19Jan, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
19 January, 2023
Thai

Telemedicine: ทางเลือกใหม่ในการหาหมอ

By

1 mins read
Telemedicine: ทางเลือกใหม่ในการหาหมอ

เวลาป่วยหรือรู้สึกไม่สบายเราก็ต้องการพบแพทย์ เมื่อไปถึงโรงพยาบาลกว่าจะต่อคิวได้ในแต่ละครั้ง กว่าจะได้เข้าตรวจกับแพทย์ กว่าผลตรวจจะออกในแต่ละครั้ง จนกระทั่งชำระค่าบริการ เรามักใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่ที่โรงพยาบาลจนเราไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้เลยในวันนั้น จนบางครั้งเมื่อเรารู้สึกป่วยอีกครั้ง เราก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลหรือไม่มีเวลาที่จะไปพบแพทย์ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Telemedicine

 

หลายๆคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้อาจจะเริ่มสงสัยว่า “TeleMedicine” คือไร แล้วจะมีประโยชน์กับเรายังไงบ้าง

 

Telemedicine คือ การให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชน โดยบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการผ่านทางเทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ซึ่งในภาษาไทยจะเรียกว่า โทรเวชกรรม หรือระบบแพทย์ทางไกล

Telemedicine กำลังจะเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการด้านสุขภาพในชีวิตประจำเรามากขึ้น ทุกวันนี้ในทวีปเอเชียของเราเริ่มมีผู้คนหลายพันล้านคนใช้Telemedicineแล้ว การใช้บริการนี้เพิ่มขึ้นในช่วง COVID-19 และจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่า Telemedicine จะมีมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์จนถึงปี 2568 เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการรักษาในช่วงเวลาเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ Telemedicine ที่เพิ่มสูงขึ้นนั่น มีสาเหตุมาจากปัจจัยเหล่านี้: 1) ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในการใช้ telehealth 2) ความเต็มใจของผู้ให้บริการที่เพิ่มขึ้นในการใช้ telehealth 3) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมทำให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายมากขึ้น ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำให้ telehealth ได้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมในการดูแลระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และความสามารถในการบริการที่ดียิ่งขึ้น

 

Telemedicine

ประโยชน์ของการรักษาแบบ Telemedicine

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ไกลโรงพยาบาล
 • อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเรื่องของการเดินทาง ประหยัดเวลาในการรอคิว
 • สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและวินิจฉัยจากแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว
 • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวสามารถติดตามการรักษาได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อย ๆ
 • ช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางการแพทย์ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และคำแนะนำจากแพทย์ได้โดยตรง
 • จัดเก็บข้อมูลการรักษาอย่างเป็นระบบแล้วเทคโนโลยี Telemedicine นี้สามารถทำอะไรได้บ้าง?

 

 1. ได้รับคำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถวินิจฉัยสุขภาพโดยการพูดคุย และสอบถามอาการผู้ป่วย ผ่าน Video conference เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย
 2. ให้ข้อมูลสุขภาพ หรือให้คำปรึกษาโรค โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือปรึกษาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญได้
 3. เรียนรู้ทางการแพทย์ โดยระบบจะทำหน้าที่รวบรวมความรู้ ให้ผู้ใช้สืบค้นข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลความรู้ได้ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ 

 

บางคนอ่านมาถึงตรงนี้ เริ่มมีไอเดียอยากจะมี application เป็นของตัวเองแต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง เราก็มีเคล็ดแต่ไม่ลับมาแนะนำให้กับทุกคน

 

 1. Collecting necessary information and creating user stories

อย่างที่เราทราบกันว่าผู้คนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล มีทั้งทุกเพศและทุกวัย ดังนั่น การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการทำความรู้จักผู้ใช้ปลายทาง สิ่งสำคัญคือต้องถามคำถาม เช่น ใครคือลูกค้าของคุณ, พวกเขามีความปัญหาและความต้องการอะไรบ้าง, พวกเขาคิดอย่างไร, ผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร, คุณจะเชื่อมต่อกับพวกเขาได้อย่างไร?, และอื่น ๆอีกมากมาย แนวคิดคือการถามไปเรื่อย ๆ จนกว่าเราจะรู้ว่าเรากำลังสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใคร หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน blog ของเราได้อีกในหัวข้อ Persona มีไว้ทำไม สำคัญยังไงกับขั้นตอนการออกแบบ UX” 

 

Collecting necessary information and creating user stories

    2. Requirement Gathering & Collecting

ในขั้นตอนการวิจัยหรือการค้นหาข้อมูลต่างๆ มันเกี่ยวข้องกับการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิด การทำให้ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เป็นทางการ การตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานทางธุรกิจ การทำโซลูชันเป็นแบบแผน ประเด็นปัญหา และการประมาณการต้นทุนสำหรับทั้งเวอร์ชันเริ่มต้น (MVP) เพื่อจะได้เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานจริง แล้วนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาต่อไป


Requirement Gathering & Collecting

    3. Low Fidelity Prototyping Creating

การสร้าง Prototype เป็นแบบจำลองเชิงโต้ตอบของซอฟต์แวร์ของคุณที่มีลักษณะและการทำงานเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ต้นแบบกำหนดแนวคิดไม่ว่าจะเป็น Mood&Tone, Function หรือ Prototypeของคุณ และช่วยให้คุณพิสูจน์แนวคิด Proof of Concept (เรียกสั้นๆ ว่า PoC) เพื่อยืนยันว่าไอเดียนั้นเป็นไปได้ในทางเทคนิค ช่วยในการตรวจสอบสมมติฐานการทำงานและระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเชิงเทคนิค


Low Fidelity Prototyping Creating

วิกฤตที่ผ่านมาและในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของ telehealth และเริ่มเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการปรับปรุงระบบการดูแลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยความทันสมัยนี้จะมาในรูปแบบของ telemedicine แนวโน้มของก้าวหน้าของ application ในช่วงวิกฤต COVID-19 ระบบบริการดูแลสุขภาพที่ออกมาในอนาคตจะเป็นระบบที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อกำหนดรูปแบบการส่งมอบบริการการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ การส่งมอบบริการการดูแลคุณภาพสูงที่มีความโดดเด่นให้แก่ผู้บริโภค และเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

Source:

https://allwellhealthcare.com/telemedicine/

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-asia/future-of-asia-podcasts/asias-healthcare-future-revolves-around-patient-centric-ecosystems

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-asia/future-of-asia-podcasts/asias-healthcare-future-revolves-around-patient-centric-ecosystems

https://sennalabs.com/en/blogs/what-is-persona-for-and-its-importance-in-ux-design

https://www.behance.net/gallery/105114073/Diabetes-Control-App

 
Written by
Senna Labs
Senna Labs

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

24
June, 2024
JS class syntax
24 June, 2024
JS class syntax
เชื่อว่าหลายๆคนที่เขียน javascript กันมา คงต้องเคยสงสัยกันบ้าง ว่า class ที่อยู่ใน js เนี่ย มันคืออะไร แล้วมันมีหน้าที่ต่างกับการประกาศ function อย่างไร? เรามารู้จักกับ class ให้มากขึ้นกันดีกว่า class เปรียบเสมือนกับ blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว ที่สามารถนำไปสร้างเป็นสิ่งของ( object ) ตาม blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว( class ) นั้นๆได้ โดยภายใน class

By

4 mins read
Thai
24
June, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
24 June, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
ผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐฯ ได้เปิดตัว 5G ในหลายรูปแบบ และเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรปหลายราย แต่… 5G มันคืออะไร และทำไมเราต้องให้ความสนใจ บทความนี้ได้รวบรวม 15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันกำลังจะถูกใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้น 1. 5G หรือ Fifth-Generation คือยุคใหม่ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่จะมาแทนที่ระบบ 4G ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่มือถือเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2. 5G คือการพัฒนา 3 ส่วนที่สำคัญที่จะนำมาสู่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ขยายช่องสัญญาณขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 1 ในเวลาเดียวกัน 3. สัญญาณ 5G นั้นแตกต่างจากระบบ

By

4 mins read
Thai
24
June, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
24 June, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
ในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาที่ถูกใช้ในการเขียนเว็บต่าง ๆ นั้น คงหนีไม่พ้นภาษา Javascript ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกนำไปพัฒนาเป็น framework หรือ library ต่าง ๆ มากมาย ผู้พัฒนาหลายคนก็มีรูปแบบการเขียนภาษา Javascript ที่แตกต่างกัน เราเลยมีแนวทางการเขียนที่หลากหลาย มาแบ่งปันเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการจัดการ Array ด้วยภาษา Javascript กัน เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า โดยปกติแล้วการ copy ค่าจาก value type ธรรมดา สามารถเขียนได้ดังนี้

By

4 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.