19Jan, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
19 January, 2023
Thai

Telemedicine: ทางเลือกใหม่ในการหาหมอ

By

1 mins read
Telemedicine: ทางเลือกใหม่ในการหาหมอ

เวลาป่วยหรือรู้สึกไม่สบายเราก็ต้องการพบแพทย์ เมื่อไปถึงโรงพยาบาลกว่าจะต่อคิวได้ในแต่ละครั้ง กว่าจะได้เข้าตรวจกับแพทย์ กว่าผลตรวจจะออกในแต่ละครั้ง จนกระทั่งชำระค่าบริการ เรามักใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่ที่โรงพยาบาลจนเราไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้เลยในวันนั้น จนบางครั้งเมื่อเรารู้สึกป่วยอีกครั้ง เราก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลหรือไม่มีเวลาที่จะไปพบแพทย์ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Telemedicine

 

หลายๆคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้อาจจะเริ่มสงสัยว่า “TeleMedicine” คือไร แล้วจะมีประโยชน์กับเรายังไงบ้าง

 

Telemedicine คือ การให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชน โดยบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการผ่านทางเทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ซึ่งในภาษาไทยจะเรียกว่า โทรเวชกรรม หรือระบบแพทย์ทางไกล

Telemedicine กำลังจะเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการด้านสุขภาพในชีวิตประจำเรามากขึ้น ทุกวันนี้ในทวีปเอเชียของเราเริ่มมีผู้คนหลายพันล้านคนใช้Telemedicineแล้ว การใช้บริการนี้เพิ่มขึ้นในช่วง COVID-19 และจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่า Telemedicine จะมีมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์จนถึงปี 2568 เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการรักษาในช่วงเวลาเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ Telemedicine ที่เพิ่มสูงขึ้นนั่น มีสาเหตุมาจากปัจจัยเหล่านี้: 1) ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในการใช้ telehealth 2) ความเต็มใจของผู้ให้บริการที่เพิ่มขึ้นในการใช้ telehealth 3) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมทำให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายมากขึ้น ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำให้ telehealth ได้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมในการดูแลระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และความสามารถในการบริการที่ดียิ่งขึ้น

 

Telemedicine

ประโยชน์ของการรักษาแบบ Telemedicine

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ไกลโรงพยาบาล
 • อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเรื่องของการเดินทาง ประหยัดเวลาในการรอคิว
 • สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและวินิจฉัยจากแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว
 • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวสามารถติดตามการรักษาได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อย ๆ
 • ช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางการแพทย์ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และคำแนะนำจากแพทย์ได้โดยตรง
 • จัดเก็บข้อมูลการรักษาอย่างเป็นระบบแล้วเทคโนโลยี Telemedicine นี้สามารถทำอะไรได้บ้าง?

 

 1. ได้รับคำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถวินิจฉัยสุขภาพโดยการพูดคุย และสอบถามอาการผู้ป่วย ผ่าน Video conference เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย
 2. ให้ข้อมูลสุขภาพ หรือให้คำปรึกษาโรค โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือปรึกษาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญได้
 3. เรียนรู้ทางการแพทย์ โดยระบบจะทำหน้าที่รวบรวมความรู้ ให้ผู้ใช้สืบค้นข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลความรู้ได้ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ 

 

บางคนอ่านมาถึงตรงนี้ เริ่มมีไอเดียอยากจะมี application เป็นของตัวเองแต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง เราก็มีเคล็ดแต่ไม่ลับมาแนะนำให้กับทุกคน

 

 1. Collecting necessary information and creating user stories

อย่างที่เราทราบกันว่าผู้คนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล มีทั้งทุกเพศและทุกวัย ดังนั่น การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการทำความรู้จักผู้ใช้ปลายทาง สิ่งสำคัญคือต้องถามคำถาม เช่น ใครคือลูกค้าของคุณ, พวกเขามีความปัญหาและความต้องการอะไรบ้าง, พวกเขาคิดอย่างไร, ผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร, คุณจะเชื่อมต่อกับพวกเขาได้อย่างไร?, และอื่น ๆอีกมากมาย แนวคิดคือการถามไปเรื่อย ๆ จนกว่าเราจะรู้ว่าเรากำลังสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใคร หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน blog ของเราได้อีกในหัวข้อ Persona มีไว้ทำไม สำคัญยังไงกับขั้นตอนการออกแบบ UX” 

 

Collecting necessary information and creating user stories

    2. Requirement Gathering & Collecting

ในขั้นตอนการวิจัยหรือการค้นหาข้อมูลต่างๆ มันเกี่ยวข้องกับการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิด การทำให้ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เป็นทางการ การตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานทางธุรกิจ การทำโซลูชันเป็นแบบแผน ประเด็นปัญหา และการประมาณการต้นทุนสำหรับทั้งเวอร์ชันเริ่มต้น (MVP) เพื่อจะได้เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานจริง แล้วนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาต่อไป


Requirement Gathering & Collecting

    3. Low Fidelity Prototyping Creating

การสร้าง Prototype เป็นแบบจำลองเชิงโต้ตอบของซอฟต์แวร์ของคุณที่มีลักษณะและการทำงานเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ต้นแบบกำหนดแนวคิดไม่ว่าจะเป็น Mood&Tone, Function หรือ Prototypeของคุณ และช่วยให้คุณพิสูจน์แนวคิด Proof of Concept (เรียกสั้นๆ ว่า PoC) เพื่อยืนยันว่าไอเดียนั้นเป็นไปได้ในทางเทคนิค ช่วยในการตรวจสอบสมมติฐานการทำงานและระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเชิงเทคนิค


Low Fidelity Prototyping Creating

วิกฤตที่ผ่านมาและในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของ telehealth และเริ่มเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการปรับปรุงระบบการดูแลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยความทันสมัยนี้จะมาในรูปแบบของ telemedicine แนวโน้มของก้าวหน้าของ application ในช่วงวิกฤต COVID-19 ระบบบริการดูแลสุขภาพที่ออกมาในอนาคตจะเป็นระบบที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อกำหนดรูปแบบการส่งมอบบริการการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ การส่งมอบบริการการดูแลคุณภาพสูงที่มีความโดดเด่นให้แก่ผู้บริโภค และเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

Source:

https://allwellhealthcare.com/telemedicine/

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-asia/future-of-asia-podcasts/asias-healthcare-future-revolves-around-patient-centric-ecosystems

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-asia/future-of-asia-podcasts/asias-healthcare-future-revolves-around-patient-centric-ecosystems

https://sennalabs.com/en/blogs/what-is-persona-for-and-its-importance-in-ux-design

https://www.behance.net/gallery/105114073/Diabetes-Control-App

 
Written by
Senna Labs
Senna Labs

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

01
March, 2024
JS class syntax
1 March, 2024
JS class syntax
เชื่อว่าหลายๆคนที่เขียน javascript กันมา คงต้องเคยสงสัยกันบ้าง ว่า class ที่อยู่ใน js เนี่ย มันคืออะไร แล้วมันมีหน้าที่ต่างกับการประกาศ function อย่างไร? เรามารู้จักกับ class ให้มากขึ้นกันดีกว่า class เปรียบเสมือนกับ blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว ที่สามารถนำไปสร้างเป็นสิ่งของ( object ) ตาม blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว( class ) นั้นๆได้ โดยภายใน class

By

4 mins read
Thai
01
March, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
1 March, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
ผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐฯ ได้เปิดตัว 5G ในหลายรูปแบบ และเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรปหลายราย แต่… 5G มันคืออะไร และทำไมเราต้องให้ความสนใจ บทความนี้ได้รวบรวม 15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันกำลังจะถูกใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้น 1. 5G หรือ Fifth-Generation คือยุคใหม่ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่จะมาแทนที่ระบบ 4G ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่มือถือเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2. 5G คือการพัฒนา 3 ส่วนที่สำคัญที่จะนำมาสู่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ขยายช่องสัญญาณขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 1 ในเวลาเดียวกัน 3. สัญญาณ 5G นั้นแตกต่างจากระบบ

By

4 mins read
Thai
01
March, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
1 March, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
ในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาที่ถูกใช้ในการเขียนเว็บต่าง ๆ นั้น คงหนีไม่พ้นภาษา Javascript ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกนำไปพัฒนาเป็น framework หรือ library ต่าง ๆ มากมาย ผู้พัฒนาหลายคนก็มีรูปแบบการเขียนภาษา Javascript ที่แตกต่างกัน เราเลยมีแนวทางการเขียนที่หลากหลาย มาแบ่งปันเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการจัดการ Array ด้วยภาษา Javascript กัน เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า โดยปกติแล้วการ copy ค่าจาก value type ธรรมดา สามารถเขียนได้ดังนี้

By

4 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.