มารู้จักกับทีมของเรา

และนี่คือพลังของพวกเรา

Rick

Managing Director

sennalabs-team-opal

Opal

Director of Business Development

sennalabs-team-gift

Gift

Chief Product Officer

sennalabs-team-em

Em

Project Manager

sennalabs-team-hussein

Hussein

Lead Machine Learning Engineer

sennalabs-team-field

Field

Lead Frontend Developer

sennalabs-team-ford

Ford

Lead Frontend Developer

sennalabs-team-alireza

Alireza

Solution Architect

sennalabs-team-pond

Pond

Solution Architect

sennalabs-team-chu

Chu

Lead UX/UI Designer

sennalabs-team-misa

Misa

Business Development Lead

sennalabs-team-boss

Boss

Business Development Lead

sennalabs-team-pond

Pond

Senior Backend Developer

sennalabs-team-daniel

Daniel

Senior Full Stack Developer

sennalabs-team-ploy

Ploy

Marketing Officer

sennalabs-team-nun

Nun

HR Officer

sennalabs-team-bo

Bo

Finance Officer

sennalabs-team-piya

Piya

UX/UI Specialist

sennalabs-team-aomam

Aomam

UX/UI Designer

sennalabs-team-pae

Pae

UX/UI Designer

sennalabs-team-joe

Joe

Graphic Designer

sennalabs-team-jarb

Jarb

Machine Learning Engineer

sennalabs-team-kant

Kant

Machine Learning Engineer

sennalabs-team-mic

Mic

Full Stack Developer

sennalabs-team-james

James

Full Stack Developer

sennalabs-team-pun

Pun

Full Stack Developer

sennalabs-team-pot

Pot

Mobile Developer / Frontend Developer

sennalabs-team-ball

Ball

Mobile Developer / Backend Developer

sennalabs-team-jay

Jay

Frontend Developer

sennalabs-team-nan

Nan

Frontend Developer

sennalabs-team-noom

Noom

Frontend Developer

sennalabs-team-son

Son

Frontend Developer

sennalabs-team-karn

Karn

Backend Developer

sennalabs-team-suea

Suea

Backend Developer

ถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของเรา ติดต่อเรา