มารู้จักกับทีมของเรา

และนี่คือพลังของพวกเรา

Rick

Managing Director

sennalabs-team-opal

Opal

Director of Business Development

sennalabs-team-gift

Gift

Head of Product Development

sennalabs-team-misa

Misa

Business Development Lead

sennalabs-team-boss

Boss

Business Development Lead

sennalabs-team-man

Man

Project Manager

sennalabs-team-mic

Mic

Backend / Full-Stack

sennalabs-team-karn

Karn

Backend Developer

sennalabs-team-noom

Noom

Backend Developer

sennalabs-team-daniel

Daniel

Backend Developer

sennalabs-team-ford

Ford

Frontend Developer Lead

sennalabs-team-nan

Nan

Frontend Developer

sennalabs-team-pot

Pot

Frontend Developer

sennalabs-team-jay

Jay

Frontend Developer

sennalabs-team-hussien

Hussien

Machine Learning Engineer Lead

sennalabs-team-kant

Kant

Machine Learning Engineer

sennalabs-team-chu

Chu

UX/UI Designer Lead

sennalabs-team-piya

Piya

UX/UI Designer

sennalabs-team-aomam

Aomam

UX/UI Designer

sennalabs-team-pae

Pae

UX/UI Designer

sennalabs-team-joe

Joe

Graphic Designer

sennalabs-team-nun

Nun

Human Resource Officer

sennalabs-team-ae

Ae

Administrator

sennalabs-team-mos

Mos

Internship

ถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของเรา ติดต่อเรา