เราคือ
เซนน่า แล็บ!

เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่

นักออกแบบมากฝีมือของเรา ร่วมมือกับลูกค้าในการออกแบบสร้างสรรค์ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือโดยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด วิธีการที่ดีที่สุด โดยมีแนวทางการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหลัก

sennalabs-it_consulting-banner
sennalabs-it_consulting-why_and_who

ทำไมและทำเพื่อใคร ไม่ใช่ทำอย่างไร

เรามุ่งเน้นว่า ทำไม และ ทำเพื่อใคร.

ถ้าคุณสามารถตอบคำถามที่ว่า ทำไปทำไมและทำเพื่อใครได้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องหาคำตอบว่า มันจะได้ผลไหม

At SennaLabs, to “ideate” we first define the prototype and observe its motion through development to grow a user-centric product.

sennalabs-it_consulting-why_and_who
sennalabs-it_consulting-slider-desktop

เราทำให้
สำเร็จได้อย่างไร?

เราเป็นผู้บุกเบิกอุตสหกรรมงานบริการ ที่รวมเอาลูกจ้างชั่วคราวเข้ามาไว้ด้วยกัน

ในช่วงระยะเวลาเพียง 4 เดือน เซนน่า แล็บ นำแนวคิดมาสู่การแก้ปัญหาแพลตฟอร์ม ปัจจุบันเราให้บริการโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย GrabCasual ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ในการเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อระหว่างโรงแรมกับตลาดแรงงานนอกระบบ

sennalabs-it_consulting-slider-mobile

เราคือใคร

ใคร คือแหล่ง พลังงาน ของเรา

SennaLabs was inspired by the motivation and adaptive learning techniques of the world’s most iconic race car driver – Ayrton Senna.

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ ที่รวมตัวกันในการพัฒนาแอปพลิเคชันคุณภาพเยี่ยมโดยใช้แนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่

หุ้นส่วนทางธุรกิจ
ไม่ใช่ลูกค้า

เราเชื่อว่า "หุ้นส่วน" มาก่อน "ลูกค้า"

เซนน่า แล็บ สามารถช่วยคุณสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จากปัญหาทางอุตสาหกรรมที่คุณกำลังเผชิญอยู่ เราขอเชิญคุณมาร่วมค้นหาว่าทำไม "ลูกค้า" ของเราเองจึงชมเชยเราว่าเป็น "พันธมิตร"

We all understood our purpose but felt stuck in a revolving door of design ideas. SennaLabs helped chart the shape and design, as well as execution, for this vision in record time. Thank you Rick!
N. Lee - Redline