07Jun, 2021
Language blog :
Thai
Share blog : 
07 June, 2021
Thai

Value proposition คุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

By

5 mins read
Value proposition คุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

ในการทำธุรกิจ หลักสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรคำนึงถึง คือ การส่งมอบคุณค่าที่สอดคล้องกับความต้องการลูกค้า ซึ่งธุรกิจ Startup ที่เพิ่งเริ่มต้นส่วนใหญ่อาจมองข้ามหลักตรงส่วนนี้ไป จึงทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ไกล จึงต้องนำเครื่องมือที่เรียกว่า Value Proposition เข้ามาช่วยในการสร้างคุณค่า เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Value proposition คืออะไร

Value proposition คือ เครื่องมือที่จะช่วยนำมาใช้ในการออกแบบสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งมอบคุณค่า และทำให้กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ หรืออธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ผู้บริโภคซื้อสินค้าเนื่องจากต้องการแก้ไขปัญหาที่ตนมี และธุรกิจต้องมีสินค้าหรือบริการที่สามารถให้คุณค่ากับลูกค้าได้

ยกตัวอย่างเช่น Airbnb จะเป็นให้คุณค่าแก่ลูกค้าที่ต้องการที่พักและโฮสต์ที่ต้องการเช่าพื้นที่ของตน ซึ่งลูกค้าที่ต้องการเข้าพักจะได้ที่พักในสถานที่ต่างแดน และยังได้ประสบการณ์จากท้องถิ่นนั้น ๆ ส่วนโฮสต์จะได้รับประโยชน์จากการสร้างรายได้พิเศษจากสิ่งที่ตนมีอยู่ แต่กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มก็มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกัน

นั่นหมายความว่า ธุรกิจจึงจำเป็นต้องสร้างหรือปรับ Value Proposition ของตนให้มีความแตกต่างและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ง่าย ๆ ดังรูป 

Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas

จากภาพ Value Proposition Canvas จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ Customer Profile และ Value Map โดยที่ทั้งสองจะเชื่อมความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ หากเราทราบถึงสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ หรือสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายหลีกเลี่ยง ก็จะสามารถนำข้อมูลมาออกแบบและสร้างสินค้าและบริการของธุรกิจให้มีความถูกต้องและเหมาะสมหรือที่เรียกว่า Product-market fit

Customer Profile

ในส่วนนี้หมายถึงกลุ่มเป้าหมายโดยต้องค้นหาให้ได้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายคืออะไร ซึ่งจะมีด้วยกัน 3 ส่วน คือ

1. Customer job 

หมายถึง กลุ่มเป้าหมายต้องการจะทำอะไรความต้องการพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายมีอะไรบ้าง สิ่งที่ต้องการแก้ไขทั้งในรูปธรรมและนามธรรม เช่น อารมณ์ หรือ ความรู้สึก 

2. Gains

จะเป็นส่วนขยายของ Customer job อีกที หมายถึง กลุ่มเป้าหมายคาดหวังหรือมีความต้องการอะไรจากธุรกิจ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายเผชิญอยู่  อาจรวมไปถึงความต้องการอื่น ๆ ที่หากมีแล้วกลุ่มเป้าหมายจะพึงพอใจในสินค้าและบริการของธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

3. Pains

หมายถึง อุปสรรค หรือ ความลำบากที่กลุ่มเป้าหมายเผชิญ โดยค้นหาว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ชอบหรือพยายามหลีกเลี่ยงอะไร ซึ่งอาจเกิดจากสินค้าและบริการของเราหรือคู่แข่ง รวมไปถึงความกลัวที่อยู่ในใจลูกค้า หรือความเชื่อผิด ๆ ที่มีต่อสินค้าและบริการ

Value Map

ในส่วนนี้จะเป็นการออกแบบสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและส่งมอบคุณค่าที่มีให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งจะมี 3 ส่วนเช่นกันคือ

1. Products and Services

หมายถึง คุณค่าที่อยู่ในสินค้าและบริการของเรา ที่สามารถเข้าไปตอบโจทย์ Customer Jobs จะเป็นการสรุปว่าสินค้าและบริการของเรามีอะไรบ้าง คุณสมบัติเป็นอย่างไร มีข้อดีหรือจุดแข็งอะไร 

2. Gains Creator

หมายถึง สิ่งที่เข้าไปตอบโจทย์ในส่วนของ Gains ซึ่งเป็นส่วนที่กลุ่มเป้าหมายคาดหวังและต้องการนอกเหนือจากความต้องการพื้นฐาน  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่เป้าหมาย ซึ่งรวมไปถึงสิ่งที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าด้วย

3. Pain relievers

หมายถึง สิ่งที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหา หรือสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการหลีกเลี่ยงหรือไม่ชอบ ซึ่งจะเข้าไปตอบโจทย์ในส่วนของ Pains 

ตัวอย่างของ Value Proposition 

  • การเป็นสิ่งใหม่ หรือเป็นครั้งแรก สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 
  • มีประสิทธิภาพมากกว่าพื้นฐานสินค้าทั่วไป
  • การปรับแต่งตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
  • มีการการออกแบบที่โดดเด่นและไม่ซ้ำใคร
  • การลดความเสี่ยง หรือรับประกันสินค้า
  • เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

ประโยชน์ของ Value proposition

ประโยชน์ของ Value proposition หรือการมอบคุณค่าให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ในทุก ๆ ด้าน หมายความว่า การมี Value Proposition คือ การมีจุดแข็งและมีจุดขายที่ดี ที่สามารถสร้างความโดดเด่นกับธุรกิจและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างชัดเจน  ซึ่งจะง่ายต่อการกำหนดทิศทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และจะนำมาสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินเติบโตไปได้

หวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นโยชน์สำหรับใครหลายคนที่กำลังวางแผนจะเริ่มทำธุรกิจ หรือต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้ธุรกิจสามารถเติบโตและดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

Written by
Senna Labs
Senna Labs

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

24
June, 2024
Inbound Marketing การตลาดแห่งการดึงดูด
24 June, 2024
Inbound Marketing การตลาดแห่งการดึงดูด
การทำการตลาดในปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากเพราะวิธีที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในอดีตไม่ได้แปลว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตด้วยเสมอไปประกอบการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้นักการตลาดต้องมีการปรับรูปแบบการทำการตลาดในการสร้างแรงดึงดูดผู้คนและคอยส่งมอบคุณค่าเพื่อให้เข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Inbound Marketing คืออะไร Inbound Marketing คือ การทำการตลาดผ่าน Content ต่างๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเข้ามา และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยอาจจะทำผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนั้น Inbound Marketing เป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะเครื่องมือและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันทำให้การทำการตลาดแบบ Inbound Marketing นั้นทำง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก นอกจากนี้การทำ Inbound Marketing ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย หลักการของ Inbound Marketing Attract สร้าง

By

3 mins read
Thai
24
June, 2024
How SennaLabs helped S&P Food transform their online e-commerce business
24 June, 2024
How SennaLabs helped S&P Food transform their online e-commerce business
S&P Food’s yearly revenues were 435 mils $USD. 10% of the revenue was from online sales. The board of directors felt that online sales should account for more. The digital

By

4 mins read
English
24
June, 2024
การเปลี่ยนทิศทางผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจ Startup หรือ Pivot or Preserve
24 June, 2024
การเปลี่ยนทิศทางผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจ Startup หรือ Pivot or Preserve
อีกหนึ่งบททดสอบสำหรับการทำ Lean Startup ก็คือ Pivot หรือ Preserve ซึ่งหมายถึง การออกแบบหรือทดสอบสมมติฐานของผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจใหม่หลังจากที่แผนเดิมไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดคิด จึงต้องเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด ตัวอย่างการทำ Pivot ตอนแรก Groupon เป็น Online Activism Platform คือแพลตฟอร์มที่มีไว้เพื่อสร้างแคมเปญรณรงค์หรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคม ซึ่งตอนแรกแทบจะไม่มีคนเข้ามาใช้งานเลย และแล้วผู้ก่อตั้ง Groupon ก็ได้เกิดไอเดียทำบล็อกขึ้นในเว็บไซต์โดยลองโพสต์คูปองโปรโมชั่นพิซซ่า หลังจากนั้น ก็มีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เขาคิดใหม่และเปลี่ยนทิศทางหรือ Pivot จากกลุ่มลูกค้าเดิมเป็นกลุ่มลูกค้าจริง Pivot ถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภท Customer Need

By

3 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.