11May, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
11 May, 2023
Thai

ความสำคัญของ UX ในการทำ Digital Product

By

2 mins read
ความสำคัญของ UX ในการทำ Digital Product

ทุกวันนี้มี Digital Product ใหม่เกิดขึ้นแทบทุกวัน และเจ้าของธุรกิจเหล่านั้นก็เริ่มหันมาให้ ความสนใจกับการออกแบบ UX (User Experience) มากขึ้น เพราะประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ ระหว่างการใช้งาน Digital Product ของเราจะมีบทบาทสำคัญลำดับต้นๆ เพราะนั้นคือตัวตัดสินว่า ผู้ใช้นี้จะอยู่หรือไปต่อกับ Product ของเราหรือไม่นั้นเอง

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง Digital ได้รับการอธิบายว่าเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากระบบแบบดั้งเดิมที่ใช้กระดาษเป็นรูปแบบ Digital เป็นขั้นตอนล่าสุดในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจขององค์กร ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ประสบการณ์ของลูกค้า และความได้เปรียบในการแข่งขัน

แน่นอนว่าผู้ใช้ใหม่ๆ ล้วนเติบโตควบคู่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและระบบ Digital ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการ อีกทั้งยังคงความเรียบง่ายและทันสมัย เราจึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของ Digital Product ที่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีที่สุด

เราควรจะออกแบบการใช้งานให้มีลำดับขั้นตอนชัดเจน เพื่อสร้างความรู้สึกที่น่าจดจำให้ผู้ใช้งานอยากกลับมาใช้งานอีก เพราะการออกแบบ UX นั้นมีไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะสามารถใช้งานง่าย มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ux research

UX คืออะไร?

UX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความรู้สึกโดยรวมของผู้ใช้งานที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งในบทความนี้ เราจะพูดถึง Digital Product ที่ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ แอปพลิเคชันในมือถือ หรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เราให้ความสำคัญ สะดวกสบายและความเรียบง่ายในฟังก์ชันหลักของผลิตภัณฑ์ อย่างเว็บ E-commerce ก็ต้องให้ความสำคัญการกับจ่ายเงิน ซื้อของ หรือแอปพลิเคชัน Finance ก็การทำธุรกรรม โอนจ่ายถอน ด้วยขั้นตอนที่น้อยที่สุด การนำทางที่ตรงไปตรงมา เสนอแนะให้ความช่วยเหลือ และความชัดเจนถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ด้วยความเรียบง่ายทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกลั่นกรองข้อมูล คิดอะไรให้ซับซ้อนหรือกดหลายขั้นตอนที่ไม่จำเป็นกว่าจะสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ

UX สำคัญอย่างไร?

การจะออกแบบ Digital Product เราควรจะคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก ซึ่งการออกแบบ UX ที่ดี จะช่วยทำให้ผู้ใช้งานหาสิ่งที่เขาสนใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เป็นการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนและติดขัด มีความรวดเร็วในการแสดงผล จึงเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ถ้าเราสามารถมอบให้กับผู้ใช้งานได้ เขาก็จะอยากกลับมาใช้งานซ้ำเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์ของคุณก็จะประสบความสำเร็จและเป็นผลดีกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็น

 1. เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

 2. ช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

 3. สร้างความไว้วางใจของผู้ใช้

 4. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้

 5. ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

 6. ได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ

ประการสุดท้ายการออกแบบ UX มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างดีช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายได้ง่าย ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมายก็จะสามารถเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สูงขึ้นและฐานผู้ใช้ที่กลับมาใช้ซ้ำก็สูงมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนระบุปัญหาและนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อรับมือกับความปัญหาเหล่านั้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ เพื่อให้เกิดอัตราความสำเร็จสำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ได้สูงที่สุด

UX in digital product
ออกแบบ UX อย่างไร? จะรู้ได้อย่างไรว่า Digital Product ของเรามี UX ที่ดี?

ก่อนอื่นเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงการคิดเอาเองว่าผู้ใช้งานจะรู้สึกอย่างไร ฉะนั้นการพูดคุยและการสังเกตดูพฤติกรรมของผู้ใช้งานอย่างใกล้ชิด เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาระหว่างการใช้งาน คือวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะรู้ได้ว่า Digital Product ของเรามีจุดบกพร่องอย่างไรบ้าง และจะทำให้เราสามารถเก็บข้อดี พัฒนาข้อเสียในการใช้งานได้ อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ดำเนินการบางอย่างให้สำเร็จ ซึ่งผู้ใช้นี้แหละที่เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ ส่งผลกระทบได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการเพิ่มรายได้และกำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะต้องทำให้มันง่าย สามารถใช้งานได้และต้องได้อย่างดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ โดยการออกแบบ UX จะช่วยธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไรบ้าง

 1. สร้างความประทับใจเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์ สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท

 2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับในกลุ่มเป้าหมาย

 3. ช่วยดึงดูดและรักษาความสนใจของผู้ใช้ภายในระยะเวลาอันสั้น

 4. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และได้รับความไว้วางใจผ่านประสบการณ์ที่ราบรื่นกับผลิตภัณฑ์ 

 5. ช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนจากลูกค้าเป็นลูกค้าที่กลับมาใช้ซ้ำ

 6. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการใช้งานและการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังไงการออกแบบ UX ที่ดีนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ประสบการณ์ของผู้ใช้คือความรู้สึกโดยรวมที่บุคคลมีเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ สามารถอธิบายได้ว่าประสบการณ์นั้นจะน่าพึงพอใจ มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์เพียงใด สิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี เพราะผู้คนจะกลับมาเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้งานซ้ำก็ต่อเมื่อ Digital Product นั้นใช้งานได้ง่าย ไร้ความยุ่งยากและสนุก

 

แหล่งอ้างอิง

 

Written by
Senna Labs
Senna Labs

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

13
July, 2024
UX for Psychology - Loss Aversion (ความกลัวการสูญเสีย)
13 July, 2024
UX for Psychology - Loss Aversion (ความกลัวการสูญเสีย)
หลายคนคงเคยเจอเหตุการต่างๆ บนโลกดิจิทัลที่สามารถนำพาเราไปเสียเงินหรือสมัครใช้บริการได้ง่าย ๆ ทั้งที่ไม่รู้ตัว ลองมาดูกันว่า พวกเขาเหล่านั้น ใช้วิธีหลอกล่อนักชอปอย่างเรากันอย่างไรบ้าง พื้นฐานของคนทั่วไปนั้นไม่อยากที่จะสูญเสียอะไรไป แม้แต่สิ่งที่อาจจะไม่จำเป็น เราอาจจะพบการทำการตลาดในเชิงนี้ได้บ่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่เราไม่รู้ตัว และอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อแต่โดนกระตุ้นด้วยข้อมูลที่เรารับมาแบบงง ๆ เช่น Flash sale 40% สินค้าที่มีจำนวนจำกัด นั้นจะน่าสนใจมากกว่าการเดินเจอสินค้าเดียวกันในห้างที่ลดราคา 40% เช่นเดียวกัน ข้อความบนเว็บช็อปปิ้งที่ส่งมาหาคุณว่าสินค้าที่คุณเคยสนใจกำลังลดราคาอยู่ อย่าพลาดโอกาสที่จะซื้อตอนนี้ มักกระตุ้นความต้องการซื้อของเราได้เป็นอย่างดี เพราะเรากลัวที่จะเสียโอกาสดี

By

3 mins read
Thai
13
July, 2024
ทำไม Google Fonts ถึงเป็นทางเลือกที่ดีในการออกแบบเว็บไซต์
13 July, 2024
ทำไม Google Fonts ถึงเป็นทางเลือกที่ดีในการออกแบบเว็บไซต์
แต่ก่อน เวลาที่เว็บไซต์ถูกดีไซน์ด้วยฟอนต์แปลก ๆ หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะทำให้ผู้ใช้งานบางคนมองไม่เห็น เพราะในเครื่องของผู้ใช้งานไม่มีฟอนต์นั้น ระบบก็จะเลือกเอาฟอนต์อื่นในเครื่องขึ้นมาแสดงผล เห็นเป็นฟอนต์อื่นไป ทำให้ดีไซเนอร์ต้องแก้ปัญหาด้วยการทำรูปแล้วเอามาแปะในเว็บไซต์แทน หรือแม้ว่าจะแสดงผลตามที่ถูกออกแบบมา ความเร็วก็อาจเป็นปัญหาในการโหลดและเข้าถึง เพราะฟอนต์ถูกโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ แต่สมัยนี้ไม่มีใครใจเย็นพอที่จะรออะไรนานๆ เพราะจากรายงานระบุว่า 40% ของคนที่เข้าเว็บไซต์ จะออกหรือปิดทันทีถ้ามีการโหลดนานกว่า 3 วินาที โดยเฉพาะนักช็อปออนไลน์เกือบครึ่งที่พร้อมจะหันหลังให้อีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ที่โหลดช้ากว่า 2 วินาที และ 79% บอกว่ามีโอกาสที่จะไม่ใช้บริการอีก Google Fonts คืออะไร? (กันแน่) หลายคนคงรู้จัก Google Fonts แต่วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักให้มากขึ้น

By

4 mins read
Thai
13
July, 2024
How SennaLabs helped S&P Food transform their online e-commerce business
13 July, 2024
How SennaLabs helped S&P Food transform their online e-commerce business
S&P Food’s yearly revenues were 435 mils $USD. 10% of the revenue was from online sales. The board of directors felt that online sales should account for more. The digital

By

4 mins read
English

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.