19Dec, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
19 December, 2023
Thai

ขั้นตอนการทำ Software Demo เมื่อจบ Sprint

By

2 mins read
ขั้นตอนการทำ Software Demo เมื่อจบ Sprint

หลังจากที่ตกลงทำซอฟต์แวร์กันเรียบร้อยแล้ว Project Manager จะเริ่มวางแผนการทำงานออกมาเป็น Sprint เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาและสิ่งที่จะส่งมอบได้อย่างชัดเจน ในแต่ละโปรเจกต์ เราจะแบ่งเป็น Sprint ละ 1-2 สัปดาห์ โดยเมื่อจบ 1 Sprint เราจะมีการนัดลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบเข้ามาประชุมเพื่อที่จะ Demo งานที่เราได้ทำให้เขาดูพร้อมกับรับ Feedback ตัวงานที่ทำลงไป

 

Demo คืออะไร

การ Demo เป็นเหมือนการรีวิวงานให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบได้เห็นภาพในกระบวนการทำซอฟต์แวร์ เราจะมีการนัดลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบเข้ามา Demo เพื่อที่จะได้ดูฟีเจอร์ที่ทางทีมพัฒนาได้ทำไว้ทุกครั้งที่จบ Sprint Cycle

ขั้นตอนการทำ Software Demo

 1. นัดหมายวัน Demo กับลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบ เมื่อมีการแบ่งการทำงานออกเป็น Sprint แล้ว Project Manager จะรู้ว่าจะต้องมีการนัดลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบเข้ามาดู Demo วันไหนบ้าง หลังจากนั้นให้แจ้งกับลูกค้าว่าเราจะมีการนัด Demo ทุก ๆ กี่วัน และทำการลงปฏิทินไว้เพื่อนัดหมายเลย

 2. Internal Demo เป็นการซ้อมภายในทีมก่อนที่จะไป Demo ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบจริงดู

   1. Project Manager จะต้องทราบถึงรายละเอียดการ Demo ของรอบ Sprint นั้น ๆ ว่าจะมีฟีเจอร์ไหนที่เสร็จบ้าง หลังจากนั้นให้ List ตัวฟีเจอร์ที่จะต้อง Demo แล้ววางแผนการเล่น เพื่อที่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบจะเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย

   2. ทางทีมพัฒนาระบบ (Developer) จะต้องแจ้งกับ Project Manager หากมีส่วนไหนที่ยังไม่พร้อมที่จะ Demo เพื่อที่ Project Manager จะได้วางแผนสลับเอาฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานมากกว่าเข้ามา Demo แทนก่อนก็ได้ เพราะว่าการ Demo ยังไม่ได้ถือเป็นการ UAT (User Acceptance Testing) ที่ทุกฟีเจอร์ต้องสามารถพร้อมใช้งาน เราจึงสามารถที่จะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนการ Demo ได้

   3. ในการเล่นฟีเจอร์ให้ลูกค้าดูระหว่างการ Demo ทีม Developer หรือทีม Quality Assurance จะเป็นคนรัน Demo ให้ โดยทางทีมจะต้องเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการ Demo ให้พร้อม เช่น Data ต่าง ๆ, Excel file, PDF File สำหรับการเล่นในระบบ แต่ Project Manager จะต้องสามารถตอบได้ว่าส่วนที่ Demo นั้น คือส่วนไหนของระบบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์นั้น ๆ ด้วย

 3. External Demo เป็นการเล่นตัวซอฟต์แวร์ในส่วนของฟีเจอร์ที่ทำเสร็จใน Sprint นั้น ๆ ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบดู

   1. Project Manager แจ้ง Agenda ให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้งานระบบว่าวันนี้จะมี Demo ฟีเจอร์ส่วนไหนของระบบบ้าง

   2. ทีม Developer และทีม Quality Assurance เล่นฟีเจอร์ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบดูตาม Flow ที่ได้เตรียมไว้กับ Project Manager

   3. หากมีคำถามทางลูกค้าหรือผู้ใช้งานสามารถสอบถามระหว่างการ Demo หรือรอให้ถามทีเดียวตอน Demo เสร็จก็ได้

   4. หากลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบมีติดขัดการใช้งานหรือต้องการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหลังจากที่ได้ดู Demo ไปแล้ว Project Manager ต้องพึงระวังไว้ว่านั่นเป็นความผิดปกติของระบบจริง ๆ หรือเป็น Change Request (CR) ที่ลูกค้าเพิ่งคิดความต้องการนี้ออกมาภายหลังโดยอยู่นอกเหนือจาก Requirement ที่ตกลงกันไว้ตอนแรก

ข้อดีของการ Demo หลังจบ Sprint

 1. ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบได้เห็นความคืบหน้าของโปรเจกต์ ว่าตอนนี้ทำไปถึงไหนแล้ว ยังเป็นไปตาม Timeline ที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่

 2. ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบสามารถเห็นภาพของซอฟต์แวร์ในแต่ละฟีเจอร์ได้อย่างชัดเจนว่า ฟีเจอร์ตัวนี้สามารถตอบโจทย์การทำงานอย่างที่ต้องการให้เป็นหรือไม่ หากมีความต้องการในการปรับเปลี่ยนส่วนใด ก็สามารถ Feedback เพื่อทำการแก้ไขได้เลยสำหรับส่วนที่อยู่ใน Scope แต่หากเป็นส่วนเพิ่มเติมจาก Requirement ที่ตกลงไว้ตอนแรกก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าต้องทำเป็น Change Request (CR) โดยทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประเมินตามความต้องการที่เพิ่มเข้ามา

 3. ทีมพัฒนาระบบจะได้รับ Feedback เพื่อนำไปพัฒนาระบบต่อได้อย่างรวดเร็วใน Sprint ถัดไป ไม่ต้องรอไปจนจบโปรเจกต์แล้วค่อยกลับมาแก้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟีเจอร์หลักที่จะเป็นตัวส่งผลกระทบให้แก่ฟีเจอร์อื่น ๆ หากแก้ไขได้เร็วก็จะทำให้ทีมทำงานสามารถประหยัดเวลาลงไปได้

 

การทำ Demo จะช่วยทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโปรเจกต์ รวมถึงหากมีสิ่งใดที่อยากให้ปรับเปลี่ยนระหว่างการทำโปรเจกต์ ทางทีมพัฒนาระบบก็จะได้รับ Feedback ที่สามารถนำไปทำงานต่อใน Sprint ถัดไปได้เลย ช่วยลดระยะเวลาและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สำหรับใครที่กำลังทำซอฟต์แวร์อยู่ก็อย่าลืมนำการ Demo นี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ

 

References:

Written by
Nun
Nun
Jane
Jane

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

24
June, 2024
ความสำคัญของ UX ในการทำ Digital Product
24 June, 2024
ความสำคัญของ UX ในการทำ Digital Product
ทุกวันนี้มี Digital Product ใหม่เกิดขึ้นแทบทุกวัน และเจ้าของธุรกิจเหล่านั้นก็เริ่มหันมาให้ ความสนใจกับการออกแบบ UX (User Experience) มากขึ้น เพราะประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ ระหว่างการใช้งาน Digital Product ของเราจะมีบทบาทสำคัญลำดับต้นๆ เพราะนั้นคือตัวตัดสินว่า ผู้ใช้นี้จะอยู่หรือไปต่อกับ Product ของเราหรือไม่นั้นเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง Digital ได้รับการอธิบายว่าเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากระบบแบบดั้งเดิมที่ใช้กระดาษเป็นรูปแบบ Digital เป็นขั้นตอนล่าสุดในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจขององค์กร ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ประสบการณ์ของลูกค้า และความได้เปรียบในการแข่งขัน แน่นอนว่าผู้ใช้ใหม่ๆ ล้วนเติบโตควบคู่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและระบบ Digital ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการ

By

2 mins read
Thai
24
June, 2024
Digital Product Development Process : กระบวนการสร้างดิจิทัลโปรดัก
24 June, 2024
Digital Product Development Process : กระบวนการสร้างดิจิทัลโปรดัก
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆมีความต้องการที่จะทำ digital transformation หรือทำ software ต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น software ที่ใช้ในองค์กรหรือใช้กับลูกค้าขององค์กร จุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กรให้ก้าวหน้าหรือเท่าเทียมกับคู่แข่ง แต่หลายๆครั้งในการทำ digital product หรือ software ในองค์กรนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันสาเหตุอาจเกิดจากการขาดบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอหรือขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำ digital product จริงๆแล้วการทำ digital product ไม่ได้มีวิธีการที่ตายตัวสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับองค์กรของตัวเองมาปรับใช้ได้ ส่วนสำคัญในการทำ

By

3 mins read
Thai
24
June, 2024
แอปดีต่อใจ
24 June, 2024
แอปดีต่อใจ
ในวันที่ปัญหาหรือความไม่สะสบายใจเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เรารู้สึกหมดแพชชั่นที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆ แต่บางครั้งอาการกเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้น ถ้าหากเรารู้จักวิธีฮีลใจตัวเอง ความรู้สึกด้านลบของเราก็จะลดลง ถูกแทนที่ด้วยพลังบวก และเติมแพชชั่นอย่างเต็มเปี่ยม มาดูกันดีกว่าว่า 5 แอปที่ดีต่อใจเรามีอะไรกันบ้าง มาดูกันเลย PictureThis แอปพลิเคชันที่เพียงแค่ถ่ายรูปต้นไม้หรือดอกไม้ที่คุณอยากรู้จัก แล้วอัพโหลดเข้าไปในระบบ ระบบก็จะทำการค้นหาข้อมูลและบอกชื่ออย่างเป็นทางการของพันธุ์ไม้นั้น ๆ ในทันที มีทั้งข้อมูลลักษณะเฉพาะของต้นไม้ อีกทั้งยังมีวิธีการดูแลรักษาเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ก็ต้องการการดูแลที่แตกต่างกันไป ยิ่งไปกว่านั่นแอปพลิเคชันนี้ยังช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ให้กับคนรักต้นไม้ทราบได้ว่าตอนนี้ต้นไม้ของเรากำลังมีปัญหาอะไรยู่ ต้นไม้ของเราจะได้อยู่กันไปยาวๆ นอกจากนั่นยังสามารถแชร์ข้อมูลพิกัดที่เราพบต้นไม้ให้กับเพื่อน ๆ ที่รักต้นไม้ได้อีกด้วย เพราะในแอปพลิเคชันนี้มีชุมชนของคนรักต้นไม้จากทั่วโลกมารวมไว้ด้วยกัน “คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการถึงหน้าเธอ ละเมอไปไกล มองไม่เห็นเป็นดาว” ถ้าเราไม่รู้แล้วว่าดาวที่เห็นบนท้องฟ้าเป็นดาวอะไร เราขอแนะนำแอปพลิเคชันนี้เลย แอป Sky

By

4 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.