31Jul, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
31 July, 2023
Thai

Sitemap ดี Product ก็สำเร็จไปกว่าครึ่ง!

By

2 mins read
Sitemap ดี Product ก็สำเร็จไปกว่าครึ่ง!

หลายคนอาจคุ้นหูกับคำว่า Sitemap แต่รู้หรือไม่ว่า Sitemap ไม่ได้มีแค่ประเภทเดียว วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันว่า Sitemap คืออะไรกันแน่ แล้วมีความสำคัญกับ Digital Product อย่างไร และ Sitemap ที่ดีมีลักษณะอย่างไร

 

what's site map

Sitemap คืออะไร และมีกี่ประเภท?

Sitemap คือแผนผังหรือโครงของ Digital Product ของเรา ซึ่งช่วยให้เราเห็นภาพรวมโครงสร้างและลำดับชั้นของทั้ง Product เปรียบได้กับสารบัญของหนังสือ

Sitemap ที่พูดถึงกันในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 1. Site Architecture Sitemap หรือ Visual Sitemap

 2. User Navigation Sitemap หรือ HTML Sitemap

 3. Search Engine Sitemap หรือ XML Sitemap

โดยในบทความเราจะเน้นไปที่ Visual Sitemap เป็นหลัก

 

Visual Sitemap สำคัญอย่างไร?

Visual Sitemap เปรียบได้กับกระดูกสันหลังของ Digital Product มีขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางการออกแบบ User Experience และการวางโครงสร้างในการ Develop ดังนั้นจึงมักเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำในช่วงเริ่มต้นของการออกแบบ Visual Sitemap ที่ดีจะช่วยให้ขั้นตอนการทำ Wireframe และ Mockups ง่ายขึ้น เนื่องจากเราจะเห็นภาพรวมว่า Product ของเราจำเป็นต้องมีกี่หน้า มีลำดับชั้นอย่างไร และตอบโจทย์กับ Requirements ที่ได้รับมาครบถ้วนหรือไม่

 

Visual Sitemap ที่ดีช่วยให้ Product สำเร็จได้อย่างไร?

 1. Navigational Clarity หรือความชัดเจนในการนำทาง 

 • Sitemap ที่ดีจะแสดงโครงสร้างและลำดับชั้นของแต่ละหน้าให้ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมโยงของแต่ละส่วน จึงทำให้เราสามารถมองหาข้อมูลหรือ Functionality ที่ต้องการได้โดยง่าย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้

 1. Efficient Planning หรือการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • เนื่องจากเราสามารถเห็นโครงสร้างของ Product ได้อย่างชัดเจน เราจึงสามารถมอบหมายงานตาม Section, Page, หรือ Functionality ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีส่วนช่วยให้การประเมินเวลาและงบประมาณได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 1. Enhanced Collaboration หรือการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ทุกคนในทีมสามารถใช้ Sitemap เป็นเหมือนคู่มือในการทำงานได้ เนื่องจากความชัดเจนของ Sitemap ที่ดีจะช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดตรงกัน ทำให้ง่ายต่อการออกแบบ พัฒนาและนำเสนอ

 1. Scalability หรือการรองรับการขยายตัว

 • Sitemap ที่ดีจะออกแบบมาโดยคำนึงถึงการขยายตัวของ Product ในอนาคต ซึ่งมีส่วนช่วยให้การต่อยอด Product เป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

 1. User-Centric Design

 • Sitemap ที่ดีจะออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทีมเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น ดังนั้น Product ที่ออกมาจึงมักจะใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่ต้องเรียนรู้และปรับตัวมาก ทำให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ

 

Miro note

วิธีการทำ Visual Sitemap

 1. ลิสต์ Primary Pages ซึ่งคือหัวข้อ หมวดหมู่ หรือ Section หลักที่สำคัญที่สุดของ Product ของเรา เป็นสิ่งที่เราอยากให้ผู้ใช้งานเห็นและเข้าถึงได้ทันที

 2. จากนั้นลิสต์ Secondary Pages สำหรับหัวข้อ หมวดหมู่ หรือ section ที่มีความสำคัญ แต่น้อยกว่า Primary Pages ในส่วน Secondary ผู้ใช้งานจะไม่เห็นในหน้าแรกของเรา

 3. นำลิสต์มาจัดวางในรูปแบบ Family-tree โดยนำ Secondary Pages มาอยู่ภายใต้ Primary Page ที่มีความสอดคล้องกัน

 4. ในกรณีที่มี Requirements มาอย่างละเอียด สามารถนำ Feature ที่ต้องการมาจัดวางไว้ภายใต้หน้าที่ต้องการได้ ส่วนนี้จะทำให้ทีมทำงานต่อได้ง่ายขึ้น

 5. ปรึกษาทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ว่า Draft ของเรามีความครบถ้วนหรือไม่ มีหน้าไหนที่จำเป็นและไม่จำเป็นบ้าง เพื่อให้ Product ของเราออกมา Lean และ User-friendly ที่สุด

 

โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ สามารถทำผ่าน Online Tools ต่าง ๆ ที่มี Template ให้ เช่น Miro หรือจะเขียนแต่ละหน้าใส่ Sticky Notes เพื่อจัดเรียงก็ได้


เราได้รู้จัก Sitemap มากขึ้น พร้อมทั้งเห็นความสำคัญและประโยชน์จาก Sitemap ที่ดี ซึ่งช่วยให้เราประหยัดทั้งเงินและเวลาไปแล้ว หวังว่าข้อมูลและวิธีการที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะช่วยให้ Digital Product ของทุกคนสำเร็จอย่างราบรื่นนะคะ

Written by
Jane
Jane

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

22
June, 2024
ความสำคัญของ UX ในการทำ Digital Product
22 June, 2024
ความสำคัญของ UX ในการทำ Digital Product
ทุกวันนี้มี Digital Product ใหม่เกิดขึ้นแทบทุกวัน และเจ้าของธุรกิจเหล่านั้นก็เริ่มหันมาให้ ความสนใจกับการออกแบบ UX (User Experience) มากขึ้น เพราะประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ ระหว่างการใช้งาน Digital Product ของเราจะมีบทบาทสำคัญลำดับต้นๆ เพราะนั้นคือตัวตัดสินว่า ผู้ใช้นี้จะอยู่หรือไปต่อกับ Product ของเราหรือไม่นั้นเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง Digital ได้รับการอธิบายว่าเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากระบบแบบดั้งเดิมที่ใช้กระดาษเป็นรูปแบบ Digital เป็นขั้นตอนล่าสุดในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจขององค์กร ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ประสบการณ์ของลูกค้า และความได้เปรียบในการแข่งขัน แน่นอนว่าผู้ใช้ใหม่ๆ ล้วนเติบโตควบคู่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและระบบ Digital ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการ

By

2 mins read
Thai
22
June, 2024
Digital Product Development Process : กระบวนการสร้างดิจิทัลโปรดัก
22 June, 2024
Digital Product Development Process : กระบวนการสร้างดิจิทัลโปรดัก
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆมีความต้องการที่จะทำ digital transformation หรือทำ software ต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น software ที่ใช้ในองค์กรหรือใช้กับลูกค้าขององค์กร จุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กรให้ก้าวหน้าหรือเท่าเทียมกับคู่แข่ง แต่หลายๆครั้งในการทำ digital product หรือ software ในองค์กรนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันสาเหตุอาจเกิดจากการขาดบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอหรือขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำ digital product จริงๆแล้วการทำ digital product ไม่ได้มีวิธีการที่ตายตัวสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับองค์กรของตัวเองมาปรับใช้ได้ ส่วนสำคัญในการทำ

By

3 mins read
Thai
22
June, 2024
แอปดีต่อใจ
22 June, 2024
แอปดีต่อใจ
ในวันที่ปัญหาหรือความไม่สะสบายใจเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เรารู้สึกหมดแพชชั่นที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆ แต่บางครั้งอาการกเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้น ถ้าหากเรารู้จักวิธีฮีลใจตัวเอง ความรู้สึกด้านลบของเราก็จะลดลง ถูกแทนที่ด้วยพลังบวก และเติมแพชชั่นอย่างเต็มเปี่ยม มาดูกันดีกว่าว่า 5 แอปที่ดีต่อใจเรามีอะไรกันบ้าง มาดูกันเลย PictureThis แอปพลิเคชันที่เพียงแค่ถ่ายรูปต้นไม้หรือดอกไม้ที่คุณอยากรู้จัก แล้วอัพโหลดเข้าไปในระบบ ระบบก็จะทำการค้นหาข้อมูลและบอกชื่ออย่างเป็นทางการของพันธุ์ไม้นั้น ๆ ในทันที มีทั้งข้อมูลลักษณะเฉพาะของต้นไม้ อีกทั้งยังมีวิธีการดูแลรักษาเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ก็ต้องการการดูแลที่แตกต่างกันไป ยิ่งไปกว่านั่นแอปพลิเคชันนี้ยังช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ให้กับคนรักต้นไม้ทราบได้ว่าตอนนี้ต้นไม้ของเรากำลังมีปัญหาอะไรยู่ ต้นไม้ของเราจะได้อยู่กันไปยาวๆ นอกจากนั่นยังสามารถแชร์ข้อมูลพิกัดที่เราพบต้นไม้ให้กับเพื่อน ๆ ที่รักต้นไม้ได้อีกด้วย เพราะในแอปพลิเคชันนี้มีชุมชนของคนรักต้นไม้จากทั่วโลกมารวมไว้ด้วยกัน “คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการถึงหน้าเธอ ละเมอไปไกล มองไม่เห็นเป็นดาว” ถ้าเราไม่รู้แล้วว่าดาวที่เห็นบนท้องฟ้าเป็นดาวอะไร เราขอแนะนำแอปพลิเคชันนี้เลย แอป Sky

By

4 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.