10Nov, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
10 November, 2023
Thai

Flow การทำงานของทีม QA (Quality Assurance) ในบริษัท Senna Labs

By

2 mins read
Flow การทำงานของทีม QA (Quality Assurance) ในบริษัท Senna Labs

การทำงานของทีม QA ของแต่ละบริษัทจะมี Flow การทำงานที่แตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสมของแต่ละลักษณะงาน โดยบทความนี้จะมาแนะนำ Standard Flow การทำงานของ ทีม QA ของ Senna Labs ที่ดำเนินธุรกิจด้าน Software House ให้ได้ทราบกัน โดยจะแบ่งเป็น Phase ต่าง ๆ ดังนี้

 

Discovery - Software requirement

Flow การทำงานของทีม QA (Quality Assurance) ของ Senna Labs เริ่มจากการทำ Internal Kickoff ในขั้นตอนนี้ BD (Business Development) ที่ไปรับ Requirement จากลูกค้า จะนำเสนอ Project ให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับ Project นี้ ได้แก่ Developer, Designer, PM (Project Manager) และ QA ต่อมา ทุกคนในทีมจะทำความเข้าใจ Requirement Gathering Document ร่วมกับทีม  ซึ่งได้มาจากการที่ BD เก็บ Requirement ครั้งแรกจากลูกค้าโดยเอกสารนี้จะกำหนดไว้หมดว่า Project นี้ต้องทำอะไรบ้าง 

 

Discovery - Wireframe and UI

เมื่อทีม Designer ทำ User Journey เสร็จแล้วทีม QA จะร่วม Review และหารือเกี่ยวกับ User Journey หลังจากผ่านการ Review และ ทีม Designer ได้ออกแบบ Wireframe เรียบร้อยแล้ว ทีม QA จะเริ่มต้นเขียน User Flow Diagram สำหรับทุก Feature เมื่อ User Flow Diagram เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกคนในทีมจะ Review Wireframe และ User Flow Diagram ร่วมกัน ต่อมาทีม QA จะเริ่มการเขียน Test Case สำหรับทุก Feature และร่วม Review Design System และ UI กับทีม เมื่อขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีม QA จะเริ่มเขียน User Document

 

quality assurance

 

Development

เมื่อเริ่มต้นการพัฒนา Project ที่ QA จะเตรียม Test Case ตาม Sprint Goal ต่อมาในการ Sprint Grooming ทาง PM จะสร้าง Ticket ไว้ใน Backlog สำหรับ Sprint ต่อไป และทีม QA จะนำเสนอ User Flow Diagrams ที่แสดงถึงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Feature ซึ่งจะช่วยให้ทีมมีความเข้าใจที่ชัดเจน และช่วยให้สามารถพัฒนา Software ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เมื่อเริ่ม Sprint ในขั้นตอน Sprint Planning จะมีการจัดลำดับความสำคัญของ Ticket  เพื่อใช้เรียงลำดับในการทำ Ticket โดยจะแบ่งเป็น Low, Medium และ High 

 

ต่อมาในขั้นตอนการ Standup Meeting ของทุกวัน ทีม QA จะมีการตรวจสอบว่ามี Ticket ไหนเสร็จแล้วบ้าง และจะดำเนินการ Test ตาม Test Case ที่ได้เขียนไว้ หากพบข้อผิดพลาด ทีม QA จะสร้าง Ticket เพื่อแจ้งทีมให้แก้ไขต่อไป หากไม่มีข้อผิดพลาดจะย้าย Ticket ไปที่ Done เพื่อเตรียม Demo ต่อไป และทีม QA จะเตรียม Test Case ของ Feature ที่จะทำใน Sprint หน้า เมื่อจบแต่ละ Sprint จะมีการ Demo Feature ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว QA จะ Record video และ Take notes 

 

ในขั้นตอนการ Demo ในขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละ Sprint จะเป็นการ Retosprctive วิธีการคือให้สมาชิกในทีมแต่ละคนผลัดกันแบ่งปันประสบการณ์ Good และ Bad ที่เกิดขึ้นระหว่าง Sprint โดยจะมีการเลือก Bad มา Try เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นใน Sprint ถัดไป แนวทางนี้ช่วยให้ทุกคนในทีมรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมมือกันแก้ไข และปรับปรุง ส่งผลให้ขั้นตอนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น

 

Launch - User Acceptance Test

หลังจากการพัฒนา Software เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอน User Acceptance Testing เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุง Software ทีม QA จะมีการ ทำ Regression Test เพื่อหาข้อผิดพลาดในระบบ หากไม่มีข้อผิดพลาด PM นัดหมายกำหนดการทำ User Acceptance Testing ต่อไป ต่อมาทีม QA จะช่วย PM เขียน Flow ที่ใช้สำหรับ User Acceptance Testing และจะซ้อม User Acceptance Testing ตาม Flow ที่ได้กำหนดไว้ หากมีข้อผิดพลาดจะได้สามารถแก้ไขได้ทันกำหนดการเดิม จากนั้นจะดำเนินการซ้อม User Acceptance Testing ตาม Flow ใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าหากมีข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันกำหนดการ ทีม PM จะนัดหมายกำหนดการทำ User Acceptance Testing ใหม่อีกครั้ง เมื่อดำเนินการซ้อมเสร็จเรียบร้อยและไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ทีม QA จะคอยสนับสนุน PM ในการทำ User Acceptance Testing และ Training ต่อไป 

 

Launch - Maintenance

ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งมอบคือขั้นตอนการ Maintenance ในส่วนนี้ PM จะแจ้งทุกคนในทีมให้ทราบถึงระยะเวลาในการ Maintenance และข้อตกลงระดับการให้บริการ เมื่อระยะเวลาของการ Maintenance ผ่านไปครึ่งทางแล้ว ทีม QA จะดำเนินการ Run Test ทั้งระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและส่งให้ทีมแก้ไขต่อไป หากไม่มีข้อผิดพลาดหรือทีมได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ก็จะหมายถึงสิ้นสุดระยะเวลาของการ Maintenance ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการส่งมอบ Project ให้กับลูกค้าต่อไป 

 

Written by
Karn
Karn

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

21
June, 2024
The Importance of Email Marketing Everyone Should Know
21 June, 2024
The Importance of Email Marketing Everyone Should Know
Email marketing is the best way to do marketing for your business. This summary doesn't come without any evidence. Let's see why it is: Everyone has internet access, also emails. Just using

By

4 mins read
English
21
June, 2024
How we built a corporate risk and compliance management application and mobile app in 8 weeks
21 June, 2024
How we built a corporate risk and compliance management application and mobile app in 8 weeks
One of our clients, a large international energy company, contacted us with an urgent project. The previous vendor that was lined up to implement the project had pulled out at

By

4 mins read
English
21
June, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
21 June, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
Letter Opener เป็น gem ของ ที่ใช้แสดงรูปแบบของอีเมลที่เราต้องการจะส่ง ก่อนที่จะส่งจริง เพื่อให้ง่ายและไวต่อการทดสอบ Let's Get started... Installation เพิ่ม Gem ใน Gemfile จากนั้นรัน `bundle install` # Gemfile group :development do gem "letter_opener" gem "letter_opener_web", "~> 1.0" end กำหนดการส่งอีเมลโดยใช้ letter_opener (กรณี Production จะใช้เป็น :smtp) # config/environments/development.rb config.action_mailer.delivery_method

By

3 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.