04Mar, 2021
Language blog :
Thai
Share blog : 
04 March, 2021
Thai

ทำงานด้าน UX UI ใช้ทักษะอะไรบ้าง #1 Hard Skills

By

8 mins read
ทำงานด้าน UX UI ใช้ทักษะอะไรบ้าง #1 Hard Skills

ปัจจุบัน น้อยคนที่จะไม่คุ้นเคยกับคำว่า “UX” และ “UI”  เพราะ UX UI นั้นกลายเป็นเรื่องที่สำคัญ และเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนเรามากยิ่งขึ้น เนื่องจากหลักการออกแบบ UX/UI นั้นจะต้องควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ปัจจุบันได้เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน อีกทั้ง ยังมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากอยากเป็น UX/UI Designer ที่ดี จำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลาย โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ Hard Skill และ Soft Skill สำหรับบทความนี้เราจะพูดถึง Hard Skill กันค่ะ

Hard Skill (ทักษะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี)

Hard Skill คือ ทักษะความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเทคนิคเฉพาะที่นำมาใช้กับตำแหน่ง งานหรืออาชีพนั้น ๆ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอ อย่างเช่น การเข้าร่วม Meetup, Event, Camp หรือการเรียนรู้ อัปเดตตัวเองโดยการตามเทรนด์และ Course Online ต่าง ๆ ทั้งที่ตรงกับการออกแบบ หรือไม่ใช่ทางออกแบบก็ตาม อาจจะเป็น  Marketing หรือ Business Development แต่ก็ควรที่จะศึกษาเรียนรู้พื้นฐานของแต่ละฝ่ายก่อน โดยหลัก ๆ แล้ว UX มุ่งเน้นไปที่การใช้งานของผู้ใช้เพื่อแก้ปัญหา ส่วน UI จะมุ่งเน้นที่หน้าตาและการทำงานของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ

1. User Experience (UX) & Research

โดยการทดสอบเรื่องของ UX เราก็จะต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายแบบคร่าว ๆ ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ การทำงาน ความสนใจ รายได้ ความต้องการ ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจที่จะเลือกออกแบบมาในรูปแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้ใช้ ซึ่งต้องมีขั้นตอนการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนไม่ว่าจะเป็นการทำ Wireframe, Journey, User Flow, Workflow, Persona, Prototype,  A/B Testing และวิธีการอื่น ๆ ที่จะถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมในการทำงาน

User experience

User experience (UX) เป็นกระบวนการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

การออกแบบด้าน UX นี้เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการที่สินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยเน้นไปที่การคิดออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้ โดยนำไปทดสอบกับผู้ใช้โดยตรง ซึ่งจะนำสินค้าหรือบริการไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อจะเก็บข้อมูล ต้องคอยสังเกต ติดตามผล วัดผล และสรุปผล เพื่อนำมาปรับแก้ให้ได้ตรงตาม วัตถุประสงค์มากที่สุด และพัฒนาตัวตัวสินค้า หรือบริการต่อไป เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งการทำ Research เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือบริการนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถาม ค้นคว้าข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม สังเกต เข้าใจปัญหา ที่มาของสิ่งนั้น ๆ โดยวิธีการทำ Usability testing การทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการได้ดีมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

2. User Interface (UI) 

การออกแบบ UI ไม่เพียงแต่จะต้องดีไซน์สิ่งที่สวยงามน่าใช้ แต่ต้องดูเป็นมิตร เข้าใจง่าย  (User-friendly) เพื่อนำความต้องการของลูกค้ามาเปลี่ยนแปลงงานออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น  เรื่องการจัดวางองค์ประกอบ ในด้านการใช้งานเว็บไซต์ก็คือการแสดงผลทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Button, Icon, Color, Sizing, Font เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้  จึงเป็นความท้าทาย เพราะจะต้องทำให้การออกแบบมีความลงตัวระหว่างความโดดเด่นและบุคลิกแตกต่าง แต่ก็ต้องไม่ต่างจนเกินไป ลำบากผู้ใช้ให้ต้องมาเรียนรู้ใหม่ด้วย ซึ่งต้องมีการเรียนรู้ตามเทรนด์ตลอดเวลาผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Dribble, Behance, Screenlane, Ui8, Pinterest, Instagram เป็นต้น

นอกจากนี้ การศึกษาเพิ่มเติมจากอ่านหนังสือ บทความต่าง ๆ ฟัง Podcast ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ จิตวิทยา และอื่น ๆ นั้น ต่างก็มีส่วนช่วยในการทำงานตัดสินใจและสร้างแนวความคิดดี ๆ ให้กับงาน สามารถอ่านบทความเรื่อง UI คืออะไร สำคัญยังไง ต่อได้

User Interface (UI)

User Interface (UI) คือการออกแบบที่เน้นไปที่เรื่องของหน้าตา ความสวยงาม และทุกอย่างที่จะเป็นการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน (Image: Dribble)

3. อื่น ๆ (Tools, Extensions, Basic Coding)

Tools & Extensions : เรียนรู้การใช้เครื่องมือและมีทักษะการใช้โปรแกรมที่หลากหลายที่ใช้ในการออกแบบ Adobe XD, Figma, Sketch, InVision รวมไปถึง Framework ต่าง ๆ ที่ Designer ต้องใช้ร่วมกันกับ Developer ตัวอย่างเช่น Font Awesome, Zeplin, Trello หรือ Jira ก็จะเป็นการช่วยให้ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Tools & Extensions

ตัวอย่างเครื่องมือในการออกแบบและการทำงานของ UX/UI (Image: Medium

Basic Coding : มีความรู้และความเข้าใจการ Coding ในระดับพื้นฐานถึงยอดเยี่ยม ซึ่งในการทำงานจริงนั้นถ้านักออกแบบสามารถที่จะเข้าใจขั้นตอนการทำงาน , ภาษา , ข้อจำกัดในการพัฒนาเว็บหรือแอปพลิเคชัน สำหรับเขียนโปรแกรม หรือโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ ซึ่งการเข้าใจหลักการออกแบบได้หลากหลาย Platform ต่าง ๆ เช่น iOS , Android , HTML/CSS > Responsive ก็เป็นพื้นฐานที่ดีในการออกแบบให้ตรงกับข้อจำกัดนั้น ๆ ของแต่ละ Platform

สำหรับวันนี้ ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่า Hard Skills ที่ UX/UI Designer ควรมีนั้นมีอะไรบ้าง ในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึง Soft Skills ที่ UX/UI Designer อย่าลืมติดตามต่อในบทความ ทำงานด้าน UX UI ใช้ทักษะอะไรบ้าง #2 Soft Skills นะคะ

Written by
Senna Labs
Senna Labs

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

13
July, 2024
UX for Psychology - Loss Aversion (ความกลัวการสูญเสีย)
13 July, 2024
UX for Psychology - Loss Aversion (ความกลัวการสูญเสีย)
หลายคนคงเคยเจอเหตุการต่างๆ บนโลกดิจิทัลที่สามารถนำพาเราไปเสียเงินหรือสมัครใช้บริการได้ง่าย ๆ ทั้งที่ไม่รู้ตัว ลองมาดูกันว่า พวกเขาเหล่านั้น ใช้วิธีหลอกล่อนักชอปอย่างเรากันอย่างไรบ้าง พื้นฐานของคนทั่วไปนั้นไม่อยากที่จะสูญเสียอะไรไป แม้แต่สิ่งที่อาจจะไม่จำเป็น เราอาจจะพบการทำการตลาดในเชิงนี้ได้บ่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่เราไม่รู้ตัว และอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อแต่โดนกระตุ้นด้วยข้อมูลที่เรารับมาแบบงง ๆ เช่น Flash sale 40% สินค้าที่มีจำนวนจำกัด นั้นจะน่าสนใจมากกว่าการเดินเจอสินค้าเดียวกันในห้างที่ลดราคา 40% เช่นเดียวกัน ข้อความบนเว็บช็อปปิ้งที่ส่งมาหาคุณว่าสินค้าที่คุณเคยสนใจกำลังลดราคาอยู่ อย่าพลาดโอกาสที่จะซื้อตอนนี้ มักกระตุ้นความต้องการซื้อของเราได้เป็นอย่างดี เพราะเรากลัวที่จะเสียโอกาสดี

By

3 mins read
Thai
13
July, 2024
ทำไม Google Fonts ถึงเป็นทางเลือกที่ดีในการออกแบบเว็บไซต์
13 July, 2024
ทำไม Google Fonts ถึงเป็นทางเลือกที่ดีในการออกแบบเว็บไซต์
แต่ก่อน เวลาที่เว็บไซต์ถูกดีไซน์ด้วยฟอนต์แปลก ๆ หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะทำให้ผู้ใช้งานบางคนมองไม่เห็น เพราะในเครื่องของผู้ใช้งานไม่มีฟอนต์นั้น ระบบก็จะเลือกเอาฟอนต์อื่นในเครื่องขึ้นมาแสดงผล เห็นเป็นฟอนต์อื่นไป ทำให้ดีไซเนอร์ต้องแก้ปัญหาด้วยการทำรูปแล้วเอามาแปะในเว็บไซต์แทน หรือแม้ว่าจะแสดงผลตามที่ถูกออกแบบมา ความเร็วก็อาจเป็นปัญหาในการโหลดและเข้าถึง เพราะฟอนต์ถูกโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ แต่สมัยนี้ไม่มีใครใจเย็นพอที่จะรออะไรนานๆ เพราะจากรายงานระบุว่า 40% ของคนที่เข้าเว็บไซต์ จะออกหรือปิดทันทีถ้ามีการโหลดนานกว่า 3 วินาที โดยเฉพาะนักช็อปออนไลน์เกือบครึ่งที่พร้อมจะหันหลังให้อีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ที่โหลดช้ากว่า 2 วินาที และ 79% บอกว่ามีโอกาสที่จะไม่ใช้บริการอีก Google Fonts คืออะไร? (กันแน่) หลายคนคงรู้จัก Google Fonts แต่วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักให้มากขึ้น

By

4 mins read
Thai
13
July, 2024
How SennaLabs helped S&P Food transform their online e-commerce business
13 July, 2024
How SennaLabs helped S&P Food transform their online e-commerce business
S&P Food’s yearly revenues were 435 mils $USD. 10% of the revenue was from online sales. The board of directors felt that online sales should account for more. The digital

By

4 mins read
English

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.