17Jun, 2020
Language blog :
Thai
Share blog : 
17 June, 2020
Thai

บริหารโปรเจกต์ยังไงเมื่อเริ่มจากศูนย์ (From 0 to 100)

By

3 mins read
บริหารโปรเจกต์ยังไงเมื่อเริ่มจากศูนย์ (From 0 to 100)

หากเปรียบการบริหารโครงการ คือการเดินทางไปในเส้นทางที่เราไม่เคยไป การคาดการณ์และเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง อาจจะช่วยให้คุณเร่งเครื่องยนต์และขับไปถึงจุดหมายได้โดยไม่สะดุด และพร้อมรับกับสิ่งที่ไม่คาดฝันระว่างทาง

4 หัวข้อที่ควรคำนึงถึงก่อนที่จะเร่งเครื่องออกเดินทาง

1. Project  Scope Management

กำหนดขอบเขตงาน (Scope definition) เป็นการแบ่งงานหลัก ๆ ในโครงการให้ย่อยลงจนสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทีมงานโครงการมักจะจัดทำรายละเอียดเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของโครงสร้างกิจกรรมย่อย (Work Breakdown Structure หรือ Project plan) 

2.Project  Time Management

ถูกต้องเลย หากเราเพียงแค่คิดว่าจะต้องส่งมอบโครงการให้ทันเวลาที่ได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้า นั้นคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีอะไรซ่อนอยู่ให้คุณได้เซอร์ไพรส์เสมอในระหว่างการเดินทาง เช่น ขาดความแม่นยำของการประเมินเวลา ปัญหาภายในระหว่างทีม เป็นต้น

3.Project  Cost Management

การประมาณการ (Estimate Costs) และการควบคุมต้นทุน (Control Cost) ในโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย โดยอยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมา ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงเรื่อง เวลา และจำนวนทีมงานในโครงการซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยในการคำนวนหาต้นทุนด้วย 

4.Project Quality Management (PQM)

การตรวจสอบและติดตามคุณภาพให้มั่นใจว่า โครงการที่ดำเนินการนั้นได้ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ ซึ่งส่วนที่สำคัญคือ quality system ซึ่งประกอบไปด้วย

  • Quality planning
  • Quality assurance
  • Quality control
  • Quality improvement
  • Quality policy
  • Objectives
  • Responsibility 

Quality System

ติดตามอ่านบทความดี ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น Machine Learning, Startup, Design, Software Development และ Management ทาง Senna Labs Blog ได้ทุกวัน

Written by
Senna Labs
Senna Labs

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

13
July, 2024
The Importance of Email Marketing Everyone Should Know
13 July, 2024
The Importance of Email Marketing Everyone Should Know
Email marketing is the best way to do marketing for your business. This summary doesn't come without any evidence. Let's see why it is: Everyone has internet access, also emails. Just using

By

4 mins read
English
13
July, 2024
How we built a corporate risk and compliance management application and mobile app in 8 weeks
13 July, 2024
How we built a corporate risk and compliance management application and mobile app in 8 weeks
One of our clients, a large international energy company, contacted us with an urgent project. The previous vendor that was lined up to implement the project had pulled out at

By

4 mins read
English
13
July, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
13 July, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
Letter Opener เป็น gem ของ ที่ใช้แสดงรูปแบบของอีเมลที่เราต้องการจะส่ง ก่อนที่จะส่งจริง เพื่อให้ง่ายและไวต่อการทดสอบ Let's Get started... Installation เพิ่ม Gem ใน Gemfile จากนั้นรัน `bundle install` # Gemfile group :development do gem "letter_opener" gem "letter_opener_web", "~> 1.0" end กำหนดการส่งอีเมลโดยใช้ letter_opener (กรณี Production จะใช้เป็น :smtp) # config/environments/development.rb config.action_mailer.delivery_method

By

3 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.