hand lthand lthand lthand lthand lthand lt
11Aug, 2020
Language blog :
Thai
Share blog : 
11 August, 2020
Thai

ทำไมธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ UX #2 (จบ)

By

5 mins read
ทำไมธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ UX #2 (จบ)

จากบทความตอนแรกจะเห็นว่า การที่กระบวนการ UX เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นส่งผลกระทบในแนวทางที่ดีในด้านการวางแผน และการลงทุนเป็นส่วนมาก ซึ่งส่วนต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์และผู้ใช้งานกันบ้างว่า UX นั้นสำคัญอย่างไร

6.ใช้งานง่าย

การทำให้ระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาใช้งานง่ายเป็นสิ่งแรก ๆ ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ UX ซึ่งแน่นอนว่าหากเราพัฒนาระบบอะไรสักอย่างขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ถามกลุ่มผู้ใช้งานจริง ๆ ว่าต้องการอะไร อยากเห็นอะไร อยากแก้ปัญหาอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในภาพรวม การใช้งานที่ง่าย และเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็วจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ลองนึกง่าย ๆ ว่า ถ้าเราออกแบบรถโดยที่ไม่รู้ว่าผู้ใช้งานขับในพื้นที่ใด ประเทศใด ขับเลนซ้ายหรือขวา ถนนลาดยางหรือทางดินโคลน ทางชันหรือทางราบ หรือแม้จำนวนที่นั่ง พื้นที่การบรรทุก  คงวุ่นวายไม่น้อยหากผู้ใช้งานต้องใช้รถยนต์ที่ออกแบบมาเหมือนกันหมดแต่นำไปใช้ในสถานการณ์และพื้นที่ที่ต่างกันออกไป

ดังนั้นการใช้งานที่ง่ายสำหรับกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายของเราอาจจะใช้งานยากสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

7. สร้าง Brand Loyalty

ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช้ทุกแบรนด์ ที่สามารถจะกระโดนมาสร้าง Brand loyalty ได้ในแค่ข้ามคืน สิ่งที่จะสร้าง Brand loyalty ได้นั้นต้องเกิดจากภาพรวมของสินค้าและบริการที่ออกแบบมาอย่างสอดคล้องต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการของลูกค้าแบบพอดีกลมกล่อมที่สุด ถึงจะสร้าง Brand loyalty ได้ดีที่สุดเช่นกัน

หลายองค์กรหันมาใช้เทคโนโลยีหรือ Digital Product เข้ามาเพื่อกระตุ้นตลาดและสร้าง Brand loyalty ขึ้นมาอย่างรวดเร็วได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่เรารู้นั้นเป็นเพียงแต่ยอดภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งองค์กรเหล่านั้นอาจจะผ่านการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ รวมไปถึงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการของเรา ให้ดีขึ้นรวมไปถึงวางแผนการรับรองลูกค้าที่รวดเร็วทันสมัยและง่าย พร้อมต่อยอดด้วยเทคโนโลยีในจังหวะเวลาที่เหมาะสมจึงเกิดผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้ UX Design, Service Design จึงสำคัญและเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายองค์กรในปัจจุบัน

8. รักษาฐานลูกค้า

เมื่อทุกอย่างลงตัวระบบดี บริการดี ใช้งานง่าย ลูกค้าก็จะอยู่กับเราเสมอ และเราก็จะสามารถรักษาจำนวนลูกค้าไว้ได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอน

และสิ่งที่แบรนด์ต้องคำนึงถึงตลอดคือ ความต้องการของลูกค้าที่อาจเปลี่ยนแปลงไปพร้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้นสิ่งที่แบรนด์ในปัจจุบันมักมองหาคือ เราจะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถเข้าถึงความต้องการใหม่ ๆ ได้รวดเร็วและเหมาะสมที่สุด เราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง  ๆ มากมายในปัจจุบันที่กำลังปรับตัวให้ทันกับความต้องการใหม่ ๆ อยู่เสมอ และต้องไม่ลืมการขยายฐานลูกค้าหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

9. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานที่ไม่จำเป็น

สิ่งที่ทุกองค์กรมองหามาทุกยุคทุกสมัย คือการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์ หากมองในตัวบุคลากรในการทำงาน อาจจะไม่ได้หมายถึงการลดจำนวนพนักงานลงเสมอไป แต่หมายความว่าการจ้างพนักงาน 1 ตำแหน่ง แล้วให้เขาทำงานในตำแหน่งที่ตรงจุดมากที่สุด ลดงานที่ไม่จำเป็นลง การจ่ายค่าล่วงเวลาที่ไม่จำเป็น ลดเวลาขั้นตอนให้เร็วยิ่งขึ้น เป็นอีกกระบวนการที่สำคัญไม่แพ้กัน

 

หากเรามองแค่การออกแบบระบบหรือแอปพลิเคชันแค่เพียงระบบเดียวอาจจะมองไม่ออก แต่ถ้าเราใช้กระบวนการ UX หรือ Service Design เข้ามามีบทบาทมาขึ้นในการออกแบบภาพรวมตั้งแต่ต้น แน่นอนว่าการทำงานขององค์กร หรือการส่งข้อมูลต่าง ๆ จะราบลื่นขึ้น ทั้งส่วนของลูกค้าที่เข้าใช้งานหรือบริการ ไปจนถึงพนักงานในองค์กร ที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

10. ผลกำไรเพิ่มขึ้น

คงเป็นเหตุผลหลัก ๆ ที่องค์กรยอมลงทุนเพิ่มเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง ในขณะที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกช่วงเวลา การพัฒนาระบบเพื่อตอบรับตลาดบนโลก Digital จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา digital products ขึ้นมาเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลาย ๆ องค์กรกลับสร้างความวุ่นวายให้กับผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น เพิ่มปัญหาใหม่ ๆ และขั้นตอนการทำงานเพื่อรองรับระบบใหม่มากขึ้นตามมา ผลที่ตามมาคือ งานที่อาจจะเพื่มขึ้นพร้อมกับผลกำไร

กระบวนการการออกแบบระบบที่ UX ดีอาจต้องใช้เวลา การเปลี่ยนแปลงขององค์กร พร้อมทั้งความกล้าที่จะเปลี่ยนของผู้บริหารและวิสัยทัศน์ในการทำงานไปพร้อม ๆ กันด้วย ซึ่งทั้งหมดจะสามารถเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ทุกช่วงของการบริการ สร้างฐานลูกค้าและขยายฐานไปได้พร้อม ๆ กันซึ่งสุดท้ายก็คือผลกำไรที่ได้ตามแผนนั่นเอง

สรุป สิ่งที่องค์กรธุกิจต่างให้ความสำคัญกับ UX ก็เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ใช้งานเจอในแต่ละ Journey ที่เข้าใช้บริการกับธุรกิจแบบตรงจุด รวมถึงปรับเปลี่ยนแผนการทำงาน บริการและระบบต่าง ๆ ที่อาจไม่สอดคล้องกับ Journey ของลูกค้า ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ผลสุดท้ายคือ การรักษาฐานลูกค้าเก่า สร้างลูกค้าหน้าใหม่ สร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ตามมาด้วยผลกำไรที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

Written by
Senna Labs
Senna Labs

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

16
April, 2024
UX for Psychology - Loss Aversion (ความกลัวการสูญเสีย)
16 April, 2024
UX for Psychology - Loss Aversion (ความกลัวการสูญเสีย)
หลายคนคงเคยเจอเหตุการต่างๆ บนโลกดิจิทัลที่สามารถนำพาเราไปเสียเงินหรือสมัครใช้บริการได้ง่าย ๆ ทั้งที่ไม่รู้ตัว ลองมาดูกันว่า พวกเขาเหล่านั้น ใช้วิธีหลอกล่อนักชอปอย่างเรากันอย่างไรบ้าง พื้นฐานของคนทั่วไปนั้นไม่อยากที่จะสูญเสียอะไรไป แม้แต่สิ่งที่อาจจะไม่จำเป็น เราอาจจะพบการทำการตลาดในเชิงนี้ได้บ่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่เราไม่รู้ตัว และอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อแต่โดนกระตุ้นด้วยข้อมูลที่เรารับมาแบบงง ๆ เช่น Flash sale 40% สินค้าที่มีจำนวนจำกัด นั้นจะน่าสนใจมากกว่าการเดินเจอสินค้าเดียวกันในห้างที่ลดราคา 40% เช่นเดียวกัน ข้อความบนเว็บช็อปปิ้งที่ส่งมาหาคุณว่าสินค้าที่คุณเคยสนใจกำลังลดราคาอยู่ อย่าพลาดโอกาสที่จะซื้อตอนนี้ มักกระตุ้นความต้องการซื้อของเราได้เป็นอย่างดี เพราะเรากลัวที่จะเสียโอกาสดี

By

3 mins read
Thai
16
April, 2024
ทำไม Google Fonts ถึงเป็นทางเลือกที่ดีในการออกแบบเว็บไซต์
16 April, 2024
ทำไม Google Fonts ถึงเป็นทางเลือกที่ดีในการออกแบบเว็บไซต์
แต่ก่อน เวลาที่เว็บไซต์ถูกดีไซน์ด้วยฟอนต์แปลก ๆ หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะทำให้ผู้ใช้งานบางคนมองไม่เห็น เพราะในเครื่องของผู้ใช้งานไม่มีฟอนต์นั้น ระบบก็จะเลือกเอาฟอนต์อื่นในเครื่องขึ้นมาแสดงผล เห็นเป็นฟอนต์อื่นไป ทำให้ดีไซเนอร์ต้องแก้ปัญหาด้วยการทำรูปแล้วเอามาแปะในเว็บไซต์แทน หรือแม้ว่าจะแสดงผลตามที่ถูกออกแบบมา ความเร็วก็อาจเป็นปัญหาในการโหลดและเข้าถึง เพราะฟอนต์ถูกโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ แต่สมัยนี้ไม่มีใครใจเย็นพอที่จะรออะไรนานๆ เพราะจากรายงานระบุว่า 40% ของคนที่เข้าเว็บไซต์ จะออกหรือปิดทันทีถ้ามีการโหลดนานกว่า 3 วินาที โดยเฉพาะนักช็อปออนไลน์เกือบครึ่งที่พร้อมจะหันหลังให้อีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ที่โหลดช้ากว่า 2 วินาที และ 79% บอกว่ามีโอกาสที่จะไม่ใช้บริการอีก Google Fonts คืออะไร? (กันแน่) หลายคนคงรู้จัก Google Fonts แต่วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักให้มากขึ้น

By

4 mins read
Thai
16
April, 2024
How SennaLabs helped S&P Food transform their online e-commerce business
16 April, 2024
How SennaLabs helped S&P Food transform their online e-commerce business
S&P Food’s yearly revenues were 435 mils $USD. 10% of the revenue was from online sales. The board of directors felt that online sales should account for more. The digital

By

4 mins read
English

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.