14Sep, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
14 September, 2023
Thai

การใช้ software มาช่วยในการลดต้นทุนในโรงงาน

By

2 mins read
การใช้ software มาช่วยในการลดต้นทุนในโรงงาน

การใช้ Software มาช่วยในการลดต้นทุนในโรงงาน

 

ปัจจุบันตลาดโรงงานอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตและการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนากลยุทธ์ในการผลิตสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะความต้องการสินค้าในราคาที่ถูกลง โรงงานต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง “ต้นทุนการผลิต” ของสินค้าและบริการให้ต่ำที่สุด โดยยังคงคุณภาพของสินค้าและประสิทธิภาพการทำงานไว้

 

จากเหตุผลที่กล่าวมาเทคโนโลยีและ Software เป็นตัวเลือกที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มยอดขาย และที่สำคัญคือทำให้องค์กรมีการตัดสินใจที่แม่นยำบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถวางกลยุทธ์ แผนการ หรือแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

แล้ว Software มาช่วยในการลดต้นทุนในโรงงานได้อย่างไร

 

 • จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และปลอดภัย 

ข้อมูลเป็นสิ่งจำอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย และวิเคราะห์หาจุดบกพร่องในกระบวนการผลิต

แต่การจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม เช่น กระดาษ หรือโปรแกรม Word หรือ Excel นั้น ข้อมูลเสียหายง่าย จัดเก็บและสืบค้นยาก ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ปลอดภัย นำข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์ลำบาก ถึงแม้โปรแกรม Word หรือ Excel จะจัดเก็บในรูปแบบของ File แต่ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก 

Software ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ สามารถช่วยให้เราสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้อย่างไร

  • มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง สร้าง หรือแก้ไขข้อมูล 

  • ค้นหาและแสดงข้อมูลย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

  • จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ช่วยให้ผู้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงสามารถจัดการข้อมูลได้ตลอดเวลาจากที่ไหนก็ได้

  • นำข้อมูลมาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ สถิติ และแสดงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

  • ติดตามกระบวนการผลิตและรายงานผลอย่างแม่นยำ

กระบวนการผลิตถือเป็นหัวใจสำคัญของโรงงาน เราสามารถติดตามกิจกรรมหรือผลลัพธ์ เช่น สถานะการทำงาน จำนวน Break Down กำลังการผลิต จำนวนพนักงาน และเวลาการดำเนินการ  ข้อมูลเหล่านี้สามารถทำให้เราปรับปรุงหน้างานซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการอื่น ๆ ในสายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต

 

ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถนำมาต่อยอดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มกำลังการผลิต แก้ไขกระบวนการคอขวด (Bottleneck Process) หาจุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนได้อย่างแน่นอน
 

 • แจ้งเตือนแผนงานและกำหนดวิธีจัดการอย่างเป็นระบบ

แผนการดำเนินการ (แผนการผลิต แผนการซ่อมบำรุง) นั้นมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานและส่งผลต่อต้นทุนอย่างยิ่ง การแจ้งเตือน เก็บสถิติ หรือติดตามว่าพนักงานว่าได้ทำตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ มีการแจ้งเตือนรายงานผลถึงผู้รับผิดชอบในกรณีที่ไม่ได้ทำตามแผนที่กำหนด 

 แต่หลายกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินตามแผนการที่กำหนดไว้ได้จริง ๆ Software สามารถเข้ามาช่วยกำหนดแนวทาง วิธีการจัดการได้อย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น หากมีการเลื่อนแผนการซ่อมบำรุง ต้องระบุเหตุผลและได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าเท่านั้น ระบบถึงจะหยุดแจ้งเตือน หรือหากต้องการลดกำลังการผลิตจะต้องได้รับการอนุมัติจากตำแหน่งที่กำหนดเท่านั้น และระบบจะแจ้งเตือนหรือส่งต่อไปที่ส่วนงานอื่นให้อัตโนมัติ Software หรือระบบเหล่านี้จะเข้ามาช่วยจัดการอย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน (Human Error)

 

 • ลดคน ลดภาระงาน

คนหรือบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและก็เป็นต้นทุนที่ภาคธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่งานบางอย่าง Software สามารถเข้ามาทำแทนคนหรือเป็นตัวช่วยให้คนทำงานสะดวกมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ผิดพลาดน้อยกว่า ได้ผลรับที่เทียมเท่าหรือดีกว่าการใช้คน  และที่สำคัญลดต้นทุนในการดำเนินการอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น

  • ระบบบริหารบุคคล การเข้า-ออกงาน ขาด-ลา-สาย คิดค่าแรง

  • ระบบ Check List ความพร้อมของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต

  • ระบบ QC ควบคุมคุณภาพสินค้า

  • เอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง

  • ระบบการฝึกอบรมพนักงาน

 

แหล่งอ้างอิง

 

Written by
Pack
Pack

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

22
June, 2024
JS class syntax
22 June, 2024
JS class syntax
เชื่อว่าหลายๆคนที่เขียน javascript กันมา คงต้องเคยสงสัยกันบ้าง ว่า class ที่อยู่ใน js เนี่ย มันคืออะไร แล้วมันมีหน้าที่ต่างกับการประกาศ function อย่างไร? เรามารู้จักกับ class ให้มากขึ้นกันดีกว่า class เปรียบเสมือนกับ blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว ที่สามารถนำไปสร้างเป็นสิ่งของ( object ) ตาม blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว( class ) นั้นๆได้ โดยภายใน class

By

4 mins read
Thai
22
June, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
22 June, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
ผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐฯ ได้เปิดตัว 5G ในหลายรูปแบบ และเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรปหลายราย แต่… 5G มันคืออะไร และทำไมเราต้องให้ความสนใจ บทความนี้ได้รวบรวม 15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันกำลังจะถูกใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้น 1. 5G หรือ Fifth-Generation คือยุคใหม่ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่จะมาแทนที่ระบบ 4G ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่มือถือเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2. 5G คือการพัฒนา 3 ส่วนที่สำคัญที่จะนำมาสู่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ขยายช่องสัญญาณขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 1 ในเวลาเดียวกัน 3. สัญญาณ 5G นั้นแตกต่างจากระบบ

By

4 mins read
Thai
22
June, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
22 June, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
ในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาที่ถูกใช้ในการเขียนเว็บต่าง ๆ นั้น คงหนีไม่พ้นภาษา Javascript ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกนำไปพัฒนาเป็น framework หรือ library ต่าง ๆ มากมาย ผู้พัฒนาหลายคนก็มีรูปแบบการเขียนภาษา Javascript ที่แตกต่างกัน เราเลยมีแนวทางการเขียนที่หลากหลาย มาแบ่งปันเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการจัดการ Array ด้วยภาษา Javascript กัน เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า โดยปกติแล้วการ copy ค่าจาก value type ธรรมดา สามารถเขียนได้ดังนี้

By

4 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.