hand lthand lthand lthand lthand lthand lt
05Feb, 2024
Language blog :
Thai
Share blog : 
05 February, 2024
Thai

เทคนิคการเขียน Flowchart

By

3 mins read
เทคนิคการเขียน Flowchart

Flowchart เป็นแผนภาพที่มีไว้เพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรม ระบบ หรือขั้นตอนในการทำงานต่าง ๆ ลองคิดดูว่าหากเราได้มีโอกาสคุยงานกับทางลูกค้า นักลงทุน หรือแม้กระทั่งทีมงานของเราเอง แล้วต้องการอธิบายการทำงานของแอปพลิเคชันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดให้เขาฟัง สิ่งที่สำคัญที่สุดการทำงานครั้งนี้คือ “ต้องให้ทุกคนเห็นภาพตรงกัน” ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องสร้าง Flowchart ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพตรงกัน ในบทความนี้จะแนะนำให้ทุกคนเข้าใจถึงสัญลักษณ์สากลที่ใช้ในการเขียน Flowchart และวิธีเขียน Flowchart เบื้องต้น

 

Flowchart คืออะไร

Flowchart คือแผนภาพที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพและลูกศรที่แสดงถึงขั้นตอน การทำงานของระบบงานทีละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการ ซึ่งทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ มีกระบวนการ (Process) ซึ่งสามารถที่ใช้ Flowchart อธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการ รวมไปถึงสามารถเป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อบกพร่องของกระบวนงานได้โดยง่าย โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน และกระบวนการ Flowchart จะเป็นตัวช่วยอธิบายระบบงานทั้งหมดให้เข้าใจได้โดยง่าย

 

 

 

สัญลักษณ์ของการเขียน Flowchart

          การเขียน Flowchart นั้นได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้งานให้เป็นสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดมาตรฐานนี้ได้ถูกกำหนดตามแบบของ ANSI (American National Standards Institute) และ ISO (International Standard Organization) เพื่อสื่อความหมาย และให้เกิดความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน Flowchart ทั่วโลก โดยวันนี้เราจะพาไปรู้จักเกี่ยวกับสัญลักษณ์เบื้องต้นในการเขียน Flowchart

 

 1. Terminator

การกำหนดจุดเริ่มต้นของการทำงานและแสดงจุดสิ้นสุดของการทำงาน

 1. Process

รายละเอียดของการทำงานและกระบวนการทำงาน

 

 1. Decision

การเปรียบเทียบเงื่อนไขต่าง ๆ ใช้ในขั้นตอนที่มีการตัดสินใจว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่

 1. Data

การรับค่าข้อมูลหรือการส่งข้อมูล 

 

 1. Flow Line

แสดงทิศทางความสัมพันธ์ของการทำงานในระบบงานตามลำดับงานโครงสร้างของ Flowchart

 

 1. Sequence: การทำงานแบบตามลำดับ คือการเขียนให้เป็นลำดับขั้นตอนการทำงานแบบไม่มีการตัดสินใจ

ตัวอย่าง Sequence Flowchart: การคำนวณ VAT 7% 1. Selection: การเลือกกระทำตามเงื่อนไข คือการตัดสินใจหรือเลือกเงื่อนไข คือโดยปกติจะมีเหตุการณ์ให้ทำ 2 กระบวนการ คือเงื่อนไขเป็นจริงจะกระทำกระบวนการหนึ่ง และเป็นเท็จจะกระทำอีกกระบวนการหนึ่ง

 

 

ตัวอย่าง Selection Flowchart : การคิดส่วนลด 50 บาท กรณีสินค้าราคามากกว่า 500 บาท

 
 1. Iteration: การทำซ้ำ คือกระบวนการกลับมาทำงานในขั้นตอนเดิม จะเห็นว่า Flowchart มีลักษณะวน ซึ่งเรียกว่า Loop

 

 

ตัวอย่าง Iteration Flowchart : การจองห้องพักในโรงแรม

 

ขั้นตอนการเขียน Flowchart

1. อธิบายขั้นตอน

กำหนดฟังก์ชันและขอบเขตการทำงานของระบบ หรือกระบวนการที่ต้องการแสดงให้เห็นใน Flowchart ควรระบุ Input, Output และ Process

 

2. เลือกรูปทรงและสัญลักษณ์

เพื่อให้เห็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการ เช่น จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด, Input Output Process และ Discition ให้เลือกสัญลักษณ์ตามการทำงานของแต่ละขั้นตอน

 

3. จัดระเบียบการไหลของแผนภาพ

กำหนดลำดับของขั้นตอนในกระบวนการและเส้นทางต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ Flowchart เป็นระเบียบและเข้าใจง่ายขึ้น

 

4. ทบทวนและแก้ไข

ตรวจสอบว่า Flowchart ได้แสดงให้เห็นแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องและทำความเข้าใจได้ง่าย การเขียน Flowchart ที่ดี

 1. ควรมีการเขียนขั้นตอนการทำงานก่อนการเขียน Flowchart

 2. ใช้สัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ตามหลักสากล

 3. ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวา การจัดรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ Flowchart ของคุณเข้าใจกระบวนการได้ง่ายขึ้น

 4. คำอธิบายในขั้นตอนควรสั้น กะทัดรัด และเข้าใจง่าย

 5. ทุกขั้นตอนต้องมีลูกศรแสดงทิศทางแสดงเข้า-ออก

 6. Flowchart ควรมีการทดสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

References:

https://visme.co/blog/how-to-make-a-flowchart/

https://www.visual-paradigm.com/tutorials/flowchart-tutorial/

https://creately.com/guides/flowchart-guide-flowchart-tutorial/

https://www.softwareideas.net/what-is-a-flowchart

https://www.gliffy.com/blog/guide-to-flowchart-symbols

Written by
Karn
Karn

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

18
April, 2024
The Importance of Email Marketing Everyone Should Know
18 April, 2024
The Importance of Email Marketing Everyone Should Know
Email marketing is the best way to do marketing for your business. This summary doesn't come without any evidence. Let's see why it is: Everyone has internet access, also emails. Just using

By

4 mins read
English
18
April, 2024
How we built a corporate risk and compliance management application and mobile app in 8 weeks
18 April, 2024
How we built a corporate risk and compliance management application and mobile app in 8 weeks
One of our clients, a large international energy company, contacted us with an urgent project. The previous vendor that was lined up to implement the project had pulled out at

By

4 mins read
English
18
April, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
18 April, 2024
Preview email ด้วย Letter Opener
Letter Opener เป็น gem ของ ที่ใช้แสดงรูปแบบของอีเมลที่เราต้องการจะส่ง ก่อนที่จะส่งจริง เพื่อให้ง่ายและไวต่อการทดสอบ Let's Get started... Installation เพิ่ม Gem ใน Gemfile จากนั้นรัน `bundle install` # Gemfile group :development do gem "letter_opener" gem "letter_opener_web", "~> 1.0" end กำหนดการส่งอีเมลโดยใช้ letter_opener (กรณี Production จะใช้เป็น :smtp) # config/environments/development.rb config.action_mailer.delivery_method

By

3 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.