30Nov, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
30 November, 2023
Thai

วิธีการทำ Feature List

By

2 mins read
วิธีการทำ Feature List

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Senna Labs เราจะมีการใช้เอกสาร Feature List เพื่อทำให้ทีมเข้าใจการทำงานของซอฟต์แวร์นั้น ๆ ได้ถูกต้องและตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นทีม Project Manager, UX/UI Designer, Developer และ Quality Assurance ซึ่ง Feature List จะเกิดขึ้นตั้งแต่ทีม Business Developement ไปรับ Requirement จากลูกค้า แล้วนำมาไล่เขียน Feature เป็นข้อ ๆ เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินงาน หลังจากนั้นเมื่อเริ่มการทำงานจริง Project Manager จะเป็นคนที่นำ Feature List จากทีม Business Development มาไล่ตรวจความถูกต้อง หากส่วนไหนที่ยังเขียนไว้ไม่ชัดเจน Project Manager ก็สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไป เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์เสร็จออกมาตรงตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า

 

Feature List คืออะไร ?

Feature List คือเอกสารที่รวบรวม Requirement หรือความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้เอาไว้ ว่าต้องการให้ซอฟต์แวร์มีความสามารถในการทำอะไรได้บ้าง โดยใส่รายละเอียดของ Feature หรือสิ่งที่ควรมีใน Digital Product ที่กำลังจะพัฒนาให้ลูกค้า ว่าแต่ละส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะประกอบไปด้วย Feature อะไรบ้าง

 

Feature List สำคัญอย่างไร ?

1. ช่วยให้สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ : เนื่องจาก Feature List คือตัวที่บอกความสามารถของตัวซอฟต์แวร์นั้น ๆ ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างและมีรายละเอียดแต่ละ Feature อย่างไร ซึ่งทีมงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถประเมินจำนวนวันทำงาน (Manday) ที่ใช้ได้จากรายละเอียดของ Feature List นี้

 2. ช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า : ช่วยให้ทุกทีม ตั้งแต่ Project Manager, UX/UI Designer, Developer และ Quality Assurance เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตรงกัน

3. ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น : หากเอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน จะช่วยให้ทีมทำงานง่ายขึ้น และสามารถทำงานออกมาได้ตรงตาม Requirement 

 

ขั้นตอนการทำ Feature List 

- เก็บรวบรวม Requirement จากลูกค้าให้ครบถ้วน : ในช่วงแรกของโปรเจกต์ หรือช่วง Discovery Phase จะเป็นช่วงที่เก็บรวบรวม Requirement จากลูกค้า โดยทีม Business Development จะนัดประชุมกับลูกค้า หรือศึกษาจากเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับจากลูกค้า

- เริ่มทำเอกสาร Feature List : หลังจากเก็บ Requirement และเข้าใจจุดประสงค์ของโปรเจกต์อย่างดีแล้ว จึงค่อยเริ่มทำเอกสาร Feature List เพราะเราจะทราบภาพรวมแล้วว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้จะมีทั้งหมดกี่หน้า และแต่ละหน้าประกอบไปด้วย Feature อะไรบ้าง และภายใต้ Feature นั้นจะต้องแสดงหรือเก็บข้อมูลอะไรบ้าง 

- ตรวจสอบความถูกต้องกับทีมทำงาน : หลังจากทำ Feature List เสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องกับทีมทำงานก่อนว่า Feature เหล่านั้นสามารถทำได้จริงหรือไม่ มีส่วนไหนที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

- ส่งให้ลูกค้าตรวจสอบและอนุมัติ : ว่า Feature List ที่เราทำมาตรงตาม Requirement ไหม ก่อนที่จะเริ่มออกแบบและพัฒนา

 

วิธีการทำ Feature list

ในการทำ Feature List ทางทีม Business Development จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าก่อนว่า Digital Product ที่ลูกค้าต้องการจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งปกติแล้วหากเป็นซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน จะมี Feature ที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เช่น Authentication, Profile Setting และ Dashboard แต่รายละเอียดที่ต่างกันจะขึ้นอยู่กับว่าซอฟต์แวร์นั้นทำเกี่ยวกับอะไร เช่น

- ลูกค้า A อยากทำเว็บไซต์ขายของ เราก็จะดูว่าลูกค้าต้องการ Feature อะไรบ้าง เช่น ลูกค้าอยากได้หน้าสมัครสมาชิก หน้ารวมสินค้า สามารถกดสินค้าลงตะกร้า พอกดสินค้าลงตะกร้าเสร็จ สามารถสรุปยอดซื้อ สรุปยอดซื้อเสร็จ กดชำระเงิน แล้วชำระเงินได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง เราก็จะ List ออกมาตาม Feature ที่ลูกค้าอยากได้ 

- ลูกค้า B อยากทำเว็บไซต์ขายของเหมือนกัน แต่อยากได้การขายของแบบมีหลาย ๆ ร้านอยู่ในเว็บไซต์ตัวเอง ฟีเจอร์ก็อาจจะไม่ใช่แบบลูกค้า A  แต่ก็จะกลายเป็นฟีเจอร์ในส่วนของการจัดการร้านในเครือ การเพิ่มลดร้านค้า วันหมดอายุสมาชิกร้าน 

จะเห็นได้ว่าลูกค้า A กับ B ก็ขายของเหมือนกัน แต่ Feature ที่เราจะต้องพัฒนาให้ลูกค้าจะออกมาไม่เหมือนกัน ราคาที่จะเรียกเก็บจากลูกค้า A กับ B ก็ไม่เท่ากัน การทำ Feature List  นี้เราต้องแปลง Requirement นั้นออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ Feature หรือการทำงานของระบบให้ได้ 

เอกสาร Feature List จริง ๆ แล้วไม่ได้มี Template ตายตัว ขึ้นอยู่กับการตกลงกับทีมและการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน เราสามารถเพิ่มหรือลดบางคอลัมน์หรือหัวข้อได้ แต่ควรทำให้เป็นระเบียบ กระชับ อ่านง่าย มีข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้อง 

อย่างไรก็ตาม ทีม Project Manager, UX/UI Designer, Developer และ Quality Assurance ไม่ได้ศึกษา Requirement จากเอกสาร Feature List เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องศึกษาจากเอกสารอื่นควบคู่กันไปด้วย เช่น Sitemap, Flowchart และ Requirement Document เพื่อที่จะสามารถเข้าใจ Requirement ที่ครบถ้วนและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

References:

Written by
Nun
Nun
Jane
Jane

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

02
March, 2024
JS class syntax
2 March, 2024
JS class syntax
เชื่อว่าหลายๆคนที่เขียน javascript กันมา คงต้องเคยสงสัยกันบ้าง ว่า class ที่อยู่ใน js เนี่ย มันคืออะไร แล้วมันมีหน้าที่ต่างกับการประกาศ function อย่างไร? เรามารู้จักกับ class ให้มากขึ้นกันดีกว่า class เปรียบเสมือนกับ blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว ที่สามารถนำไปสร้างเป็นสิ่งของ( object ) ตาม blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว( class ) นั้นๆได้ โดยภายใน class

By

4 mins read
Thai
02
March, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
2 March, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
ผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐฯ ได้เปิดตัว 5G ในหลายรูปแบบ และเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรปหลายราย แต่… 5G มันคืออะไร และทำไมเราต้องให้ความสนใจ บทความนี้ได้รวบรวม 15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันกำลังจะถูกใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้น 1. 5G หรือ Fifth-Generation คือยุคใหม่ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่จะมาแทนที่ระบบ 4G ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่มือถือเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2. 5G คือการพัฒนา 3 ส่วนที่สำคัญที่จะนำมาสู่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ขยายช่องสัญญาณขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 1 ในเวลาเดียวกัน 3. สัญญาณ 5G นั้นแตกต่างจากระบบ

By

4 mins read
Thai
02
March, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
2 March, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
ในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาที่ถูกใช้ในการเขียนเว็บต่าง ๆ นั้น คงหนีไม่พ้นภาษา Javascript ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกนำไปพัฒนาเป็น framework หรือ library ต่าง ๆ มากมาย ผู้พัฒนาหลายคนก็มีรูปแบบการเขียนภาษา Javascript ที่แตกต่างกัน เราเลยมีแนวทางการเขียนที่หลากหลาย มาแบ่งปันเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการจัดการ Array ด้วยภาษา Javascript กัน เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า โดยปกติแล้วการ copy ค่าจาก value type ธรรมดา สามารถเขียนได้ดังนี้

By

4 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.