30Nov, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
30 November, 2023
Thai

วิธีการทำ Feature List

By

2 mins read
วิธีการทำ Feature List

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Senna Labs เราจะมีการใช้เอกสาร Feature List เพื่อทำให้ทีมเข้าใจการทำงานของซอฟต์แวร์นั้น ๆ ได้ถูกต้องและตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นทีม Project Manager, UX/UI Designer, Developer และ Quality Assurance ซึ่ง Feature List จะเกิดขึ้นตั้งแต่ทีม Business Developement ไปรับ Requirement จากลูกค้า แล้วนำมาไล่เขียน Feature เป็นข้อ ๆ เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินงาน หลังจากนั้นเมื่อเริ่มการทำงานจริง Project Manager จะเป็นคนที่นำ Feature List จากทีม Business Development มาไล่ตรวจความถูกต้อง หากส่วนไหนที่ยังเขียนไว้ไม่ชัดเจน Project Manager ก็สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไป เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์เสร็จออกมาตรงตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า

 

Feature List คืออะไร ?

Feature List คือเอกสารที่รวบรวม Requirement หรือความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้เอาไว้ ว่าต้องการให้ซอฟต์แวร์มีความสามารถในการทำอะไรได้บ้าง โดยใส่รายละเอียดของ Feature หรือสิ่งที่ควรมีใน Digital Product ที่กำลังจะพัฒนาให้ลูกค้า ว่าแต่ละส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะประกอบไปด้วย Feature อะไรบ้าง

 

Feature List สำคัญอย่างไร ?

1. ช่วยให้สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ : เนื่องจาก Feature List คือตัวที่บอกความสามารถของตัวซอฟต์แวร์นั้น ๆ ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างและมีรายละเอียดแต่ละ Feature อย่างไร ซึ่งทีมงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถประเมินจำนวนวันทำงาน (Manday) ที่ใช้ได้จากรายละเอียดของ Feature List นี้

 2. ช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า : ช่วยให้ทุกทีม ตั้งแต่ Project Manager, UX/UI Designer, Developer และ Quality Assurance เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตรงกัน

3. ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น : หากเอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน จะช่วยให้ทีมทำงานง่ายขึ้น และสามารถทำงานออกมาได้ตรงตาม Requirement 

 

ขั้นตอนการทำ Feature List 

- เก็บรวบรวม Requirement จากลูกค้าให้ครบถ้วน : ในช่วงแรกของโปรเจกต์ หรือช่วง Discovery Phase จะเป็นช่วงที่เก็บรวบรวม Requirement จากลูกค้า โดยทีม Business Development จะนัดประชุมกับลูกค้า หรือศึกษาจากเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับจากลูกค้า

- เริ่มทำเอกสาร Feature List : หลังจากเก็บ Requirement และเข้าใจจุดประสงค์ของโปรเจกต์อย่างดีแล้ว จึงค่อยเริ่มทำเอกสาร Feature List เพราะเราจะทราบภาพรวมแล้วว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้จะมีทั้งหมดกี่หน้า และแต่ละหน้าประกอบไปด้วย Feature อะไรบ้าง และภายใต้ Feature นั้นจะต้องแสดงหรือเก็บข้อมูลอะไรบ้าง 

- ตรวจสอบความถูกต้องกับทีมทำงาน : หลังจากทำ Feature List เสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องกับทีมทำงานก่อนว่า Feature เหล่านั้นสามารถทำได้จริงหรือไม่ มีส่วนไหนที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

- ส่งให้ลูกค้าตรวจสอบและอนุมัติ : ว่า Feature List ที่เราทำมาตรงตาม Requirement ไหม ก่อนที่จะเริ่มออกแบบและพัฒนา

 

วิธีการทำ Feature list

ในการทำ Feature List ทางทีม Business Development จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าก่อนว่า Digital Product ที่ลูกค้าต้องการจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งปกติแล้วหากเป็นซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน จะมี Feature ที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เช่น Authentication, Profile Setting และ Dashboard แต่รายละเอียดที่ต่างกันจะขึ้นอยู่กับว่าซอฟต์แวร์นั้นทำเกี่ยวกับอะไร เช่น

- ลูกค้า A อยากทำเว็บไซต์ขายของ เราก็จะดูว่าลูกค้าต้องการ Feature อะไรบ้าง เช่น ลูกค้าอยากได้หน้าสมัครสมาชิก หน้ารวมสินค้า สามารถกดสินค้าลงตะกร้า พอกดสินค้าลงตะกร้าเสร็จ สามารถสรุปยอดซื้อ สรุปยอดซื้อเสร็จ กดชำระเงิน แล้วชำระเงินได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง เราก็จะ List ออกมาตาม Feature ที่ลูกค้าอยากได้ 

- ลูกค้า B อยากทำเว็บไซต์ขายของเหมือนกัน แต่อยากได้การขายของแบบมีหลาย ๆ ร้านอยู่ในเว็บไซต์ตัวเอง ฟีเจอร์ก็อาจจะไม่ใช่แบบลูกค้า A  แต่ก็จะกลายเป็นฟีเจอร์ในส่วนของการจัดการร้านในเครือ การเพิ่มลดร้านค้า วันหมดอายุสมาชิกร้าน 

จะเห็นได้ว่าลูกค้า A กับ B ก็ขายของเหมือนกัน แต่ Feature ที่เราจะต้องพัฒนาให้ลูกค้าจะออกมาไม่เหมือนกัน ราคาที่จะเรียกเก็บจากลูกค้า A กับ B ก็ไม่เท่ากัน การทำ Feature List  นี้เราต้องแปลง Requirement นั้นออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ Feature หรือการทำงานของระบบให้ได้ 

เอกสาร Feature List จริง ๆ แล้วไม่ได้มี Template ตายตัว ขึ้นอยู่กับการตกลงกับทีมและการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน เราสามารถเพิ่มหรือลดบางคอลัมน์หรือหัวข้อได้ แต่ควรทำให้เป็นระเบียบ กระชับ อ่านง่าย มีข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้อง 

อย่างไรก็ตาม ทีม Project Manager, UX/UI Designer, Developer และ Quality Assurance ไม่ได้ศึกษา Requirement จากเอกสาร Feature List เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องศึกษาจากเอกสารอื่นควบคู่กันไปด้วย เช่น Sitemap, Flowchart และ Requirement Document เพื่อที่จะสามารถเข้าใจ Requirement ที่ครบถ้วนและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

References:

Written by
Nun
Nun
Jane
Jane

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

24
June, 2024
JS class syntax
24 June, 2024
JS class syntax
เชื่อว่าหลายๆคนที่เขียน javascript กันมา คงต้องเคยสงสัยกันบ้าง ว่า class ที่อยู่ใน js เนี่ย มันคืออะไร แล้วมันมีหน้าที่ต่างกับการประกาศ function อย่างไร? เรามารู้จักกับ class ให้มากขึ้นกันดีกว่า class เปรียบเสมือนกับ blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว ที่สามารถนำไปสร้างเป็นสิ่งของ( object ) ตาม blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว( class ) นั้นๆได้ โดยภายใน class

By

4 mins read
Thai
24
June, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
24 June, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
ผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐฯ ได้เปิดตัว 5G ในหลายรูปแบบ และเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรปหลายราย แต่… 5G มันคืออะไร และทำไมเราต้องให้ความสนใจ บทความนี้ได้รวบรวม 15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันกำลังจะถูกใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้น 1. 5G หรือ Fifth-Generation คือยุคใหม่ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่จะมาแทนที่ระบบ 4G ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่มือถือเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2. 5G คือการพัฒนา 3 ส่วนที่สำคัญที่จะนำมาสู่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ขยายช่องสัญญาณขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 1 ในเวลาเดียวกัน 3. สัญญาณ 5G นั้นแตกต่างจากระบบ

By

4 mins read
Thai
24
June, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
24 June, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
ในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาที่ถูกใช้ในการเขียนเว็บต่าง ๆ นั้น คงหนีไม่พ้นภาษา Javascript ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกนำไปพัฒนาเป็น framework หรือ library ต่าง ๆ มากมาย ผู้พัฒนาหลายคนก็มีรูปแบบการเขียนภาษา Javascript ที่แตกต่างกัน เราเลยมีแนวทางการเขียนที่หลากหลาย มาแบ่งปันเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการจัดการ Array ด้วยภาษา Javascript กัน เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า โดยปกติแล้วการ copy ค่าจาก value type ธรรมดา สามารถเขียนได้ดังนี้

By

4 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.