10Nov, 2021
Language blog :
Thai
Share blog : 
10 November, 2021
Thai

AI พยากรณ์อากาศ แจ้งฝนตกได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ

By

1 mins read
AI พยากรณ์อากาศ แจ้งฝนตกได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ

เทคโนโลยี AI ช่วยพยากรณ์ฝนตกแม่นยำขึ้น ช่วยเตรียมการรับมืออุทกภัย ลดความรุนแรงความเสียหาย และจำนวนผู้ได้รับผลกระทบสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในปัจจุบัน ทำให้การพยากรณ์อากาศมีความซับซ้อนและยากมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกถี่และรุนแรงมากขึ้น นักวิจัยเชื่อว่าอาจทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงและจำนวนผู้เสียชีวิตมากขึ้น

Deepmind Ai Predict Rain Forecast Weather

DeepMind ได้พัฒนาระบบ AI ใหม่เพื่อทำนายฝนที่จะมาถึง DeepMind

นักวิทยาศาสตร์ที่ DeepMind ห้องแล็บ AI ในกรุงลอนดอนของ Google และมหาวิทยาลัย Exeter จึงได้รวมตัวกันกับ Met Office กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศอังกฤษเพื่อสร้างระบบที่เรียกว่า “Nowcasting System’ เพื่อการพยากรณ์สภาพอากาศที่แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถพยากรณ์โอกาสที่ฝนจะตกล่วงหน้าได้รวดเร็วถึง 2 ชั่วโมง รวมถึงโอกาสการเกิดอุทกภัยอื่น ๆ เช่น พายุและน้ำท่วม ซึ่งปกติแล้ว วิธีการพยากรณ์แบบเดิมนั้น จะต้องอาศัยสมการที่ค่อนข้างซับซ้อนและสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้เพียง 6 ถึง 12 ชั่วโมงเท่านั้น

ระบบ AI ใช้ข้อมูลเรดาร์จาก 20 นาทีก่อนหน้า (ภาพซ้าย: Target) จากนั้นสร้างการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้แบบจำลอง Deep Generative ของฝน (ขวา: DGMR)

โดยระบบ AI นี้ได้ใช้หลักการ Machine Learning เพื่อเรียนรู้ข้อมูลจากแผนที่เรดาร์ของประเทศอังกฤษระหว่างปี 2016 ถึง 2018 อีกทั้งยังได้ทดสอบบนแผนที่เรดาร์ ตั้งแต่ปี 2019 และพบว่ามีความแม่นยำมากถึง 89%

ทางทีมคิดค้น เชื่อว่าระบบ AI นี้ มีประสิทธิภาพที่สูงมากและสามารถช่วยลดเวลาในการทำงานของนักพยากรณ์ในการพยากรณ์อากาศได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อศึกษาและเข้าใจผลพยากรณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรอบได้ดียิ่งขึ้นด้วย

 

ที่มา

AI can predict if it will rain in two hours' time, BBC.

Written by
Senna Labs
Senna Labs

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

24
June, 2024
Remarketing คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ
24 June, 2024
Remarketing คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ
เคยไหม? ที่เข้าไปดูสินค้าในหน้าเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งแต่ยังไม่ได้ซื้อ แล้วหลังจากนั้นโฆษณาของสินค้าตัวนั้นจากเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไปดูก็ตามมาขึ้นอยู่ในทุก ๆ ที่ที่เราไป ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ติดแบนเนอร์โฆษณาของ Google เหมือนมาเป็นเครื่องช่วยเตือนให้เรากลับไปซื้อสินค้าชิ้นนั้น ซึ่งวิธีการนี้ เราเรียกว่า การทำ remarketing Remarketing คือการทำโฆษณาเพื่อติดตามลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์หรือใช้แอปพลิเคชันของเรานั่นเอง เจ้าของธุรกิจจึงควรมองว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สำคัญถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำการซื้อสินค้าในขณะนั้น แต่อาจจะมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะกลับมาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยโฆษณา ปกติแล้วการทำ remarketing โดยใช้อีเมล์ เป็นช่องทางที่ใช้กันแพร่หลาย โดยที่ทางบริษัทจะเก็บฐานข้อมูลของผู้ชมที่เคยเข้ามาพร้อมส่งอีเมล์ที่มีจุดประสงค์ในการขายกลับไปหากลุ่มลูกค้านั้น ๆ แต่ในปัจจุบัน การทำสื่อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเช่น Facebook ads และ

By

5 mins read
Thai
24
June, 2024
How can data-driven marketing improve your business
24 June, 2024
How can data-driven marketing improve your business
Big data refers to a large pool of data sets that can be analyzed to reveal patterns, trends, and associations, especially human behavior and interactions. Nowadays, Big data is transforming

By

3 mins read
English
24
June, 2024
Market Research for app development
24 June, 2024
Market Research for app development
Market research has been universally proven to play significant roles in determining a business's success. It is also the same case for website and mobile application development. Solid marketing research

By

3 mins read
English

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.