hand lthand lthand lthand lthand lthand lt
03Oct, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
03 October, 2023
Thai

What Is an API (Application Programming Interface)?

By

0 mins read
What Is an API (Application Programming Interface)?

What Is an API (Application Programming Interface)?

ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณอาจเคยได้ยินคำว่า "API" บ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาโปรแกรมตัวอย่าง หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่อยากรู้ การเข้าใจว่า API คืออะไรและทำงานอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญ ในบทความนี้เราจะศึกษาเบื้องหลังของ API และความสำคัญของ API ในทิวทัศน์ดิจิทัล 

API คืออะไร? 

API เป็นตัวย่อของ Application Programming Interface ซึ่งเป็นชุดกฎและโพรโทคอลที่ช่วยให้แอปพลิเคชันต่าง ๆ สื่อสารและปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างราบรื่น ถ้าให้อธิบายให้เห็นภาพแบบเข้าใจได้ง่ายก็คือเป็นตัวกลางที่รับและส่งข้อมูลให้กับตัวของแอปพลิเคชันนั่นเอง

 

ทำไม API ถึงสำคัญ? 

  • การแบ่งปันข้อมูล : API ช่วยให้แอปพลิเคชันและระบบต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันได้แม้จะใช้คนละแพลตฟอร์ม

  • ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ : การใช้งาน API ช่วยลดการซ้ำซ้อนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาสามารถใช้ API ที่มีอยู่แล้วในการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ โดยไม่ต้องสร้างฟังก์ชันหรือโค้ดซ้ำซ้อนใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา โดยใช้แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่แล้วแทนที่จะต้องสร้างใหม่ทั้งหมด

  • ประหยัดเวลาและทรัพยากร : การใช้งาน API ช่วยลดการใช้เวลาในการพัฒนาและทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน นักพัฒนาสามารถใช้ API ที่มีอยู่แล้วแทนที่จะต้องสร้างฟังก์ชันหรือโค้ดขึ้นใหม่ที่มีอยู่แล้ว ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมมากขึ้น

การทำงานของ API เป็นอย่างไร? 

API ทำงานโดยกำหนดคำสั่งและโพรโทคอลที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (ส่วนที่ให้ API) และแอปพลิเคชัน (ส่วนที่ใช้ API) ตกลงกัน เว็บเซิร์ฟเวอร์จะเปิดเผยเซิร์ฟเวอร์หรือ URL ที่แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงเพื่อส่งคำขอและรับคำตอบ คำขอและคำตอบเหล่านี้จะใช้รูปแบบข้อมูลมาตรฐานเช่น JSON หรือ XML ในการสื่อสาร API ทำหน้าที่เป็นตัวกลางโดยประมวลผลคำขอ และส่งข้อมูลที่ถูกขอหรือดำเนินการที่ถูกขอกลับไปยังแอปพลิเคชัน

 

What is API

 

API ทำงานโดยการรับคำขอ (Request) และส่งคำตอบ (Response) ระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บเซิร์ฟเวอร์คำขอจะประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การร้องขอข้อมูลหรือการดำเนินการที่ต้องการให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ดำเนินการ โดยแอปพลิเคชันจะใช้ส่งคำขอไปยัง URL (Uniform Resource Locator) หรือที่อยู่ของ API ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์กำหนดไว้

เมื่อแอปพลิเคชันส่งคำขอไปยัง API เว็บเซิร์ฟเวอร์จะดำเนินการตามคำขอที่ได้รับ โดยทำงานตามกฎระเบียบและโพรโทคอลที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น การดึงข้อมูลเมื่อผู้ใช้งานส่งคำขอ GET ไปยัง API เพื่อขอข้อมูล เว็บเซิร์ฟเวอร์จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่เก็บไว้ เช่น ฐานข้อมูล และส่งคำตอบกลับมายังแอปพลิเคชันโดยใช้รูปแบบข้อมูลที่กำหนดไว้ เช่น JSON หรือ XML

ประเภทของ API 

หลัก ๆ แล้ว API จะแบ่งออกด้วยกันมี 3 ประเภทดังนี้

  • Web API: เป็น API ที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างระบบที่มีบนเว็บ มักใช้ในการเข้าถึงบริการเว็บดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล หรือปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มคลาวด์ 

  • Library API: เป็น API ที่เป็น Library Software ที่ให้ฟังก์ชันและรูทีนสำหรับนักพัฒนาใช้ในแอปพลิเคชันของตน มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโดยไม่ต้องเขียนรหัสที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้น 

  • Operating System API: เป็น API ที่ให้นักพัฒนาเข้าถึงฟังก์ชันและโพรโทคอลต่าง ๆ เพื่อปฏิสัมพันธ์กับระบบปฏิบัติการ ช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงทรัพยากรระบบ เช่น ระบบไฟล์ เครือข่าย หรือองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ได้

ตัวอย่าง API ในชีวิตจริง 

  • API สื่อสารกับโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, Instagram มี API ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถรวมแอปพลิเคชันของตนกับบริการโซเชียลมีเดีย เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ โพสต์อัปเดต และวิเคราะห์แนวโน้มได้

  • API ของช่องทางการชำระเงิน เช่น PayPal หรือ Stripe มี API ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถประมวลผลการชำระเงินอย่างปลอดภัย และรวมฟังก์ชันการชำระเงินในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนได้ 

  • Google Maps API โดย API นี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถฝังแผนที่ลงในแอปพลิเคชันของตน ดึงข้อมูลตำแหน่ง และรวมฟังก์ชันการทำแผนที่ได้อย่างราบรื่น

 

สรุปแล้ว API เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในยุคปัจจุบัน ช่วยให้ระบบสามารถทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล และผสานการใช้งานระหว่างแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจ API และความสามารถของมันเปิดโอกาสให้นักพัฒนาและธุรกิจได้ลุกขึ้นสู่โลกของโอกาสใหม่ ๆ ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้า API ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจดิจิทัล ส่งเสริมนวัตกรรม และเปิดโอกาสใหม่ในการพัฒนาต่อไป

 

แหล่งอ้างอิง

 

Written by
Pae Flutter
Pae Flutter

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

16
April, 2024
JS class syntax
16 April, 2024
JS class syntax
เชื่อว่าหลายๆคนที่เขียน javascript กันมา คงต้องเคยสงสัยกันบ้าง ว่า class ที่อยู่ใน js เนี่ย มันคืออะไร แล้วมันมีหน้าที่ต่างกับการประกาศ function อย่างไร? เรามารู้จักกับ class ให้มากขึ้นกันดีกว่า class เปรียบเสมือนกับ blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว ที่สามารถนำไปสร้างเป็นสิ่งของ( object ) ตาม blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว( class ) นั้นๆได้ โดยภายใน class

By

4 mins read
Thai
16
April, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
16 April, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
ผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐฯ ได้เปิดตัว 5G ในหลายรูปแบบ และเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรปหลายราย แต่… 5G มันคืออะไร และทำไมเราต้องให้ความสนใจ บทความนี้ได้รวบรวม 15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันกำลังจะถูกใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้น 1. 5G หรือ Fifth-Generation คือยุคใหม่ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่จะมาแทนที่ระบบ 4G ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่มือถือเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2. 5G คือการพัฒนา 3 ส่วนที่สำคัญที่จะนำมาสู่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ขยายช่องสัญญาณขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 1 ในเวลาเดียวกัน 3. สัญญาณ 5G นั้นแตกต่างจากระบบ

By

4 mins read
Thai
16
April, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
16 April, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
ในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาที่ถูกใช้ในการเขียนเว็บต่าง ๆ นั้น คงหนีไม่พ้นภาษา Javascript ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกนำไปพัฒนาเป็น framework หรือ library ต่าง ๆ มากมาย ผู้พัฒนาหลายคนก็มีรูปแบบการเขียนภาษา Javascript ที่แตกต่างกัน เราเลยมีแนวทางการเขียนที่หลากหลาย มาแบ่งปันเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการจัดการ Array ด้วยภาษา Javascript กัน เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า โดยปกติแล้วการ copy ค่าจาก value type ธรรมดา สามารถเขียนได้ดังนี้

By

4 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.