01Nov, 2023
Language blog :
Thai
Share blog : 
01 November, 2023
Thai

ทำไมคุณภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือถึงมีความสำคัญ ?

By

2 mins read
ทำไมคุณภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือถึงมีความสำคัญ ?

ทำไมคุณภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือถึงมีความสำคัญ ?

คุณภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือมีความสำคัญมาก เนื่องจากมีผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้และความสำเร็จของแอปพลิเคชัน การให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้ ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ ความปลอดภัย และความเสถียรภาพ ทั้งนี้คุณภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือควรรวมการออกแบบที่ดี การทดสอบ การประเมิน การอัปเดต และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้แอปพลิเคชันที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างเหมาะสม

 

Mobile App Quality: An Essential Guide | Instabug

แหล่งอ้างอิงรูป Click

 

ปัจจัยและสิ่งสำคัญที่จะทำให้แอปพลิเคชันมีคุณภาพ

What Makes UX Design Your Passion? - UX Design World

แหล่งอ้างอิงรูป Click

1. ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน : ในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือนั้น หากประสิทธิภาพไม่ดี อาจจะทำให้แอปพลิเคชันใช้งานไม่ได้ จนกระทั่งไปถึงการที่ผู้ใช้งานไม่ลังเลที่จะลบแอปพลิเคชันนั้นทิ้งไป โดยปัจจัยหลัก ๆ ในเรื่องของประสิทธิภาพมีดังนี้

1.1 ความเร็ว : ความเร็วที่กล่าวถึงนี้จะอยู่ในส่วนของการเปลี่ยนหน้าจอ ความรวดเร็วในการโหลดทุกอย่าง หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน เพราะหากแอปพลิเคชันของคุณใช้เวลานานกว่าปกติ หรือนานกว่าแอปพลิเคชันอื่น ๆ ผู้ใช้จะสามารถสังเกตและรู้สึกได้

1.2 การออกแบบการแสดงผลหรือในภาษาของผู้พัฒนาแอปพลิเคชันคือ User Interface (UI) : สิ่งสำคัญของ UI คือต้องไม่มีการแฮงค์ หรือปัญหาอื่น ๆ เพราะถ้าหากแอปพลิเคชันของคุณค้างระหว่างการใช้งานของผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้จะรู้สึกว่าแอปพลิเคชันนั้นช้าและจะเกิดอาการหงุดหงิด

1.3 เครือข่าย : ในข้อนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้ทั้ง 2 อย่างข้างต้นที่กล่าวมาเกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น ทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต้องวางแผนการเรียกข้อมูล หรือโหลดข้อมูลผ่านเครือข่ายโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้สึกว่ากระทบต่อการใช้งาน

2. ความเสถียรของแอปพลิเคชัน : ความเสถียรของแอปพลิเคชัน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้เลย แต่สิ่งสำคัญคือทำยังไงให้ความถี่ในการเกิดขึ้นนั้นน้อยที่สุดเพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของแอปพลิเคชัน

2.1 ข้อขัดข้อง : สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในข้อขัดข้องของแอปพลิเคชันคือการปิดตัว และออกจากแอปพลิเคชันทันที่ซึ่งจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานของคุณ และถ้าเกิดถี่ขึ้นมาก ๆ ก็อาจจะเป็นปัจจัยหลักในการชี้วัดว่าคุณภาพของแอปพลิเคชันของคุณมันต่ำ

2.2 ทรัพยากร : เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพราะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดข้อขัดข้องและข้อผิดพลาด เนื่องจากทรัพยากรของเครื่องผู้ใช้ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจึงต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรมากเกินไปหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น CPU หรือ Memory ของเครื่องผู้ใช้จนกระทั่งแบตเตอรี่ สิ่งนี้จะส่งผลเสียต่อความเสถียรของแอปพลิเคชัน และจุดจบอาจจะหนีไม่พ้นการถูกลบทิ้งและไปใช้แอปพลิเคชันคู่แข่ง

3. การทดสอบ : ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก่อนที่จะอัปโหลดแอปพลิเคชันขึ้นไปสู่ผู้ใช้งาน เราจึงต้องตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ก่อนที่จะเผยแพร่สู่การใช้งานจริง

3.1 การทดสอบการทำงาน : ต้องดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันของคุณทำงานตามที่คุณตั้งใจไว้หรือเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดกับผู้ใช้งาน

3.2 การทดสอบการใช้งานในอุปกรณ์ : เนื่องจากผู้ใช้แต่ละคนใช้อุปกรณ์แตกต่างกันไป คุณต้องทดสอบหลาย ๆ อุปกรณ์ และหลาย ๆ รุ่น เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณนั้นทำงานได้ถูกต้องและไม่ผิดพลาดในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้

3.3 การทดสอบประสิทธิภาพ : ปัญหาด้านประสิทธิภาพจะรบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้และลดคุณภาพของแอปของคุณ การทดสอบประสิทธิภาพช่วยขจัดปัญหาต่าง ๆ เช่น การใช้แบตเตอรี่มากเกินไปหรือการใช้ทรัพยากรที่สูงเกินไป

4. การใช้งาน : การใช้งานแอปพลิเคชันนั้น หากผู้ใช้งานนั้นพบว่าการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณนั้นยุ่งยาก หรือมีขั้นตอนที่รบกวนผู้ใช้งานมากจนเกินไป อาจจะทำให้คุณภาพของแอปพลิเคชันของคุณนั้นตกลงไป โดยประเด็นด้านความสามารถในการใช้งานหลักบางประการที่คุณควรให้ความสำคัญดังนี้

4.1 ประสบการณ์ของผู้ใช้ หรือ User Experience (UX) : ผู้ใช้ต้องสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันของคุณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ผู้ใช้งานคาดหวัง นั้นคือแอปพลิเคชันของคุณใช้งานง่าย เรียบง่าย และเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมายของคุณ

4.2 โฟลว์ของแอปพลิเคชัน : ทุกแอปมีฟังก์ชันหลักอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน เส้นทางที่ผู้ใช้ใช้ตั้งแต่เปิดตัวแอปไปจนถึงบรรลุวัตถุประสงค์หลักนี้เรียกว่าโฟลว์ การที่ผู้ใช้ผ่านโฟลว์การทำงานนี้ไปได้ง่ายเพียงใดเป็นการวัดคุณภาพที่สำคัญ สามารถแยกย่อยออกเป็นการตอบสนองที่รวดเร็ว ราบรื่น และง่าย

4.3 การเริ่มต้น : แอปพลิเคชันมีเวลาไม่มากในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ใหม่ เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ใช้จะได้รับการสอนอย่างง่าย ๆ และมีประสิทธิภาพถึงวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการด้วยแอปพลิเคชัน สิ่งนี้เรียกว่าการนำผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากโฟลว์การเริ่มต้นใช้งานจะเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้ใหม่จะโต้ตอบด้วยภายในแอปพลิเคชันของคุณ จึงต้องใช้งานง่าย ทำตามได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ อาจหมายถึงการให้ผู้ใช้นั้นใช้เวลา และความพยายามในแอปพลิเคชันของคุณเพื่อกระตุ้นความอยากใช้งาน การดำเนินการนี้จะใช้เวลาในการลองผิดลองถูก การทดสอบ และที่สำคัญที่สุดคือการรับคำติชมของผู้ใช้ครั้งแรกเพื่อช่วยเป็นแนวทางในกระบวนการตัดสินใจของคุณ

 

คุณภาพของแอปพลิเคชันนั้น ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต้องทำความเข้าใจกับเป้าหมายผู้ใช้งาน และระบบโฟลว์ของแอปพลิเคชันของคุณ โดยแต่ละแอปพลิเคชันเป้าหมายของผู้ใช้จะแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือคุณควรพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก เพราะผู้ใช้งานจะเป็นผู้ตัดสินคุณภาพของแอปพลิเคชันของคุณไปจนกระทั่งแนะนำแอปพลิเคชันของคุณต่อ ๆ ไป และคุณไม่ควรละเลยขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให้แอปพลิเคชันของคุณนั้นอาจจะมีคุณภาพที่ต่ำ เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว คุณจะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่คุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ ทำให้คุณมั่นใจได้ในความสำเร็จของแอปพลิเคชันและความพึงพอใจของผู้ใช้งานในท้ายที่สุดแหล่งอ้างอิง

 

Written by
Boy
Boy

Subscribe to follow product news, latest in technology, solutions, and updates

- More than 120,000 people/day visit to read our blogs

Other articles for you

28
May, 2024
JS class syntax
28 May, 2024
JS class syntax
เชื่อว่าหลายๆคนที่เขียน javascript กันมา คงต้องเคยสงสัยกันบ้าง ว่า class ที่อยู่ใน js เนี่ย มันคืออะไร แล้วมันมีหน้าที่ต่างกับการประกาศ function อย่างไร? เรามารู้จักกับ class ให้มากขึ้นกันดีกว่า class เปรียบเสมือนกับ blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว ที่สามารถนำไปสร้างเป็นสิ่งของ( object ) ตาม blueprint หรือแบบพิมพ์เขียว( class ) นั้นๆได้ โดยภายใน class

By

4 mins read
Thai
28
May, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
28 May, 2024
15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G
ผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐฯ ได้เปิดตัว 5G ในหลายรูปแบบ และเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรปหลายราย แต่… 5G มันคืออะไร และทำไมเราต้องให้ความสนใจ บทความนี้ได้รวบรวม 15 สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับ 5G เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันกำลังจะถูกใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้น 1. 5G หรือ Fifth-Generation คือยุคใหม่ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่จะมาแทนที่ระบบ 4G ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่มือถือเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2. 5G คือการพัฒนา 3 ส่วนที่สำคัญที่จะนำมาสู่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ขยายช่องสัญญาณขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 1 ในเวลาเดียวกัน 3. สัญญาณ 5G นั้นแตกต่างจากระบบ

By

4 mins read
Thai
28
May, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
28 May, 2024
จัดการ Array ด้วย Javascript (Clone Deep)
ในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาที่ถูกใช้ในการเขียนเว็บต่าง ๆ นั้น คงหนีไม่พ้นภาษา Javascript ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกนำไปพัฒนาเป็น framework หรือ library ต่าง ๆ มากมาย ผู้พัฒนาหลายคนก็มีรูปแบบการเขียนภาษา Javascript ที่แตกต่างกัน เราเลยมีแนวทางการเขียนที่หลากหลาย มาแบ่งปันเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการจัดการ Array ด้วยภาษา Javascript กัน เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า โดยปกติแล้วการ copy ค่าจาก value type ธรรมดา สามารถเขียนได้ดังนี้

By

4 mins read
Thai

Let’s build digital products that are
simply awesome !

We will get back to you within 24 hours!Go to contact us
Please tell us your ideas.
- Senna Labsmake it happy
Contact ball
Contact us bg 2
Contact us bg 4
Contact us bg 1
Ball leftBall rightBall leftBall right
Sennalabs gray logo28/11 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330+66 62 389 4599hello@sennalabs.com© 2022 Senna Labs Co., Ltd.All rights reserved.