Build MVP

เปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นจริง เริ่มจากทดลองไอเดียทางธุรกิจ ตรวจสอบราคาในการสร้าง Prototype เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเริ่มโปรเจกต์ในอุดมคติของคุณกับเราแล้ว

ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้าง MVP ของคุณกับ Senna Labs

เล่าไอเดียของคุณให้เราฟัง

เราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบงบประมาณ และระยะเวลาในการสร้าง MVP ของคุณ

สร้าง MVP ของคุณ!

เรามีทีมออกแบบและพัฒนามืออาชีพที่พร้อมจะช่วยทำให้ฝันของคุณเป็นจริง!

เลือกรูปแบบ MVP ของคุณ

sennalabs-mvp-full_mvp_team

ทีม MVP เต็มรูปแบบ

2,000,000 บาท

1,500,000 บาท

ระยะเวลา : 2 เดือน

sennalabs-mvp-icon_user Product Owner
sennalabs-mvp-icon_user Designer
sennalabs-mvp-icon_user Frontend Developer
sennalabs-mvp-icon_user Backend Developer
sennalabs-mvp-icon_user Optional
sennalabs-mvp-design_team

เฉพาะทีมออกแบบ

200,000 บาท

150,000 บาท

ระยะเวลา : 7 วัน

sennalabs-mvp-icon_user Logo Design
sennalabs-mvp-icon_user Prototype
sennalabs-mvp-icon_user User Interface
sennalabs-mvp-icon_user UI Kit

MVP คืออะไร?

Minimal Viable Product or “MVP” เป็นคอนเซ็ปต์ในการสร้าง Product ขึ้นมา เพื่อเน้นการใช้งานเป็นอย่างแรก คอนเซ็ปต์นี้จะช่วยให้คุณและทีม สามารถเข้าใจและสังเกตเห็นได้ถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ ด้วยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างน้อยที่สุด ดังนั้น คุณก็จะสามารถพัฒนา Product ได้อย่างสม่ำเสมอ ตามเทรนด์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

1

ความเสี่ยงต่ำ ผลลัพธ์สูง

MVP คือฟีเจอร์ที่ซัพพอร์ตไอเดียของคุณ เพื่อประเมินความต้องการในตลาด ให้เราทราบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ เป็นการเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ก่อนจะลงทุนกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

2

ลดต้นทุนและระยะเวลาในการทำงาน

ทบทวนไอเดียของเราให้ดีก่อนที่จะลงทุนสร้างผลิตภัณฑ์จริงๆ ขึ้นมา อย่าพึ่งรีบร้อนลงทุนอะไร ควรวางแผนเรื่องกระบวนการขายและการตลาด ให้เรียบร้อยก่อน เพราะเราอาจไม่แน่ใจว่าปัญหาที่เราพยายามแก้ไขคืออะไร และลูกค้าของเราต้องการอะไรจริงๆ

3

เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานจริง

เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคให้ถ่องแท้ ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างเต็มรูปแบบ ยิ่งเราเรียนรู้พฤติกรรมและสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้เร็วเท่าไหร่ เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ ได้มากเท่านั้น

ผลงานของเรา

project-1

SCG

UX/UI Design & Website Development

project-2

Srichand

E-Commerce System

project-3

Mitsubishi Electric Factory

Software Development

project-4

Seekster

Software Development

project-5

My Cloud Fulfillments

UX/UI Design , Software Development

project-6

M Live Market

Software Development

Our Social Proof

Our Social Proof

top-10-badge

TOP 10

Mobile App Development
Companies in Thailand 2022

11 Most Innovative Bangkok Based Machine Learning Companies