การออกแบบ
อยู่ใน DNA ของเรา

เราประสานเทคโนโลยีเข้ากับการออกแบบ
เพื่อการตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

ทุกสิ่งเริ่มต้นด้วย UI/UX Design เพื่อที่จะเข้าใจและแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

sennalabs-process-banner
sennalabs-process-empathise
01

การเอาใจใส่

เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงแก่นของปัญหาที่เราต้องการจะแก้ ที่เซนน่า แล็บ เราเริ่มแต่ละโครงการด้วยการศึกษาความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก

sennalabs-process-define
02

คำนิยาม

เมื่อเราเข้าใจปัญหาของผู้ใช้งานและพยายามที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้น เราก็จะก็จะนำเสนอ วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน

sennalabs-process-ideate
03

การระดมความคิดเห็น

เราร่วมกับลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ใช้งานจริง และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการคิด หาวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ และปัญหาต่างๆ เรารวบรวมเอาแนวคิดที่สดใหม่ ประกอบเข้ากับวีธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อผลลัพท์ที่เป็นเลิศ

sennalabs-process-prototype
04

ต้นแบบ

เราสร้างตัวต้นแบบขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทดสอบกับผู้ใช้จริงเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

sennalabs-process-test
05

การทดสอบ

เรามุ่งเน้นการใช้งานจากผู้ใช้งานจริงเป็นหลัก เราจึงทดสอบตัวต้นแบบของเรา โดยผู้ใช้งานจริงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนั่นจะช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพของสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

sennalabs-process-implement
06

การดำเนินการ

หลังจากการทดสอบตัวต้นแบบโดยผู้ใช้งานจริงแล้วทีมงาน Ruby on Rails, NodeJS, ReactJS, VueJS, iOS, นักพัฒนา Android และวิศวกร DevOps ก็จะเร่งออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเราจะมอบรหัสการทำงานให้แก่ลูกค้า ทุกสัปดาห์เพื่อให้สามารถติดตาม และเข้าถึงผลงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณชอบวิธีการดำเนินงานของเราหรือไม่?

เป็นหุ้นส่วนกับเรา