Flutter_framework_cross_platform_game_changer

By Kim on 28 Sep 2022
sennalabs-blog-banner

ณ ปัจจุบัน โลกของเรามีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือมากขึ้นทุกๆวัน ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ คนจะเริ่มพูดถึงแอพที่จะสามารถทำให้ชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ รวมไปถึงแอพที่สามารถสร้างความบันเทิง หรือความผ่อนคลาย และแอพเพื่อจุดประสงค์อีกมากมาย แต่กว่าจะมาเป็นแอพให้เราได้ใช้กันนั้น ก็ต้องมีผู้พัฒนาที่อยู่เบื้องหลังที่คอยสร้างตั้งแต่ ออกแบบ ปรับปรุงแก้ไข จนนำไปสู่กระบวนการ app-development ก็คือส่วนของ developer ที่จะคอยนำ design เหล่านั้น มาสรรสร้างเพื่อให้ได้แอพที่ต้องการออกมาFlutter : cross-platform framework

          Flutter เป็น open-source framework ที่ถูกคิดค้นโดย Google บริษัทยักใหญ่ที่ทุกคนรู้จักกันดี เพื่อพัฒนาแอพที่มีความสวยงาม ที่ประมวลผลบน native platform เช่น iOS, Android, Windows, macOS 

 

จุดประสงค์เริ่มต้น

          Flutter เป็น cross-platform framework ที่มีจุดประสงค์แรกเริ่ม เพื่อให้ app-development นั้นมีการสร้างแอพที่สามารถเขียนขึ้นมาครั้งเดียว แล้วสามารถประมวลผลออกมาได้พร้อมๆ กัน ทั้ง 2 แพลตฟอร์ม iOS และ Android เพียงแค่สอง แพลตฟอร์มนี้ ที่สามารถเขียนโค้ดได้ในครั้งเดียวนั้น ก็ถือว่า ส่งผลกระทบทั่วโลกได้ ในเรื่องของการเขียนโค้ดขึ้นมมเพื่อสร้างแอพ 

 โดยแรกๆ ที่ Flutter ได้กำเนิดนั้น อาจจะยังไม่ได้ส่งผลอะไรมากนัก แต่พอเริ่มมี นักพัฒนา เข้ามาหยิบ framework นี้มาพัฒนาแอพมากขึ้น ก็ทำให้รู้เลยว่า เราสามารถพัฒนา native app แบบ cross-platform ได้ การรวบรวมข้อมูล Native ให้ตัวประมวลผล ARM นั้น ช่วยให้การพัฒนาง่ายขึ้น มีการ render ที่ง่ายขึ้น พวกชุดเครื่องมือ, widgets, features, packages ก็มีส่วนช่วยให้การ process ภายในแอพนั้นง่ายขึ้น และเนื่องจาก Flutter นั้นเป็น open-source ดังนั้น การที่นักพัฒนา ก็สามารถแก้ไขงานหรือเพิ่มเติม จากที่ไหนก็ได้ โดยใช้ Git provider ต่างๆ เป็นที่เก็บ source code ที่เราได้พัฒนาไว้

 

อิทธิพลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมา

            Flutter เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการ การพัฒนาแอพมือถือมากๆ เพราะการพัฒนาแล้วสามารถสร้าง native app ขึ้นมาได้ ทำให้ประหยัดเวลา และจำนวนคนที่ใช้ในการพัฒนาต่อแอพนั้นน้อยลงไปด้วย พอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น third-party ต่างๆ ก็เริ่มมามีบทบาทกับ Flutter มากขึ้น โดยการทำ package เพื่อใช้งานใน source code ให้สามารถประยุกต์ใช้ กับการใช้งานของแอพ ตั้งแต่ การชำระเงิน การแชร์ไปที่โซเชียลมีเดียต่างๆ การแสกนคิวอาร์โค้ด รวมไปถึงการใช้งานกับ provider ใหญ่ๆ เช่น Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Service (AWS), Azure (Microsoft) ฯลฯ แอพที่สร้างจาก Flutter จึงเริ่มตอบโจทย์ให้กับธุรกิจใหญ่ๆ ได้

 

การอัพเดทที่เป็นจุดเปลี่ยนได้

           Flutter ได้มีการอัพเดทครั้งใหญ่ ที่ ไม่ใช่ แค่การพัฒนาแอพสำหรับ มือถืออีกต่อไป

Flutter จะเริ่มมีบทบาทในการพัฒนา desktop app, website และ เกม มากขึ้น เพราะล่าสุด Google ได้มีการประกาศ อัพเดทการเข้าถึงในการพัฒนาของ Flutter ที่จะเข้ามาในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 

 

           หลังจากนี้ผมมองว่า การเรียนรู้เกี่ยวกับ Flutter นั้นจะมีประโยชน์ต่อวงการ developer มากๆ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้แล้วใช้งานไม่ได้ แต่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีใน หลายวงการ ทั้ง เว็บ เกม แอพ หลังจากนี้อาจจะเกิดรูปแบบ การพัฒนาของ Flutter ที่มากขึ้นถึงขั้น fullstack ก็ได้ รอติดตามเว็บ official ของ Flutter ได้ที่ https://flutter.dev Written By
Kim

Please Tell Us Your Ideas

We will get back to you within 24 hours!

Something went wrong. Please try to verify again