DESIGN | 1 min read

A/B Testing คืออะไร ทำไมสำคัญต่อการออกแบบ

By Pae Praewpailin on 06 Jan 2021
sennalabs-blog-banner

A/B Testing คืออะไร

A/B Testing หรือการทำ Split test คือ กระบวนการทดสอบและเปรียบเทียบชิ้นงานต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป เพื่อค้นหาว่ารูปแบบใดทำงานได้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายมากกว่ากัน ซึ่งเราสามารถนำข้อดี/ข้อเสียของแต่ละรูปแบบมาปรับใช้ และพัฒนาต่อกับชิ้นงานนั้น ๆ ได้

ในการทำ A/B Testing คุณต้องทำการทดสอบโดยสุ่มแยกผู้คนออกเป็นสองกลุ่ม เพื่อแสดงรูปแบบชิ้นงานที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่ม จากนั้นคุณจะต้องสังเกต รวบรวมปฏิกิริยาของผู้ใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลตอบรับของแต่ละรูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดที่คุณเลือก ท้ายที่สุดแล้วคุณอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ ตามที่คิดไว้ตั้งแต่ต้น แต่อย่างน้อยสิ่งที่ได้สามารถนำมาเป็นตัวชี้แนะเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตได้

 A/B Testing ใช้กับอะไรได้บ้าง

การทดสอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ วิดีโอ เสียง รูปแบบการใช้คำ หัวข้อ CTA (Call-to-action) โฆษณาออนไลน์ประสบการณ์ต่าง ๆ ทุกอย่างล้วนสามารถนำรูปแบบ A/B Testing นี้ไปใช้ได้

ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด และมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างการทำเว็บไซต์ landing page หลาย ๆ บริษัทต่างมีเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้งานทั่วไปบนโลกออนไลน์ และช่วยสร้างตัวตนให้มีความน่าเชื่อถือในแวดวงธุรกิจได้อีกด้วย ดังนั้นเว็บไซต์ของคุณเองจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ใช้หรือลูกค้าที่เข้าเว็บไซต์ของเรานั้นรู้สึกว่าเว็บไซต์ดีเพียงพอที่จะสามารถดึงดูด ทำให้พวกเขาสนใจและมีส่วนร่วมกับบริษัทได้ โดยสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่สามารถรู้คำตอบได้ จนกว่าจะนำไปใช้และทดสอบ

ซึ่งบางทีการทำ A/B Testing ออกไปโดยการลองเปลี่ยนจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราไม่คาดคิด อย่างเช่น เปลี่ยนชื่อหัวข้อหรือรูปภาพหน้าปกใหม่ ก็อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป จนสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งาน และได้คำตอบว่าสิ่งใดที่ควรแก้ไข เพื่อพัฒนาและต่อยอดเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

A/B Testing สำคัญอย่างไร

ในบางครั้งคุณอาจจะมีความสงสัยและต้องการคำตอบว่าสิ่งที่คุณคิด หรือกำลังจะตัดสินใจออกแบบนั้นดีและตอบโจทย์มากเพียงพอหรือยัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่มีความสำคัญ เช่นคำถามว่า ควรเลือกใช้สีใดสำหรับปุ่มต่าง ๆ ? ควรจัดวางเป็นคอลัมน์เดียวหรือหลายคอลัมน์ดีกว่ากัน? ไอคอนนี้สามารถสื่อได้ตามที่ต้องการหรือไม่? ควรวางแบบฟอร์มนี้ที่ไหน? , ขนาดฟอนต์ใหญ่เกินไปรึเปล่า? รูปแบบฟอนต์นี้เข้ากับภาพลักษณ์ของเว็บ/แอปพลิเคชันหรือไม่? ผู้ใช้จะรู้หรือไม่ว่าต้องใช้งานอย่างไร? 

ช่วยแก้ปัญหาอะไร

และเชื่อว่าทุกคนยังคงมีคำถามต่าง ๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างการออกแบบ UX/UI โดยบางคำถามอาจจะตอบได้ด้วยทฤษฎีที่มีอยู่ ความรู้ที่เคยศึกษามาก่อน หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่สามารถแน่ใจได้อยู่ดีว่ามันจะทำงานได้ดีเพียงพอหรือยัง ซึ่งการทำ A/B Testing นั้นจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและตอบข้อสงสัยนั้น ๆ ได้ โดยการนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งเกณฑ์การวัดผล และสรุปสมมติฐาน

เมื่อเวลาผ่านไปข้อสรุปจะช่วยให้คุณได้คำตอบและทิศทางในการออกแบบที่แน่ชัดขึ้น เข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้ชอบและไม่ชอบได้ดียิ่งขึ้น ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ ลดความเสี่ยง ประหยัดเวลาในการทำงาน นอกจากนั้นคุณสามารถข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ  UX/UI และลดการทำงานที่อาจซ้ำซ้อนให้ทีม Developer ได้อีกด้วย

ติดตามอ่านบทความดี ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น Machine Learning, Startup, Design, Software Development และ Management ได้ทุกวัน ทาง Senna Labs Blog

Written By
Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University
Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University

Please Tell Us Your Ideas

We will get back to you within 24 hours!