BUSINESS | 6 mins read

Domain คืออะไร ทำไมต้องมีก่อนสร้างเว็บไซต์

By Ploy Kwanjira on 02 Mar 2021
sennalabs-blog-banner

หลาย ๆ ท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า Domain (โดเมน) มาพร้อมควบคู่กับการทำเว็บไซต์ แต่อาจจะไม่ทราบว่าจริง ๆ แล้วโดเมนคืออะไร แล้วสำคัญอย่างไร เราจำเป็นต้องมีโดเมนในการสร้างเว็บไซต์จริงหรือ บทความนี้อาจจะช่วยคลายความสงสัยของคุณได้

Domain Name คืออะไร?

Damain name คือ ชื่อ, ที่อยู่, หรือเส้นทางอ้างอิง ที่ใช้เรียก หรือเปิดชมเว็บไซต์ (Website) พูดง่าย ๆ คือ ชื่อที่ถูกเรียกแทนหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) เนื่องจากมันยากต่อผู้ใช้ที่จะต้องจำหมายเลข IP หลายหลัก เวลาเข้าสู่ในระบบอินเทอร์เน็ต ดั้งนั้นจึงนำชื่อที่เป็นตัวอักษรมาใช้แทนเลขนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของ Senna Labs  มีหมายเลข IP คือ 52.221.153.170  ซึ่งยากต่อการจดจำ ดังนั้นจึงมีการกำหนดชื่อเรียกใหม่ เป็น www.sennalabs.com  ซึ่งก็คือ "ชื่อโดเมน" นั่นเอง 

รูปแบบ Domain

รูปแบบการตั้งชื่อของ Domain ตามหลักการของ Internet มีรูปแบบ 3 รูปแบบใหญ่ ๆ โดย นับจากหลังมาหน้า ได้ดังนี้

โดเมนขั้นสูงสุด - Top Level Domain (TLD)

เป็นรูปแบบที่ยังสามารถแบ่งได้ อีก 2 แบบย่อย คือ

 • รูปแบบโดเมนขั้นสูงสุดแบบสากล (General Internet DNS Top Level Domains: gTLDs) เป็นรูปแบบมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในอเมริกา เช่น 
  • .com : บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
  • .net : องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย
  • .org : องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร
  • .edu : สถาบันการศึกษา
  • .gov : องค์กรของรัฐบาล
  • .mil : องค์กรทางทหาร

 • รูปแบบโดเมนขั้นสูงสุดแต่ละประเทศ (Country Code Top Level Domains: ccTLDs) เป็นรูปแบบที่ใช้บ่งบอกถึงประเทศเจ้าของโดเมน หรือที่ตั้งของโดเมน มักจะใช้กับประเทศอื่น ๆ ยกเว้นอเมริกา เช่น
  • .th : ประเทศไทย
  • .cn : ประเทศจีน
  • .uk : ประเทศอังกฤษ
  • .jp : ประเทศญี่ปุ่น
  • .au : ประเทศออสเตรเลีย

โดเมนขั้นที่สอง - Second Level Domain (SLD)

โดเมนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของ Top Level Domain ในส่วนนี้สามารถตั้งชื่อโดยใช้ชื่ออะไรก็ได้ โดยคำนึงถึงข้อมูลที่เกียวข้องกับการทำเว็บไซต์หรือปัจจัยอื่น ๆ เช่น www.sennalabs.com หรือในกรณีที่ โดเมนสูงสุดเป็นของประเทศอื่น โดเมนขั้นสองก็จะเป็นรูปแบบโดเมนขององค์กรต่าง ๆ  เช่น

.co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
.ac คือ สถาบันการศึกษา
• .go คือ องค์กรของรัฐบาล
• .net คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย
• .or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

เช่น www.tu.ac.th, www.chula.ac.th, www.google.co.th

โดเมนขั้นที่สาม - Third Level Domain

โดเมนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของ Second Level Domain ในส่วนนี้สามารถตั้งชื่อโดยใช้ชื่ออะไรก็ได้ให้สอดคล้องกับธุรกิจเรา

ทำไมต้องมี Domain Name

จุดประสงค์หลักของการมีชื่อ Domain หรือ “ชื่อเว็บไซต์” คือ การบ่งบอกแสดงตัวตนถึงความเป็นสิ่งนั้น ๆ เพื่อเป็นตัวระบุว่าเว็บไซต์ของเราชื่ออะไร จะได้มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง การตั้งชื่อที่จดจำง่าย พิมพ์ง่าย ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายค้นหาเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น การตั้งชื่อที่สื่อความหมายโดยตรงกับธุรกิจเรา หรือเป้าหมายที่เราต้องการในการทำเว็บไซต์ จะทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้ชัดว่าธุรกิจของเราทำอะไร และการมีชื่อโดเมนยังมีผลต่อการทำ SEO ช่วยดึงดูดการค้นหาของ Google ให้เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย

เทคนิคเลือกชื่อโดเมนให้เหมาะกับธุรกิจ

ชื่อโดเมนก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำ branding ธุรกิจของคุณ ชื่อโดเมนที่ดีจะนำมาสู่การค้นหาและเข้าถึงเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดการขายได้อีกด้วย นอกจากนั้นชื่อที่ดีควรจะต้องผ่านกระบวนการคิดมาอย่างรอบคอบเพราะมันจะต้องถูกใช้งานในระยะยาวควบคู่กับการทำธุรกิจออนไลน์ ลองมาดูเทคนิคการตั้งชื่อโดเมนให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณ ดังนี้

• ตั้งชื่อส่วน Top level ด้วย ".com" ถ้าเป็นไปได้
• ใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณในการตั้งชื่อ 
• ชื่อโดเมนที่ดีควรสั้น และกระชับ 
• อ่านออกและเขียนได้ง่าย
• หลีกเลี่ยงการใช้ – (hyphens)
• เลี่ยงการใช้อักษรซ้ำกันเพื่อความอ่านง่าย
• ระวังการตั้งชื่อที่อาจมีผลต่อปัญหาลิขสิทธิ์
• ค้นหาและซื้อชื่อโดเมนที่คุณต้องการก่อนจะถูกซื้อโดยผู้อื่น

สามารถตรวจสอบชื่อโดเมนได้ที่ godaddy.com

 

อ้างอิง: 

ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม คืออะไร ? by hostneverdie

โดเมน, โดเมนเนม ( Domain name ) คืออะไร by ireallyhost

Written By
A full-time digital marketer. Part-time traveller. Live in learning & sharing society.
A full-time digital marketer. Part-time traveller. Live in learning & sharing society.