DESIGN | 8 mins read

ทำงานด้าน UX UI ใช้ทักษะอะไรบ้าง #2 Soft Skills

By Pae Praewpailin on 16 Mar 2021
sennalabs-blog-banner

ในคราวที่แล้ว เราพูดถึง Hard Skills ที่จำเป็นสำหรับทำงานด้าน UX/UI สำหรับบทความนี้เรามาต่อในส่วนของ Soft Skills กันบ้าง

Soft Skill (ความสามารถด้านอารมณ์ หรือสังคม)

Soft Skill คือ ทักษะที่นำมาใช้พัฒนา ปรับกับการใช้ชีวิต การเข้าสังคม การทำงาน ซึ่งคนแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่มีทักษะที่ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ ความเชื่อ ทัศนคติ หรือรูปแบบการใช้ชีวิต จึงส่งผลให้คนแต่ละคนมีความได้เชี่ยวชาญในการทำงานที่แตกต่างกัน รวมไปถึงรูปแบบการแสดงออก ยกตัวอย่างเช่น  การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร ความเป็นมิตร การมองโลกในแง่ดี การแสดงออกทางสังคม การวางตัวหรือรับมือกับสถานการณ์แต่ละรูปแบบ จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ในส่วนของ Hard Skill มาดูกันว่ามีอะไรที่ควรมีกันบ้าง โดยจะเลือกที่มุมมองของผู้เขียนที่รู้สึกว่าควรให้ความสำคัญ

1. ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการสื่อสาร ถือเป็นทักษะที่สำคัญมาก เพราะเราต้องสามารถทำและอธิบายเหตุผล ที่มา ของแนวความคิดในการทำสิ่ง ๆ นั้น เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ว่าทุกอย่างต้องมีประโยชน์ และมีเหตุผลที่รองรับกับดีไซน์ที่ทำมา ดังนั้น การวางแผนงานและการพูดคุย จะทำให้ทั้งทีมเข้าใจตรงกันดีไซเนอร์จึงควรไปทำงานและไปสื่อสารกับทีมอื่น ๆ ให้มากขึ้น เพื่อเปิดรับมุมมอง ข้อเสนอ ไอเดียใหม่ ๆ จากผู้อื่นและนำมาปรับใช้ให้ดี

2. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 

ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอยู่ไม่น้อย โดยทักษะนี้ต้องอาศัยหลายทักษะย่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลระบุปัญหา และความต้องการของลูกค้า อาศัยความเข้าใจในการเชื่อมโยง และใช้ความสามารถในการอ่านบริบทของธุรกิจ ตลอดจนต้องสร้างสรรค์วิธีแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ละสถานการณ์แล้วตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

3. ความละเอียดรอบคอบ และการจัดสรรเวลา

ทำงานในยุคนี้ที่การทำงานผ่านสื่อออนไลน์นั้นมันต้องต้องเร่งรีบเพื่อแข่งกับเวลา ทุกสิ่งทุกอย่าง Real-time หมด ดังนั้น ทักษะในการบริหารเวลาจึงเป็นทักษะที่สำคัญต่อคนทำงานและองค์กร ซึ่งการทำงานในแต่ละวันควรมีการวางแผน ควบคุม กำหนดระยะเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน รวมถึงควบคุมตัวเองให้มีวินัยจนทำตามแผนที่วางไว้ได้ด้วย โดยเราอาจจะหาตัวช่วยในการบริหารงานต่าง ๆ หรือจดใส่สมุดโน้ตของตนเอง เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำทั้งหมด ซึ่งจะช่วยทำให้งานสําเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด

4. การปรับตัวร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม

การทำงานจริงไม่ใช่เพียงสื่อสารกับคนในทีมเท่านั้น แต่มันคือการทำงานกับคนกลุ่มใหญ่ที่มีหลากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะกับลูกค้า หัวหน้า นักพัฒนา นักการตลาด คอนเทนต์ และบุคคลอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องทำงานร่วมกัน ดีไซเนอร์จึงต้องมีทักษะในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นทางความคิด เพื่อสามารถรับมือ พร้อมแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

5. การเป็นผู้นำ ประเมิน และตัดสินใจได้ดี

ในส่วนของวิธีการฝึกฝน Soft Skill นั้นสามารถมีทักษะนี้ได้ไม่ยาก ไม่ว่าเราจะไม่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง เพียงแค่เรามีความกระตือรือร้นและกล้าที่จะเรียนรู้ ยอมรับความผิดพลาด คนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่แรก ขึ้นอยู่กับการเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตนเองก็จะสามารถพัฒนาได้เสมอ เพราะถ้าเราไม่เรียนรู้ก็จะไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ดีไซนเนอร์ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ รองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน และในอนาคตเสมอ

สรุปแล้ว การที่จะเป็น UX/UI Designer นั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้ได้ ก็คือ การเข้าใจทักษะและเข้าใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริง จึงจะช่วยทำให้ออกแบบมาได้ให้ผู้ใช้งานเข้าใจ สอดคล้องไปกับสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันก็ตาม บนรูปแบบแสดงผลลัพธ์ การแสดงผลบนหน้าจอทั้ง Desktop และ Mobile ที่สวยงาม ดึงดูดผู้ใช้งาน เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น (UI) อีกทั้งยังต้องอ้างอิงจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานของแต่ละคน เราจะต้องเข้าใจถึงความต้องการว่าเขาต้องการเข้ามาทำอะไรกับระบบเรา เพื่อช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเพื่อช่วยประกอบ การตัดสินใจออกแบบ (UX) ในการปรับตัวและธุรกิจ ระบบ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนโลกออนไลน์ล้วนแล้วแต่ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบทั้งหมดที่ทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ ตอบโจทย์ และเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่สำคัญในปัจจุบันนั่นเอง

Written By
Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University
Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University