MACHINE LEARNING | 3 mins read

Emotional Detection ตรวจจับอารมณ์ ความรู้สึก

By Ploy Kwanjira on 19 Jan 2021
sennalabs-blog-banner

จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถรับรู้ได้ลูกค้าว่ารู้สึกอย่างไรต่อสินค้าและบริการแบบเบื้องต้น โดยที่ยังไม่ต้องทำแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ลงลึกรายละเอียดกับพวกเขาเหล่านั้น เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

ในปัจจุบันเทคโนโลยี AI มีความฉลาดมากขึ้น มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสาขาที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อรวมถึงการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านสีหน้า ท่าทาง โดยใช้กล้องวงจรปิดที่ทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วย

Emotional Detection

AI ซอฟต์แวร์ ที่นำมาเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่าง คือ “Emotional Detection” หรือเทคโนโลยีการตรวจจับความรู้สึก ที่สามารถตรวจจับ วิเคราะห์อารมณ์หรือความรู้สึกของคนได้ ด้วยการอ่านสีหน้าของผู้คนที่ผ่านเข้ามาในมุมกล้อง หรือตรวจเช็กจากรูปภาพที่บันทึกจากกล้อง ดังนั้น จึงต้องทำงานพร้อมกับระบบ image recognition ในการตรวจจับรูปภาพเพื่อนำมาวิเคราะห์

โดยระบบสามารถบอกสีหน้าหลัก ๆ ได้ 7 แบบ คือ

  • Angry (โกรธ)
  • Disgust (รังเกียจ)
  • Fear (กลัว)
  • Happy (มีความสุข)
  • Sad (เศร้า)
  • Surprise (แปลกใจ)
  • Neutral (เฉย ๆ)

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เราทราบว่าพวกเขารู้สึกอะไรอยู่ จากการแสดงออกทางสีหน้า เช่น คิ้วขมวด หน้าผากย่น ตามองบน รอยยิ้มกว้าง ซึ่งสามารถบอกได้ถึงสภาพจิตใจของแต่ละคนในช่วงขณะนั้น​ได้ ​

(Image: neurodatalab.com)

การใช้งานของ Emotional Detection

ฟีเจอร์นี้ยังสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ​ รวมถึงการเก็บสถิติต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจในหลายด้าน หลายอุตสาหกรรม เช่น

ด้านธุรกิจ

การนำ AI ไปปรับใช้ในภาคธุรกิจเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดและมีประโยชน์มากสำหรับผู้ประกอบการ จุดประสงค์หลักของการตรวจจับใบหน้าคือเพื่อนำมาประเมินความพึงพอใจของลูกค้าจากการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่ Consumer Insight เช่น การติดตั้งกล้องที่มีเทคโนโลยีนี้ไว้ที่หน้าจอโฆษณา และประเมินผลจากสีหน้า ท่าทางของคนที่หยุดชม หรือการวิเคราะห์ว่า ลูกค้าแสดงอารมณ์เชิงบวกหรือลบ ในขณะที่กำลังพิจารณาเลือกซื้อสินค้า หรือใช้บริการก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้

ด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญ การตรวจสอบอารมณ์เพื่อดูพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงด้วย AI เป็นสิ่งที่ทำได้โดยการตรวจจับบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น มีสภาพผิดปกติ ง่วงหรือมีอาการมึนเมา ไม่สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมาก

(Image: go.affectiva.com)

ด้านการดูแลสุขภาพ

บุคคลากรในองค์กรจำนวนมากอาจจะประสบปัญหาเรื่องความเครียดและซึมเศร้า ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสมรรถภาพในการทำงาน และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของตัวเขารวมถึงคนรอบข้าง ดังนั้น การใช้กล้องวงจรปิด AI มาตรวจจับอารมณ์ เพื่อประเมินและคัดกรองบุคคลสุ่มเสี่ยงเบื้องต้น ก่อนส่งไปรักษาขั้นถัดไป จะช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับด้านการดูแลสุขภาพพนักงานได้อย่างทั่วถึง และประหยัดงบประมาน นอกจากนั้น ในอุตสาหกรรมการแพทย์ก็สามารถนำไปปรับใช้ในการตรวจจับอาการผิดปกติของเบื้องต้นของคนไข้ได้เช่นกัน

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงจากความเป็นจริงมากที่สุด ควรนำข้อมูลอื่น ๆ มาร่วมประเมินผลเพราะการแสดงออกทางสีหน้าอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ว่ากลุ่มเป้าหมายรู้สึกเช่นนั้นจริง ๆ หรือไม่ หรือมีเหตุผลอะไรนอกเหนือที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนกล้องวงจรปิดธรรมดาให้เป็นกล้องวงจรปิด AI โดยใช้ซอฟต์แวร์ สามารถปรึกษา Senna Lens ได้ฟรี โทร +66(0)6 2389 4599 , +66(0)9 7095 1777

Written By
A full-time digital marketer. Part-time traveller. Live in learning & sharing society.
A full-time digital marketer. Part-time traveller. Live in learning & sharing society.

Please Tell Us Your Ideas

We will get back to you within 24 hours!