DESIGNMANAGEMENT | 1 min read

DesignOps กับการนำมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา Airbnb และ Spotify

By Plai on 19 Aug 2021
sennalabs-blog-banner

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จัก Design Operations หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DesignOps หรือ DesOps กันไปในบทความก่อน หลายคนคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทนี้กันมากขึ้น และมองเห็นถึงประโยชน์ของการนำมาใช้ในองค์กร ซึ่งถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะนำองค์กรเดินหน้าเข้าหาความสำเร็จได้ง่ายขึ้น แต่การเรียนรู้ควรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในบทความนี้ เรามีกรณีศึกษาของบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่าง Airbnb และ Spotify เรามาดูกันว่าทั้งสองบริษัทได้นำ DesOps ไปใช้จริงกันอย่างไร

กรณีศึกษา Airbnb

Airbnb ได้เริ่มนำ DesignOps มาใช้ในปี 2018 ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นบริษัทแรกที่นำมาใช้ ด้วยจุดประสงค์หลัก ๆ คือ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่การทำงานร่วมกันระหว่างหลาย ๆ ภาคส่วน และเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นงาน

เนื่องจากทีมดีไซน์ของ Airbnb ในเวลานั้น เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การทำงาน และการสื่อสารภายในองค์กรยากขึ้นตามลำดับ อีกทั้ง เมื่อขนาดทีมโตที่โตขึ้นเรื่อย ๆ ทีมดีไซน์ไม่ได้มีแค่ designer อีกต่อไป และแต่ละคนก็มีแนวการทำงานที่มุ่งไปคนละทิศละทาง ทางAirbnb จึงตัดสินใจสร้างทีมขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้

ปัจจุบัน ทีม DesignOps ของ Airbnb มีมากถึง 5 ทีมด้วยกัน

  • ทีมจัดการดูแลกลยุทธ์การทำดีไซน์
  • ทีมจัดการเครื่องมือการทำดีไซน์
  • ทีมตรวจภาษาที่ใช้ในการดีไซน์
  • ทีมการผลิตงานดีไซน์
  • ทีมประสานงานภายในทีมดีไซน์

ซึ่งทั้ง 5 ทีมนี้จะทำงานร่วมกันในทุกกระบวนการของทีมดีไซน์ รวมไปถึงการส่งต่อชิ้นงานไปยังทีมสินค้าและการตลาด เพื่อที่จะให้ชิ้นงานสื่อออกมาตรงตามจุดประสงค์ที่ทีมดีไซน์ต้องการ

อีกทั้ง ทีมของ Airbnb ได้ร่วมมือกับแผนกการตลาด แผนกผลิตภัณฑ์ แผนกดีไซน์ แผนกโครงสร้าง โดยมีจุดเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อที่จะผลิตชิ้นงานที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดต่อผู้ใช้

กรณีศึกษา Spotify

สำหรับทีมที่ Spotify นั้นมีวิสัยทัศน์และมีความเชื่อมั่นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะสามารถสร้างกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด เนื่องจากสมาชิกทีมแต่ละคนมีประสบการณ์ครบเครื่องทั้ง Project Manager และงานดีไซน์

ขั้นแรกพวกเขาเริ่มจากการสร้างกระบวนการดีไซน์ที่ดี และมุ่งเน้นโฟกัสตามลำดับความสำคัญของงาน โดยมีพันธกิจเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการดีไซน์ ซึ่งเป้าหมายหลักของพวกเขาคือ การทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย และมุ่งชี้ทีมด้วยวิธีการที่ Spotify พวกเขามองว่า ในกระบวนการดีไซน์หนึ่ง ๆ สมาชิกในทีมนั้นสำคัญไม่แพ้หลักทฤษฎีต่าง ๆ ในกระบวนการเลย

ดังนั้นพวกเขาจึงต้องแน่ใจว่าสมาชิกรู้สึกอย่างไรกับขั้นตอนการทำงานที่วางไว้ และดึงจิตวิญญาณ designer ของแต่ละคนออกมา อย่างไรก็ตาม ทีม Spotify เชื่อว่า วิธีที่กล่าวไปข้างต้น อาจใช้ได้ดีกับทีมหรือองค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากกว่า

ปัจจุบัน ทีม DesignOps ที่ Spotify มีทั้งหมด 3 ทีมด้วยกัน ซึ่งจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน ดังนี้

  • ทีมเครื่องมือดีไซน์และกระบวนการ
  • ทีมการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ
  • ทีมวัฒนธรรมและสังคม

จากทั้ง 2 กรณีศึกษาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เราจะเห็นเลยว่าความหมายและการตีโจทย์เพื่อใช้งานของทั้งสองทบริษัทไม่เหมือนกันเลยซะทีเดียว แต่ท้ายที่สุดแล้ว ทั้งคู่ต่างได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน คือ การทำงานร่วมกันในองค์กรที่ดีและง่ายขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพและกำจัดอุปสรรคเดิม ๆ ของการทำงาน และสามารถส่งต่อชิ้นงานดีไซน์ไปยังทีมอื่น ๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สนใจอ่านบทความที่คล้ายกันเพิ่มเติม:

DesignOps คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน

Devops คืออะไร ทำไมควรมีในองค์กร

• อัปเดต 10 ปลั๊กอิน Xd, Figma, Sketch ยอดนิยม (2019-2021) สำหรับ UX/UI Designer!​

• ทำงานด้าน UX UI ใช้ทักษะอะไรบ้าง #1 Hard Skills

• ทำงานด้าน UX UI ใช้ทักษะอะไรบ้าง #2 Soft Skills

 

References:

Written By
Digital Content and Marketing at Senna Labs
Digital Content and Marketing at Senna Labs

Please Tell Us Your Ideas

We will get back to you within 24 hours!