MACHINE LEARNING | 4 mins read

Behavioral Tracking วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

By Ploy Kwanjira on 13 Jan 2021
sennalabs-blog-banner

ธุรกิจในปัจจุบันที่มีช่องทางออนไลน์ เช่นเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ จะสามารถทำการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างง่ายดาย เพราะทุกขั้นตอนเราจะสามรถติดตาม Journey ของกลุ่มเป้าหมายได้ว่า พวกเขาเข้าไปหน้าไหนเป็นหน้าแรก พวกเขามี Flow ในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไร แต่ถ้าหากร้านค้าออฟไลน์อยากจะติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภค แทนที่จะทำ Traditional Observation โดยการให้พนักงานเดินสำรวจ ติดตาม และบันทึก การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามอง

การนำ AI software มาผสมผสานกับการใช้กล้องวงจรปิด มีฟีเจอร์ที่สามารถทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีการติดตามรูปแบบพฤติกรรม (Behavior Tracking) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค หาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ กับการซื้อสินค้า เพื่อให้เข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

(Image: unsplash)

Behavioral Tracking คือ

การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดจากการนำฟีเจอร์ Face Recognition ตรวจจับใบหน้า และเก็บข้อมูล Pattern ของการเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ของผู้บริโภค ทำให้เราเห็นว่าลูกค้าแต่ละคนสนใจสิ่งใดในพื้นที่นั้น ๆ เดินไปที่แผนกใดก่อนหลัง ใช้เวลาในแต่ละจุดแต่ละโซนกี่นาที มีการตรวจจับความร้อนมาสร้าง Heatmap ดูว่าบริเวณไหนมีความหนาแน่นสูง เพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ​ และทำให้เห็นถึงช่องโหว่ที่จะสามารถต่อยอดบริการของธุรกิจค้าขายได้​

(Image: medium)

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

ในการออกแบบและดำเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อหาโอกาสเพิ่มการขายกับกลุ่มเป้าหมายได้ จะต้องเริ่มต้นจากการสังเกตพฤติกรรมขณะเลือกซื้อสินค้า เพื่อนำไปใช้ในการทำ behavior model ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถทำได้โดยง่ายเพียงแค่ใช้กล้องวงจรปิด AI ในการติดตาม Journey ของลูกค้าตั้งแต่เข้าร้าน เดินเลือกซื้อสินค้า ชำระเงิน และออกจากร้าน หรือแม้แต่ท่าทาง การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ก็สามารถเก็บมาเป็นข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ได้เหมือนกัน

กลุ่มเป้าหมายอาจจะแบ่งได้หลายประเภท บางกลุ่มอาจจะรู้สิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่แล้ว และสามารถไปถึงจุดหมายได้อย่างทันที บางกลุ่มอาจจะมีเป้าหมาย แต่ยังต้องการความช่วยเหลือในการตามหาสิ่งนั้น ๆ บางกลุ่มไม่ได้มีเป้าหมายที่จะซื้อสิ่งของแต่เป็นประเภทที่ชอบเดินสำรวจ ชอบเดินห้าง ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว คนกลุ่มนี้ก็อาจจะถูกดึงดูดด้วยโปรโมชัน ด้วยสินค้าต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และซื้อสินค้าที่ถูกใจ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ เราสามารถระบุและจำแนกกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(Image: salesfloor.net)

ซึ่งการทำ behavioral observation จะสามารถช่วยให้ร้านค้าและผู้ประกอบการณ์ สามารถทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น นอกจากนั้น ฟีเจอร์นี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับอุตสาหกรรมและครัวเรือนต่าง ๆ ได้อีกมากมาย สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนกล้องวงจรปิดธรรมดาให้เป็นกล้องวงจรปิด AI โดยใช้ซอฟต์แวร์ สามารถปรึกษา Senna Lens ได้ฟรี โทร +66(0)6 2389 4599 , +66(0)9 7095 1777

Written By
A full-time digital marketer. Part-time traveller. Live in learning & sharing society.
A full-time digital marketer. Part-time traveller. Live in learning & sharing society.

Please Tell Us Your Ideas

We will get back to you within 24 hours!