MARKETING | 3 mins read

Display Ads คืออะไร ทำไมควรทำ

By Beam Warasanan on 23 Aug 2021
sennalabs-blog-banner

เคยสังเกตไหมเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ จะเห็นกรอบโฆษณาที่อยู่ด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้างของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาในรูปแบบของรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ ซึ่งเราเรียกกันว่า Display Advertising โดยจะเป็นส่วนที่ดึงดูดและสามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภคสนใจคลิกโฆษณาและเข้ามายังเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งการโฆษณาดังกล่าวอาจนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ด้วยเช่นกัน บทความนี้เลยจะพาคุณมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Display Advertising ว่าคืออะไร และทำอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ 

(Image: blog.bannersnack.com)

Display Ads คืออะไร 

Display Ads หรือ Display Advertising คือ การทำป้ายโฆษณาในรูปแบบของรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ ที่ผ่านการซื้อพื้นที่สื่อบนออนไลน์ เช่น Google Facebook หรือ Youtube เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสาร และโน้มน้าวลูกค้าให้สนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือธุรกิจ เช่น หากเราเข้าเว็บไซต์เสื้อผ้าของแบรนด์หนึ่ง แล้วกดเข้าไปดูเสื้อกันหนาวที่ถูกใจ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ เมื่อเราเข้าไปยังเว็บไซต์อื่น ตัวอย่างเช่น Facebook ในหน้า feed เราอาจใเห็นโฆษณาของเสื้อกันหนาวตัวที่เรากดเข้าไปดู และเมื่อคลิกก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์เสื้อผ้าแบรนด์นั้น เป็นต้น

ทำไมต้อง Display ads 

เป้าหมายส่วนหนึ่งของธุรกิจคือ การสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจซื้อ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคว่า มีความต้องการรับสื่อรูปแบบไหนผ่านช่องทางใดบ้าง เพื่อที่จะได้นำเสนอสื่อโฆษณาไปยังผู้บริโภคได้ถูก ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคเลือกที่จะรับสื่อในรูปแบบของรูปภาพหรือวิดีโอมากกว่า เหมือนคำกล่าวที่ว่า “A picture is worth a thousand words.” เพราะสื่อแบบนี้จะทำให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน สามารถอธิบายลักษณะหรือรายละเอียดของสินค้าได้ดีกว่า เช่น โฆษณาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด อาจจำเป็นที่จะต้องมีการอธิบาย หรือสอนเกี่ยวกับการใช้งาน ซึ่งการโฆษณาแสดงขั้นตอนผ่านรูปภาพหรือวิดีโอจะทำให้ผู้บริโภคเห็นภาพ และเข้าใจมากกว่าการเขียนคำอธิบาย 

The Smart Ad Display ของ Facebook ที่สามารถแสดงทั้งรูปภาพ วิดีโอ และให้ user กดเข้าไปดูเห็นรายละเอียดสินค้าได้ง่าย ๆ

นอกจากนี้ Display Ads ยังสามารถเลือกช่องทางการโฆษณา และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยมีข้อดีคือ สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้ แต่ก็มีข้อเสียคือ ค่าโฆษณาค่อนข้างสูง ดังนั้น เราต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโฆษณาอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Display Ads ที่ดีเป็นแบบไหน

Display Ads นั้นจะต้องมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้บริโภคเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนั้นหลาย ๆ ธุรกิจจึงต้องการตำแหน่งที่ผู้บริโภคสามารถเห็นได้มากที่สุด และดึงดูดสายตาผู้บริโภคได้ดีที่สุด ซึ่ง Display Ads ที่ดีและโดนใจผู้บริโภคควรมีเช็กลิสต์ ดังนี้

Position 

หลาย ๆ ธุรกิจต่างต้องการตำแหน่งที่ดีที่สุด ที่ผู้บริโภคจะสามารถมองเห็นแล้วเห็นสื่อของเรา ดังนั้นควรมีการสำรวจและหาข้อมูล โดยจากการสำรวจของ Meditative สรุปได้ว่า โฆษณาประเภท Leaderboards ที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์จะเป็นส่วนที่ถูกมองเห็นมากที่สุด และเห็นได้เร็วที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็ใช้เวลากับ Leaderboards สั้นที่สุดเช่นกัน

Video

แม้ว่าคำพูดจะสามารถสื่อสารออกไปได้ดีกว่ารูปภาพ แต่ก็ยังสื่อสารออกไปได้ดีไม่เท่าวิดีโอ เพราะวิดีโอจะสามารถสื่อแทนคำพูดได้หลายร้อยคำ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับสารที่ครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุด

Call to action 

การใช้ปุ่ม Call to Action ก็เป็นอีกทางเลือหนึ่งที่จะทำให้ Display Ads มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นปุ่มที่สามารถโน้มน้าวผู้บริโภคให้คลิก และเข้ามายังเว็บไซต์ของเราได้ 

Copywriting 

การดึงดูดความสนใจอีกอย่างคือ การเขียน Copywriting เพื่อดึงดูดผู้บริโภค โดยคำอธิบายควรสั้น กระชับ ตรงประเด็น ไม่ควรยืดเยื้อหรือใส่ตัวหนังสือมากเกินไป

Channel 

ในการเลือกช่องทาง ต้องมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อที่จะได้เลือกลงโฆษณาและสื่อสารออกไปได้ถูกช่องทาง

ในเรื่องของการทำการตลาด การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ โดย Display Advertising เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดและโน้มน้าวให้ผู้บริโภคสนใจคลิกโฆษณาและเข้ามายังเว็บไซต์ของเราได้  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำให้ Display Advertising นั้นออกมาดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ด้วยเช่นกัน

Written By
Digital Marketer, Content creator at Senna Labs
Digital Marketer, Content creator at Senna Labs

Please Tell Us Your Ideas

We will get back to you within 24 hours!

Something went wrong. Please try to verify again