MANAGEMENT | 3 mins read

บริหารโปรเจกต์ยังไงเมื่อเริ่มจากศูนย์ (From 0 to 100)

By Em on 06 Jan 2021
sennalabs-blog-banner

หากเปรียบการบริหารโครงการ คือการเดินทางไปในเส้นทางที่เราไม่เคยไป การคาดการณ์และเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง อาจจะช่วยให้คุณเร่งเครื่องยนต์และขับไปถึงจุดหมายได้โดยไม่สะดุด และพร้อมรับกับสิ่งที่ไม่คาดฝันระว่างทาง

4 หัวข้อที่ควรคำนึงถึงก่อนที่จะเร่งเครื่องออกเดินทาง

1. Project  Scope Management

กำหนดขอบเขตงาน (Scope definition) เป็นการแบ่งงานหลัก ๆ ในโครงการให้ย่อยลงจนสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทีมงานโครงการมักจะจัดทำรายละเอียดเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของโครงสร้างกิจกรรมย่อย (Work Breakdown Structure หรือ Project plan) 

2.Project  Time Management

ถูกต้องเลย หากเราเพียงแค่คิดว่าจะต้องส่งมอบโครงการให้ทันเวลาที่ได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้า นั้นคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีอะไรซ่อนอยู่ให้คุณได้เซอร์ไพรส์เสมอในระหว่างการเดินทาง เช่น ขาดความแม่นยำของการประเมินเวลา ปัญหาภายในระหว่างทีม เป็นต้น

3.Project  Cost Management

การประมาณการ (Estimate Costs) และการควบคุมต้นทุน (Control Cost) ในโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย โดยอยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมา ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงเรื่อง เวลา และจำนวนทีมงานในโครงการซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยในการคำนวนหาต้นทุนด้วย 

4.Project Quality Management (PQM)

การตรวจสอบและติดตามคุณภาพให้มั่นใจว่า โครงการที่ดำเนินการนั้นได้ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ ซึ่งส่วนที่สำคัญคือ quality system ซึ่งประกอบไปด้วย

  • Quality planning
  • Quality assurance
  • Quality control
  • Quality improvement
  • Quality policy
  • Objectives
  • Responsibility 

ติดตามอ่านบทความดี ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น Machine Learning, Startup, Design, Software Development และ Management ทาง Senna Labs Blog ได้ทุกวัน

Written By
Em