MANAGEMENT | 3 mins read

บริหารโปรเจกต์ยังไงเมื่อเริ่มจากศูนย์ (From 0 to 100)

By Em on 06 Jan 2021
sennalabs-blog-banner

หากเปรียบการบริหารโครงการ คือการเดินทางไปในเส้นทางที่เราไม่เคยไป การคาดการณ์และเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง อาจจะช่วยให้คุณเร่งเครื่องยนต์และขับไปถึงจุดหมายได้โดยไม่สะดุด และพร้อมรับกับสิ่งที่ไม่คาดฝันระว่างทาง

4 หัวข้อที่ควรคำนึงถึงก่อนที่จะเร่งเครื่องออกเดินทาง

1. Project  Scope Management

กำหนดขอบเขตงาน (Scope definition) เป็นการแบ่งงานหลัก ๆ ในโครงการให้ย่อยลงจนสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทีมงานโครงการมักจะจัดทำรายละเอียดเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของโครงสร้างกิจกรรมย่อย (Work Breakdown Structure หรือ Project plan) 

2.Project  Time Management

ถูกต้องเลย หากเราเพียงแค่คิดว่าจะต้องส่งมอบโครงการให้ทันเวลาที่ได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้า นั้นคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีอะไรซ่อนอยู่ให้คุณได้เซอร์ไพรส์เสมอในระหว่างการเดินทาง เช่น ขาดความแม่นยำของการประเมินเวลา ปัญหาภายในระหว่างทีม เป็นต้น

3.Project  Cost Management

การประมาณการ (Estimate Costs) และการควบคุมต้นทุน (Control Cost) ในโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย โดยอยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมา ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงเรื่อง เวลา และจำนวนทีมงานในโครงการซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยในการคำนวนหาต้นทุนด้วย 

4.Project Quality Management (PQM)

การตรวจสอบและติดตามคุณภาพให้มั่นใจว่า โครงการที่ดำเนินการนั้นได้ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ ซึ่งส่วนที่สำคัญคือ quality system ซึ่งประกอบไปด้วย

  • Quality planning
  • Quality assurance
  • Quality control
  • Quality improvement
  • Quality policy
  • Objectives
  • Responsibility 

ติดตามอ่านบทความดี ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น Machine Learning, Startup, Design, Software Development และ Management ทาง Senna Labs Blog ได้ทุกวัน

Written By
Em

Please Tell Us Your Ideas

We will get back to you within 24 hours!

Something went wrong. Please try to verify again