NEWS | 1 min read

Deep Learning ความหวังการคิดค้นยา ต่อสู้ Covid-19

By Plai on 29 Sep 2021
sennalabs-blog-banner

จากภัยโรคระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ความต้องการในการค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาวิธีรักษาเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน รวมถึงการนำการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ของเทคโนโลยี AI มาใช้ แต่ว่าการศึกษาใหม่ ๆ นั้นต้องใช้เวลา และโรคระบาดหรือตัวไวรัสเองไม่เคยจะช้าลงหรือรีรอ สามารถกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและต้านทานต่อยาที่มีในปัจจุบัน

จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์จาก Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) สถาบันวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ และ Jameel Clinic for Machine Learning ศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ด้านสุขภาพของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ริเริ่มหาวิธีการคิดค้นยาสูตรผสมที่มีฤทธิ์เสริมกันสำหรับการรักษาโรค SARS-CoV-2 หรือ Covid-19

โดยปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) จะใช้ Deep Learning ในการเลือกกลุ่มยาจากฐานข้อมูลของโรคที่มีขนาดใหญ่และพบเจอได้บ่อย ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ แต่สำหรับโรคใหม่ ๆ อย่าง Covid-19 นั้น ยังไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ เนื่องจากข้อมูลยังค่อนข้างจำกัด ด้วยเหตุนี้ ทางทีมของสถาบัน MIT จึงใช้แนวทางใหม่ โดยอาศัยความสามารถของ Deep Learning ดังนี้

  • เรียนรู้ปฏิกิริยาระหว่างยาและเป้าหมาย (Drug-Target Interaction) เช่น โปรตีนและกรดนิวคลีอิก สำหรับโมเดลนี้ จะแสดงปฏิกิริยาของยาและกลุ่มเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์กับโรคที่กำหนด
  • เรียนรู้คู่ปฏิกิริยาของยา (Drug-Drug Synergy) เพื่อจับคู่ยาชุดใหม่ 
  • เรียนรู้ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและโรค (Target-Disease Association) เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัส โดยการใช้อัตราการเจริญเติบโตของไวรัส (Virus Yield) บนเนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง

จากการวิจัยค้นพบว่า ยาที่ใช้ด้วยกันและเสริมฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส Covid-19 คือ Remdesivir ใช้คู่กับ Reserpine หรือ Remdesivir ใช้คู่กับ IQ-1S ซึ่งผลการวิจัยนี้ได้ลงใน Proceedings of the National Academy of Sciences สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้

การใช้ยาสูตรผสมช่วยลดความสามารถในการต้านทานยาของไวรัส เนื่องจากเวลาที่ไวรัสกลายพันธุ์ มันไม่สามารถที่จะกลายพันธุ์เป็นมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์และต้านทานต่อยาทั้งสองชนิดได้ในเวลาเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น โมเดลยาดังกล่าว ยังสามารถใช้ได้กับ Delta variant และ variant อื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

Reference:

Rachel Gordon (September 24, 2021) Deep learning helps predict new drug combinations to fight Covid-19 

Written By
Digital Content and Marketing at Senna Labs
Digital Content and Marketing at Senna Labs

Please Tell Us Your Ideas

We will get back to you within 24 hours!

Something went wrong. Please try to verify again