DESIGN | 8 mins read

ทำงานด้าน UX UI ใช้ทักษะอะไรบ้าง #1 Hard Skills

By Pae Praewpailin on 26 Nov 2021
sennalabs-blog-banner

ปัจจุบัน น้อยคนที่จะไม่คุ้นเคยกับคำว่า “UX” และ “UI”  เพราะ UX UI นั้นกลายเป็นเรื่องที่สำคัญ และเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนเรามากยิ่งขึ้น เนื่องจากหลักการออกแบบ UX/UI นั้นจะต้องควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ปัจจุบันได้เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน อีกทั้ง ยังมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากอยากเป็น UX/UI Designer ที่ดี จำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลาย โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ Hard Skill และ Soft Skill สำหรับบทความนี้เราจะพูดถึง Hard Skill กันค่ะ

Hard Skill (ทักษะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี)

Hard Skill คือ ทักษะความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเทคนิคเฉพาะที่นำมาใช้กับตำแหน่ง งานหรืออาชีพนั้น ๆ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอ อย่างเช่น การเข้าร่วม Meetup, Event, Camp หรือการเรียนรู้ อัปเดตตัวเองโดยการตามเทรนด์และ Course Online ต่าง ๆ ทั้งที่ตรงกับการออกแบบ หรือไม่ใช่ทางออกแบบก็ตาม อาจจะเป็น  Marketing หรือ Business Development แต่ก็ควรที่จะศึกษาเรียนรู้พื้นฐานของแต่ละฝ่ายก่อน โดยหลัก ๆ แล้ว UX มุ่งเน้นไปที่การใช้งานของผู้ใช้เพื่อแก้ปัญหา ส่วน UI จะมุ่งเน้นที่หน้าตาและการทำงานของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ

1. User Experience (UX) & Research

โดยการทดสอบเรื่องของ UX เราก็จะต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายแบบคร่าว ๆ ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ การทำงาน ความสนใจ รายได้ ความต้องการ ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจที่จะเลือกออกแบบมาในรูปแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้ใช้ ซึ่งต้องมีขั้นตอนการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนไม่ว่าจะเป็นการทำ Wireframe, Journey, User Flow, Workflow, Persona, Prototype,  A/B Testing และวิธีการอื่น ๆ ที่จะถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมในการทำงาน

User experience (UX) เป็นกระบวนการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

การออกแบบด้าน UX นี้เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการที่สินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยเน้นไปที่การคิดออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้ โดยนำไปทดสอบกับผู้ใช้โดยตรง ซึ่งจะนำสินค้าหรือบริการไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อจะเก็บข้อมูล ต้องคอยสังเกต ติดตามผล วัดผล และสรุปผล เพื่อนำมาปรับแก้ให้ได้ตรงตาม วัตถุประสงค์มากที่สุด และพัฒนาตัวตัวสินค้า หรือบริการต่อไป เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งการทำ Research เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือบริการนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถาม ค้นคว้าข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม สังเกต เข้าใจปัญหา ที่มาของสิ่งนั้น ๆ โดยวิธีการทำ Usability testing การทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการได้ดีมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

2. User Interface (UI) 

การออกแบบ UI ไม่เพียงแต่จะต้องดีไซน์สิ่งที่สวยงามน่าใช้ แต่ต้องดูเป็นมิตร เข้าใจง่าย  (User-friendly) เพื่อนำความต้องการของลูกค้ามาเปลี่ยนแปลงงานออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น  เรื่องการจัดวางองค์ประกอบ ในด้านการใช้งานเว็บไซต์ก็คือการแสดงผลทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Button, Icon, Color, Sizing, Font เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้  จึงเป็นความท้าทาย เพราะจะต้องทำให้การออกแบบมีความลงตัวระหว่างความโดดเด่นและบุคลิกแตกต่าง แต่ก็ต้องไม่ต่างจนเกินไป ลำบากผู้ใช้ให้ต้องมาเรียนรู้ใหม่ด้วย ซึ่งต้องมีการเรียนรู้ตามเทรนด์ตลอดเวลาผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Dribble, Behance, Screenlane, Ui8, Pinterest, Instagram เป็นต้น

นอกจากนี้ การศึกษาเพิ่มเติมจากอ่านหนังสือ บทความต่าง ๆ ฟัง Podcast ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ จิตวิทยา และอื่น ๆ นั้น ต่างก็มีส่วนช่วยในการทำงานตัดสินใจและสร้างแนวความคิดดี ๆ ให้กับงาน สามารถอ่านบทความเรื่อง UI คืออะไร สำคัญยังไง ต่อได้

User Interface (UI) คือการออกแบบที่เน้นไปที่เรื่องของหน้าตา ความสวยงาม และทุกอย่างที่จะเป็นการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน (Image: Dribble)

3. อื่น ๆ (Tools, Extensions, Basic Coding)

Tools & Extensions : เรียนรู้การใช้เครื่องมือและมีทักษะการใช้โปรแกรมที่หลากหลายที่ใช้ในการออกแบบ Adobe XD, Figma, Sketch, InVision รวมไปถึง Framework ต่าง ๆ ที่ Designer ต้องใช้ร่วมกันกับ Developer ตัวอย่างเช่น Font Awesome, Zeplin, Trello หรือ Jira ก็จะเป็นการช่วยให้ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเครื่องมือในการออกแบบและการทำงานของ UX/UI (Image: Medium

Basic Coding : มีความรู้และความเข้าใจการ Coding ในระดับพื้นฐานถึงยอดเยี่ยม ซึ่งในการทำงานจริงนั้นถ้านักออกแบบสามารถที่จะเข้าใจขั้นตอนการทำงาน , ภาษา , ข้อจำกัดในการพัฒนาเว็บหรือแอปพลิเคชัน สำหรับเขียนโปรแกรม หรือโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ ซึ่งการเข้าใจหลักการออกแบบได้หลากหลาย Platform ต่าง ๆ เช่น iOS , Android , HTML/CSS > Responsive ก็เป็นพื้นฐานที่ดีในการออกแบบให้ตรงกับข้อจำกัดนั้น ๆ ของแต่ละ Platform

สำหรับวันนี้ ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่า Hard Skills ที่ UX/UI Designer ควรมีนั้นมีอะไรบ้าง ในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึง Soft Skills ที่ UX/UI Designer อย่าลืมติดตามต่อในบทความ ทำงานด้าน UX UI ใช้ทักษะอะไรบ้าง #2 Soft Skills นะคะ

Written By
Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University
Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University

Please Tell Us Your Ideas

We will get back to you within 24 hours!