MARKETING | 5 mins read

E-A-T เทคนิคการทำ SEO Content ที่ Google ต้องการ ปี 2021

By Beam Warasanan on 15 Jan 2021
sennalabs-blog-banner

หลาย ๆ คนอาจจะพอทราบอยู่แล้วว่าการทำ SEO จะเป็นเรื่องของการทำเนื้อหา หรือคอนเทนต์ เพื่อให้เว็บไซต์มีคุณภาพและติดอันดับการค้นหาบน Google ซึ่งการเขียนคอนเทนต์ยังไม่มีหลักหรือกฎตายตัวในการเขียนว่าจะต้องมีความยาวเท่าใด ต้องมีรูปภาพเยอะ ๆ หรือต้องทำไปในทิศทางไหน แต่อาจจะมีทริกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะสามารถช่วยให้เว็บไซต์มีคุณภาพและติดอันดับการค้นหาได้ ซึ่งก็คือ หลัก E-A-T นั่นเอง แล้วหลัก E-A-T คืออะไร ในบทความนี้จะมาอธิบายและบอกความสำคัญเกี่ยวกับหลัก E-A-T ของการทำ SEO ที่ดี

E-A-T คืออะไร

E-A-T คือ หลักในการพิจารณาคุณภาพของเว็บไซต์ที่อัลกอริทึมของ Google search นำมาใช้เพื่อค้นหาและนำมาขึ้นยังหน้าแรกของการค้นหา นั่นหมายความว่าหากเว็บไซต์ของเราใช้หลัก E-A-T ในการทำเนื้อหาหรือสร้างคอนเทนต์จะส่งผลให้เว็บไซต์มีการติดอันดับที่สูงขึ้นได้นั่นเอง 

E = Expertise

คือ ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ ซึ่งหมายถึงผู้เขียนต้องมีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในบทความที่ตนเองเขียนหรือสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เช่น ก่อนที่จะเขียนบทความเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องมีความรู้ข้อมูลหรือมีประสบการณ์ที่จะสามารถนำเสนอออกมาและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด โดยหลักในการเขียนบทความที่ควรคำนึงถึงเป็นสำคัญคือเป้าหมายของผู้อ่านต้องเข้าใจว่า ผู้อ่านมีความต้องการอะไรในเรื่องหรือหัวข้อที่เขากำลังอ่านอยู่ และต้องเขียนเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ไม่ยืดเยื้อ  หรืออาจเพิ่มรูปภาพ วิดีโอต่าง ๆ ในการอธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับ Keyword ในการค้นหาบทความเรื่องนี้ โดยนำมาใส่ในบทความ เพื่อให้สามารถค้นหาเจอได้ง่ายขึ้น

A = Authoritativeness

คือ การผู้เขียนได้รับการยอมรับ หมายถึง ผู้เขียนสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของหรือตัวตนของตนเองในบทความนั้นได้รวมถึงเป็นผู้ความรู้ในสายงานนั้น ๆ  และสามารถอธิบายเรื่องที่นำเสนอได้ด้วยความเข้าใจและถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าชมยอมรับในเนื้อหา และมั่นใจได้ว่าสิ่งที่นำเสนอมีข้อมูลรับรองที่เป็นจริง โดยหลักในการทำเว็บให้ Authoritativeness คือต้องเป็นการเขียนและการเรียบเรียงเนื้อหาเองโดยที่ไม่นำเนื้อหาของคนอื่นมาใส่ ให้ผู้อ่านสามารถทราบถึงประวัติของผู้เขียนได้ และพยายามเขียนเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ทำเว็บไซต์หางานก็ควรจะเขียนบทความที่เกี่ยวกับชีวิตการทำงาน การหางาน การรับมือกับความกดดันในการทำงาน และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการหางาน เป็นต้น

T = Trustworthiness

คือ ความน่าเชื่อถือ หมายถึง การสร้างความน่าเชื่อถือในเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ เช่น การสร้างช่องทางการติดต่อกับเจ้าของบทความหรือเว็บไซต์มีการระบุตำแหน่งหรือช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน สร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาความปลดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์  อาจใส่เนื้อหาของบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำ มีการอัปเดตเนื้อหาอยู่เป็นประจำ รวมไปถึงมีการเชื่อมลิงก์ไปยังบทงานวิจัยต่าง ๆ หรือการได้ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น

E-A-T ดีอย่างไร

อย่างที่ทราบกันว่า google มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฟีเจอร์ Search อยู่เสมอ ๆ เนื่องจากต้องการแสดงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Keyword แสดงเนื้อหาเป็นประโยชน์ และมีความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ค้นหา จากข้างต้นจะเห็นว่า หลัก EAT จะสามารถไปตอบโจทย์ในส่วนนั้นได้ นั่นหมายความว่าหากเว็บไซต์ของเราใช้หลัก E-A-T ในการทำเนื้อหาหรือสร้างคอนเทนต์จะส่งผลให้เว็บไซต์มีการติดอันดับในหน้าแรก หรือลำดับที่สูงขึ้นได้นั่นเอง

นอกจากนี้หลัก EAT ยังสามารถใช้กับเว็บไซต์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ข่าวสาร เว็บไซต์กีฬา หรือแม้แต่เว็บไซต์บอร์ดสนทนา หากเนื้อหาของเว็บไซต์ตรงตามหลัก EAT มากก็มีโอกาสที่เว็บไซต์จะถูกแสดงในหน้าแรกได้เช่นกัน

ดังนั้นในการทำ SEO ต้องมีการพัฒนาเนื้อหา ทำให้ถูกต้อง และตรงตามหลัก EAT เพื่อให้ Google ทำการวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินเว็บไซต์เพื่อนำมาแสดงผลในแต่ละหน้าของการค้นหา นอกจากนี้หลัก E-A-T ในการทำ SEO จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำอย่างสม่ำเสมอ และอาจเสริมในเรื่องของการโปรโมตเว็บไซต์เข้าไปด้วย เพราะหากยิ่งโปรโมทมาก คนเข้าเว็บไซต์มาก จะเป็นการส่งสัญญาที่ดีไปยัง Google และให้ Google นำเว็บไซต์ไปประเมินเนื้อหาและจัดอันดับการค้นหาได้นั่นเอง

Written By
Digital Marketer, Content creator at Senna Labs
Digital Marketer, Content creator at Senna Labs

Please Tell Us Your Ideas

We will get back to you within 24 hours!

Something went wrong. Please try to verify again